Lịch Ngày Mân Côi
Lịch Ngày Mân Côi / 50 / Suy Niệm
NGÀY MÂN CÔI   Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.   Ngày Mân Côi được thực hiện như sau:   1. Lần Chuỗi Mân ...
Lời Kinh Tận Hiến Cho Mẹ Maria Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Lời Kinh Tận Hiến Cho Mẹ Maria Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
/ 217 / Suy Niệm
KINH HIẾN DÂNG THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ (Kinh của Đức thánh Gioan Phaolô II, Rôma ngày 25.03.1984)* (Ghi chú: 1/ Kể từ ngày Đức Gioan Phaolô II tận hiến thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ, cục diện thế giới bắt đầu thay đổi. 2/ Phần ...
Tuần Tam Nhật Kính Đức Mẹ Sầu Bi: Ngày 3 - 14.09.2018
Tuần Tam Nhật Kính Đức Mẹ Sầu Bi: Ngày 3 - 14.09.2018
/ 812 / Suy Niệm
TUẦN TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI (15/09) (Hiệp ý cầu cho: quê hương Việt Nam, Giáo Hội và Thế Giới) Đọc 1 Kinh Lạy Cha, Đọc 3 Kinh Kính Mừng, Đọc 1 Kinh Sáng Danh  KINH HIẾN DÂNG THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM ĐỨC ...
Tuần Tam Nhật Kính Đức Mẹ Sầu Bi: Ngày 2 - 13.09.2018
Tuần Tam Nhật Kính Đức Mẹ Sầu Bi: Ngày 2 - 13.09.2018
/ 1293 / Suy Niệm
TUẦN TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI (15/09) (Hiệp ý cầu cho: quê hương Việt Nam, Giáo Hội và Thế Giới) Đọc 1 Kinh Lạy Cha, Đọc 3 Kinh Kính Mừng, Đọc 1 Kinh Sáng Danh  KINH HIẾN DÂNG THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM ĐỨC ...
Tuần Tam Nhật Kính Đức Mẹ Sầu Bi: Ngày 1 - 12.09.2018
Tuần Tam Nhật Kính Đức Mẹ Sầu Bi: Ngày 1 - 12.09.2018
/ 1220 / Suy Niệm
TUẦN TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI (15/09) (Hiệp ý cầu cho: quê hương Việt Nam, Giáo Hội và Thế Giới) Đọc 1 Kinh Lạy Cha, Đọc 3 Kinh Kính Mừng, Đọc 1 Kinh Sáng Danh  KINH HIẾN DÂNG THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM ĐỨC ...
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 7
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 7
/ 186 / Suy Niệm
TUẦN 7 NGÀY MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ (08/09) (Hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ và Quê hương Việt Nam) Kinh Lạy Cha ​ Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. ...
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 6
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 6
/ 133 / Suy Niệm
TUẦN 7 NGÀY MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ (08/09) (Hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ và Quê hương Việt Nam) Kinh Lạy Cha ​ Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. ...
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 5
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 5
/ 112 / Suy Niệm
TUẦN 7 NGÀY MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ (08/09) (Hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ và Quê hương Việt Nam) Kinh Lạy Cha ​ Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. ...
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 4
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 4
/ 128 / Suy Niệm
TUẦN 7 NGÀY MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ (08/09) (Hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ và Quê hương Việt Nam) Kinh Lạy Cha ​ Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. ...
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 3
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 3
/ 167 / Suy Niệm
TUẦN 7 NGÀY MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ (08/09) (Hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ và Quê hương Việt Nam) Kinh Lạy Cha Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. ...
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 2
Tuần Bảy Ngày Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - Ngày 2
/ 282 / Suy Niệm
TUẦN 7 NGÀY MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ (08/09) (Hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ và Quê hương Việt Nam) Kinh Lạy Cha Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. ...
Ca Tụng Mẹ Qua Lời Kinh Kính Mừng
Ca Tụng Mẹ Qua Lời Kinh Kính Mừng
/ 172 / Suy Niệm
CA TỤNG MẸ MARIA QUA LỜI KINH KÍNH MỪNG   AVE MARIA   Chúng ta đã nhiều lần đọc kinh Kính Mừng để ca tụng Mẹ Maria. Ðây là lời kinh đầy ý nghĩa kinh thánh. Phần thứ nhất của lời kinh, là lời chúc tụng Mẹ Maria, được lấy từ lời chào của Sứ ...
Ngày Thứ Chín - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Chín - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1907 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ chín   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Tám - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Tám - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1723 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ tám   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Bảy - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Bảy - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1708 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ bảy   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Sáu - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Sáu - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1777 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ sáu   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Năm - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Năm - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1718 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ Năm   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...
Ngày Thứ Tư - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
Ngày Thứ Tư - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang
/ 1751 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG (Cầu nguyện đặc biệt cho TỔ QUỐC và GIÁO HỘI VIỆT NAM) ngày thứ TƯ   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đọc (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng Danh; có thể lần hạt Mân ...