15/08/2018
554
CA TỤNG MẸ MARIA QUA LỜI KINH KÍNH MỪNG
 
AVE MARIA
 
Chúng ta đã nhiều lần đọc kinh Kính Mừng để ca tụng Mẹ Maria. Ðây là lời kinh đầy ý nghĩa kinh thánh. Phần thứ nhất của lời kinh, là lời chúc tụng Mẹ Maria, được lấy từ lời chào của Sứ Thần trong biến cố truyền tin, và lời chào của bà Elisabeth trong biến cố thăm viếng. Theo tường thuật của Phúc âm theo thánh Luca, chương 1, câu 28, thì mở đầu biến cố truyền tin, Thiên Thần Gabriel đã cất tiếng chào Mẹ như sau:
 
“Xin mừng đi! Thưa Cô được Chúa ban đầy ơn phước! Chúa ở cùng Cô”.
 
Lời kinh thánh được diễn tả lại trong lời kinh: “Kính mừng Maria, đầy ơn phước! Ðức Chúa Trời ở cùng Bà”.
 
Sứ Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với Mẹ Maria, và do đó, lời chào của sứ thần bộc lộ được lời chào và sự chúc lành của Thiên Chúa cho Mẹ Maria: Mẹ được đầy tràn mọi ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Mẹ luôn. Ðây là thực thể cao trọng tuyệt vời của Mẹ, là một đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ. Bản văn tiếng Hy Lạp diễn tả thực thể nầy bằng một từ ngữ duy nhất là: Kêkaritômênê. Các nhà chú giải hiểu đó là tên gọi mới của mẹ Maria. Mẹ là Ðấng đầy ơn phước. Theo truyền thống Á Ðông, tên gọi là người, tên gọi nói lên lý tưởng sống của chính người đó. Khi cha mẹ đặt tên cho con, thì muốn cho người con đó được sống như vậy, được thực hiện điều mong ước. Nơi con người, thì có sự khác biệt giữa ước muốn của cha mẹ, và sự thực hành ước muốn đó nơi người con. Cha mẹ muốn cho con mình tốt, nhưng không có quyền năng đủ để thực hiện, chỉ mong sao là một ngày kia khi con mình lớn lên, thì có thể thực hiện điều mơ ước đó. Nhưng đối với Thiên Chúa thì khác: Thiên Chúa là Ðấng toàn năng. Ngài phán và sự vật được thành hình tuân theo. Trong biến cố tạo dựng, Thiên Chúa chỉ phán và sự vật được thành hình ngay tức khắc. Thiên Chúa muốn Mẹ Maria được đầy ơn phước ngay từ đầu, và thật sự Mẹ Maria được đặc ân ngay từ đầu. Mẹ là Ðấng đầy ơn phước ngay từ đầu. Mẹ là Ðấng vô nhiễm nguyên tội. Vào giây phút truyền tin, Thiên Thần công bố cho Mẹ và từ đó cho mọi người biết, đặc ân cao vời của Mẹ, và kính chào Mẹ, chúc tụng Mẹ: Kính mừng Maria, đầy ơn phước. Thiên Chúa ở cùng Bà… Nền tảng cao trọng của phẩm giá con người là ở đây, là hệ tại ở việc con người được tràn đầy mọi ơn phước lành của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở cùng mình luôn mãi, chớ không hệ tại ở những của cải vật chất bên ngoài. Kính chào Mẹ Maria với lời chào của Thiên Thần, chúng ta vừa tôn vinh Mẹ mà cũng vừa được mời gọi “nâng tâm hồn lên”, thay đổi tâm thức phán đoán của mình, không xét người theo quan điểm tầm thường phàm trần, nhưng theo quan điểm của Thiên Chúa: Con người được chúc phúc, được cao trọng vì được Thiên Chúa chúc phúc, được Thiên Chúa ở cùng.
 
Sau lời chào chúc của Thiên Thần Gabriel, lời thứ hai trong kinh Kính Mừng là lời chào của bà Elizabeth trong biến cố thăm viếng. Phúc âm theo thánh Luca, chương 1, câu 41 và 42, đã ghi nhận rằng: Bà Elizabeth được tràn đầy Thánh Thần mới cất tiếng chúc tụng Mẹ Maria rằng:
 
“Bà vinh phúc nhất hàng phụ nữ. Con lòng bà vinh phúc lắm thay”.
 
Và kinh Kính Mừng đã diễn tả lời kinh thánh đó như sau: “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ.Và Giêsu, Con lòng bà, gồm phúc lạ”.
 
Chúng ta có thể hiểu lời chào của bà Elizabeth như là lời chào của con người đối với Mẹ Maria. Nhưng để được chào chúc Mẹ Maria như vậy, Bà Elizabeth cần được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và tuân phục theo ơn soi sáng đó. Phúc âm theo thánh Luca, chương 1, câu 41, đã nhấn mạnh rõ ràng chi tiết nầy. Con người chúng ta, để có thể nhìn nhận ơn đặc biệt Mẹ Maria đã lãnh nhận, và cất tiếng kính chào Mẹ là Ðấng có phước, thì cũng cần có Chúa Thánh Thần soi sáng và tuân phục theo ơn soi sáng của Ngài.
 
Nhìn lên sự tuyệt vời cao cả của Mẹ Maria, chúng ta ý thức thân phận yếu hèn tội lỗi của mình và chạy đến xin Mẹ trợ giúp: – Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội  khi nầy và trong giờ lâm tử. Amen.
 
 
KÍNH MỪNG MARIA 
 
Mở đầu kinh Kính Mừng là lời chào của Thiên Thần Gabriel cho Mẹ Maria, trong biến cố truyền tin. Ðây là một lời chào cô đọng lại tất cả truyền thống Cựu Ước về sự chờ đợi Lời Hứa cứu rỗi được thực hiện.
 
Kính mừng Maria. Ave Maria.
 
Nguyên văn bằng tiếng Hy lạp nơi Phúc âm theo thánh Luca, chương 1, câu 28, là từ ngữ Kairê! Một lời chào, nhưng còn hơn là một lời chào tầm thường. Ðây là một loan báo và một mệnh lệnh: Hãy vui mừng lên! Hỡi Maria, hãy vui mừng lên! Hơn ai hết, Mẹ Maria hiểu lời chào và mệnh lệnh “Hãy Vui Mừng Lên” với trọn đầy đủ ý nghĩa của nó trong truyền thống thánh kinh.
 
Kairê! Ave Maria. Hãy vui lên, hỡi Maria!
 
Lời nầy nhắc đến những lời tiên tri trong Cựu Ước, mời gọi thiếu nữ Sion, hãy vui mừng lên vì Thiên Chúa ngự đến giữa dân Ngài và thực hiện lời hứa ban ơn cứu rỗi.
 
Chúng ta có thể đọc lại nơi đây đoạn tiêu biểu của sách tiên tri Sophonia, chương 3, câu 14-17, như sau:
 
“Hãy vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng, hỡi Israel, hãy mừng lên hết tâm hồn, hỡi thiếu nữ Giêrusalem!… Thiên Chúa, Vua của Israel…đang ngự giữa ngươi. Vào ngày đó, người ta sẽ nói với Giêrusalem: Nầy Sion, đừng sợ, đừng ngã lòng xuôi tay; Chúa là Thiên Chúa ngự giữa ngươi. Ngài là Ðấng cứu rỗi quyền năng!”
 
Nghe lời Thiên Sứ chào bằng từ ngữ truyền thống kinh thánh “Hãy vui lên”, Mẹ Maria hiểu rằng đã đến giờ Thiên Chúa ngự đến thực hiện ơn cứu rỗi, và thiếu nữ Sion được loan báo xa xưa kia, nay là chính Mẹ: Mẹ được mời gọi chu toàn phần của mình, phần đặc biệt hơn mọi người khác trong chương trình thực hiện ơn cứu rỗi. Và Mẹ đã khiêm tốn chấp nhận thưa vâng: “Nầy tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, xin vâng như lời Ngài truyền!”
 
Ave Maria, Kairê! Hãy vui lên, hỡi Maria.
 
Niềm vui mà Mẹ Maria được mời gọi để chia sẻ là niềm vui của ơn cứu rỗi, niềm vui vì được Thiên Chúa ngự đến hiện diện trong cuộc đời mình!
 
Khi chúng ta đọc lên lời kinh Kính Mừng Maria, chúng ta vừa chúc tụng Mẹ vừa muốn chia sẻ niềm vui mừng với Mẹ; chúng ta khiêm tốn mong muốn được Thiên Chúa ngự đến trong cuộc đời, được Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi như Mẹ Maria ngày xưa.
 
Kính mừng Maria, đầy ơn phước. Thiên Chúa ở cùng Bà!
 
Lời kinh nhắc chúng ta nhớ rằng, nếu không có Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời thì con người không thể nào có được niềm vui. Mẹ Maria đã được Thiên Chúa chọn bước vào hưởng niềm vui của ơn cứu rỗi. Giờ đây, đến phiên mỗi người Kitô chúng ta nhờ qua bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng đã được Thiên Chúa chọn bước vào hưởng niềm vui ơn cứu rỗi.
Nguyện xin Mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta được khiêm tốn trung thành với ơn cứu rỗi và như thế, hưởng được niềm vui ngay trong giây phút hiện tại mặc cho những khó khăn, thử thách.
 
Lạy Mẹ Maria, chúng con kính chào Mẹ, và mừng Mẹ đầy ơn phước. Xin Mẹ thương giúp chúng con đến với Chúa, nguồn mạch tình yêu và an bình thật. Amen.
 
 
KÍNH MỪNG MARIA, ĐẦY ƠN PHƯỚC
 
Ba từ ngữ “Ðầy ơn phước” được chuyển dịch một từ ngữ Hy Lạp duy nhất là kê-ka-ri-tô-mê-nê, nói lên thực thể thường xuyên của Mẹ Maria trước nhan Thiên Chúa và loài người: Mẹ là Ðấng tràn đầy ơn phước luôn luôn. Nhiều nhà chú giải nhìn đó là tên gọi mới của Mẹ Maria. Trong truyền thống kinh thánh, khi tuyển chọn con người cho một sứ mạng cao cả liên quan đến lịch sử cứu rỗi, thì Thiên Chúa thường đặt cho kẻ được chọn đó một tên mới, thí dụ như khi Chúa chọn Abraham làm người cha của một dân tộc. Thánh Tông Ðồ Simon được Chúa đặt cho tên mới là Petras, Phêrô, trên đó, Chúa xây dựng Giáo Hội.
 
Giờ đây, qua lời sứ thần Gabriel đến truyền tin, Thiên Chúa mời gọi Mẹ Maria và đặt cho một tên mới: Kêkaritômênê, Ðấng tràn đầy ơn phước luôn luôn; phải chăng Thiên Chúa muốn mạc khải cho Mẹ Maria hiểu sâu xa rằng đã đến lúc Mẹ công khai bước vào trong lịch sử cứu rỗi, vào giai đoạn của một lịch sử cứu rỗi để mọi người nhờ sự cộng tác của Mẹ mà được Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, ban lại cho được tràn đầy ơn phước.
 
Những lời tiếp sau của sứ thần như được tường thuật nơi chương 1, câu 30-31 của Phúc Âm theo thánh Luca, giải thích rõ ràng hơn thực thể tràn đầy ơn Phúc của Mẹ Maria, và lý do tại sao của đặc ân nầy. Sứ thần tiếp:
 
“Thưa Cô Maria, đừng sợ. Vì Cô đã được ơn trước nhan Thiên Chúa. Nầy, Cô sẽ chịu thai và sinh con trai, rồi phải đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng, sẽ xưng Người là Con của Ðấng chí tôn vô đối”.
 
Lời trên giải thích thêm thực thể Mẹ Maria là được tràn đầy ơn trước nhan Thiên Chúa và ơn đó đến từ Thiên Chúa. Và giải thích lý do tại sao của đặc ân, đó là để làm Mẹ Con Thiên Chúa, Ðấng Cứu Thế. Chúng ta hãy vui mừng cùng với Mẹ vì đã nhận được một đặc ân to lớn cao cả như vậy.
 
Kính mừng Maria đầy ơn phước
 
Chúng ta đừng hiểu là Mẹ Maria đã có công nghiệp để được Thiên Chúa ban cho đặc ân tràn đầy ơn phước. Thiên Chúa đã chọn Mẹ một cách nhưng không, cũng như trước đó đã chọn Abraham và dân Israel một cách nhưng không. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã có sáng kiến trước tìm đến thi ân cho con người. Hơn ai hết, Mẹ Maria đã hiểu rõ điều này. Nên sau đó, khi đến thăm Bà Elizabeth và trước lời chào chúc: Phúc cho bà là kẻ đã tin vào lời Chúa truyền, thì Maria đã khiêm tốn hướng về Thiên Chúa với hết lòng tri ân mà chúc tụng rằng:
 
Linh hồn tôi tán tạ Chúa trời,
Và tâm trí mừng reo hớn hở,
Vì Chúa Trời Ðấng cứu độ tôi!

Ngài nhìn xuống phận hèn tớ nữ,
Khiến từ nay muôn thuở muôn đời,
Sẽ ngợi ca tôi đầy phúc cả.

Bởi vì Ðấng uy quyền toàn năng,
Làm cho tôi những việc lạ lùng,
Ôi danh Ngài chí tôn chí thánh.

Lòng Chúa thương lưu tràn muôn thuở.
Trên những ai kính sợ danh Ngài…

 
Ước chi mỗi lần đọc kinh Kính Mừng Maria Ðầy Ơn Phước, chúng ta noi gương khiêm tốn của Mẹ và xin Mẹ dạy chúng ta biết bày tỏ lòng tri ân đối với Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận.
 
 
ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG BÀ
 
Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà.
 
Lời quả quyết “Ðức Chúa Trời ở cùng Bà”, luôn luôn có mặt trong mọi biến cố Thiên Chúa kêu gọi con người thực hiện sứ mạng Ngài muốn. Khi người được gọi, ý thức mình yếu đuối, không đủ sức đủ tài thực hiện sứ mạng được trao phó và đặt vấn đề muốn thối thác, thì lúc đó, Thiên Chúa, Ðấng kêu gọi, đáp lại bằng một lời bảo đảm vừa trấn an vừa thôi thúc: “Ta sẽ ở với con”. Ta sẽ hành động với con, và do đó, con không lẻ loi một mình khi thực hành sứ mạng Ta trao phó cho!
 
Sách Xuất Hành, chương 2, câu 7.10…12, kể lại biến cố Thiên Chúa gọi Môisen như sau:
 
“Thiên Chúa phán: Con hãy đi, Ta sai con đến với vua Pharaon. Hãy đưa dân Ta ra khỏi Ai Cập. Môisen thưa với Chúa: “Con là ai mà cả gan đến cùng Pharaon và đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập?” Thiên Chúa trấn an: “Ta sẽ ở cùng con…”
 
Sau đó, nơi chương 4, từ câu 10-12, cũng của sách Xuất Hành, ta thấy Môisen do dự tìm cách thối thác.
 
“Môisen thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con không phải là một nhà hùng biện…” Thiên Chúa đáp: “Con cứ đi… Ta sẽ ở với con, với miệng lưỡi con, và sẽ chỉ cho con những gì phải nói…”
 
Rồi còn các thí dụ khác nữa, chẳng hạn như khi Chúa gọi ông Isaac (STK 26,24), ông Giacob (STK 28,15), gọi quan án Gedeon (Giudie 6,11.12.14.16), gọi tiên tri Giêrêmia (Giêr. 1,1.8). Trong Tân Ước, khi sai các tông đồ ra đi chu toàn sứ mạng rao giảng Phúc âm:
 
Chúng con hãy ra đi…” Chúa Giêsu tiếp: “Ta ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
 
Do đó, lời của sứ thần Gabriel nói với Ðức Maria: Thiên Chúa ở cùng Bà, mà trong câu kinh Kính Mừng ta đọc là: Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, lời đó vừa nhắc cho Mẹ Maria biết đây là ơn gọi, là sứ mạng Thiên Chúa muốn Mẹ thực hiện, vừa bảo đảm rằng Mẹ không cô độc lẻ loi một mình, nhưng có Thiên Chúa hằng hiện diện, cùng hoạt động với Mẹ, giúp Mẹ chu toàn sứ mạng làm Mẹ Ðấng Cứu Thế. Thiên Thần kế đó giải thích rõ ràng hơn:
 
“Thánh Linh sẽ ngự xuống trên Cô. Và uy quyền của Ðấng chí tôn vô đối sẽ cho Cô được nấp bóng Ngài. Nên Con trẻ sinh ra sẽ là chí thánh chí tôn, và sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”
 
Sau lời giải thích rõ ràng, nói lên quyết định của Thiên Chúa vững chắc hơn, Mẹ Maria khiêm tốn vâng phục thốt lên: Nầy tôi đây nữ tì của Chúa, xin cho tôi được như lời sứ thần truyền…
 
Quyền năng của Thiên Chúa sẽ gia tăng sức mạnh, sẽ nâng đỡ cho sự yếu hèn mỏng dòn của con người. Mẹ Maria không cô đơn một mình thực hiện sứ mạng nhưng luôn có Thiên Chúa hiện diện trợ giúp…
 
“Thiên Chúa ở cùng Bà”, “Thiên Chúa ở cùng con người”, “Chúa ở cùng anh chị em”, lời nầy không ngừng vang lên luôn mãi qua mọi thời đại, từ khi Thiên Chúa tạo dựng con người, đặt con người sống trong vườn địa đàng, trong sự hiện diện với Ngài cho tới giây phút hiện tại của ngày hôm nay; Giáo Hội luôn nhắc đi nhắc lại những lời nầy, mọi nơi mọi lúc, nhất là trong cộng đoàn tín hữu họp nhau cử hành bí tích Thánh Thể: Chúa ở cùng anh chị em. Lời đó nhắc cho mọi người Kitô chúng ta về ơn gọi của mình vừa đồng thời bảo đảm vững chắc rằng Thiên Chúa hiện diện bên cạnh để nâng đỡ, để giúp con người chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận.
 
Ước chi mỗi lần chúng ta đọc lên kinh Kính Mừng: Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà… Chúng ta chạy đến với Mẹ Maria, và noi gương Mẹ Maria mà thưa Xin Vâng tuân phục. Nguyện xin thánh ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.
 
 
BÀ CÓ PHƯỚC LẠ HƠN MỌI NGƯỜI NỮ
 
Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ.
 
Ðiều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện cho và nơi Mẹ Maria là Ngôi Lời Nhập Thể mặc lấy xác người trong cung lòng Mẹ.
 
“…Bà có phước lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ.”
 
Lời chào chúc của bà Elizabeth cho Mẹ: “Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ” chắc chắn đã nhắc lại trong tâm trí Mẹ Maria lúc đó, và nơi mỗi người đồ đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Những lời chúc phúc mà ông Môisen đã để lại cho dân Israel, cho mỗi người dân Israel, khi họ trung thành tuân giữ mệnh lệnh của Giavê Thiên Chúa. Những lời chúc phúc của Môisen đó, được ghi lại nơi sách Ðệ Nhị Luật, chương 28, từ câu 1 trở đi như sau:
 
“Vậy nếu ngươi chí thú vâng nghe tiếng Giavê Thiên Chúa mà tuân giữ cùng thi hành tất cả các lệnh truyền Ta truyền cho ngươi hôm nay, thì chắc hẳn Giavê Thiên Chúa sẽ nhắc ngươi lên vượt quá các nước trần gian hết thảy, và tất cả các chúc lành nầy sẽ xuống trên ngươi… Phúc cho người trung thành, phúc cho người ngoài đồng, phúc cho hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả đất đai, hoa quả thú vật…”
 
Những lời chúc trên của Môisen được vang dội lại nơi lời chúc phúc của bà Elizabeth cho Mẹ Maria. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và hoa quả Con lòng Bà được chúc phúc. Giáo Hội đã lập lại lời kinh thánh đó một cách rõ ràng hơn nơi lời kinh bằng cách nêu rõ: Và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ.
 
Trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa chúc phúc cho một người, thì Ngài chúc phúc cho tất cả những gì thuộc về, hay có liên quan với người đó. Phúc cho hoa quả lòng dạ người, phúc cho hoa quả đất đai, hoa quả thú vật, v.v… Nhưng, khi thời giờ viên mãn đến, Thiên Chúa chúc phúc lành tràn đầy cho Mẹ Maria, không những vì lòng nhân lành từ ái của Ngài muốn chúc phúc, không những vì Mẹ Maria đã vâng phục mệnh lệnh Thiên Chúa, nhưng nhất là còn vì “công nghiệp Chúa Giêsu Kitô” Con Mẹ, Ðấng đang được Mẹ cưu mang trong lòng. Mẹ Maria được chúc phúc đặc biệt hơn mọi người nữ, vì mối tương quan đặc biệt của Mẹ với Chúa Giêsu Kitô. Trong thần học chúng ta dùng từ ngữ “vì tiền chiếu công nghiệp Chúa Giêsu Kitô”. Mẹ Maria đã mở màn một thời đại mới, thời đại con người được Thiên Chúa chúc phúc, qua Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Giêsu Kitô, và với Chúa Giêsu Kitô. Nơi đầu thơ Êphêsô, thánh Phaolô tông đồ đã ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa như sau:
 
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chúc lành cho ta, bằng mọi phúc lành trên trời dưới đất, trong Ðức Kitô. Bởi chưng Thiên Chúa Cha đã chọn chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, từ trước tạo thiên lập địa để ta được nên thánh, vô tì vết trước mặt Người. Bởi lòng yêu thương, Người đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, và vì Ðức Giêsu Kitô theo thánh ý Người, để ta được trở nên lời ca tụng qua ân sủng Người, ân sủng mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta trong Ðấng Người yêu thương nhất là Chúa Giêsu Kitô, qua Ngài ta được cứu chuộc nhờ máu thánh Chúa, được ơn tha thứ tội lỗi.
 
Kính Mừng Maria Ðầy Ơn Phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ.
 
Chúa Giêsu xuất hiện ngay trung tâm của lời kinh Kính Mừng Mẹ Maria. Lời kinh Kính Mừng Mẹ Maria, hướng đến trung tâm là Chúa Giêsu Kitô. Mẹ Maria được chúc phúc tràn đầy vì Chúa Giêsu Con Lòng Mẹ, đang được cưu mang trong lòng Mẹ. Chúc tụng Mẹ Maria với lời kinh Kính Mừng, chúng ta được hướng dẫn đến Chúa Giêsu, nguồn mạch ơn sủng và phúc lành cho chúng ta. Vì như Mẹ, mỗi người Kitô chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc, được Thiên Chúa Cha cứu rỗi ban ơn tha tội, nhờ qua Chúa Giêsu Kitô.
 
Kính mừng Maria đầy ơn Phước… Xin Mẹ hướng dẫn chúng con đến gặp Chúa Giêsu Kitô và đón nhận ân sủng cứu rỗi của Chúa. Amen.
 
 
VÀ GIÊSU, CON LÒNG BÀ, GỒM PHƯỚC LẠ 
 
Kính mừng Maria đầy ơn Phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ. 
 
Ðó là phần thứ nhất của kinh Kính Mừng, phần nói lên những lời chúc tụng Mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô, qua những lời chào chúc của sứ thần trong biến cố truyền tin: Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà. Và qua những lời chào của bà Elizabeth trong biến cố thăm viếng: Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ.
 
Phúc lành của con người, phước lành của Mẹ Maria và của Chúa Giêsu Con Mẹ Maria, hệ tại ở phước lành Thiên Chúa ban cho chớ không hệ tại ở những của cải vật chất. Mẹ Maria là người nghèo, đã sống nghèo, và dù sinh ra Chúa Giêsu trong cảnh khó nghèo. Và Chúa Giêsu lớn lên trong gia đình nghèo làng Nazareth, Ngài chấp nhận cảnh sống nghèo. Nhưng Mẹ Maria và Chúa Giêsu là những kẻ có phước nhất. Mẹ có phước là hơn mọi người nữ trên trần gian nầy, và Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ.
 
Sau lời chúc tụng như vậy, phần thứ hai của kinh Kính Mừng đưa chúng ta đến những lời cầu khẩn, cầu khẩn Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa:
 
“Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi nầy và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Mẹ Maria, Ðấng đầy ơn phước, đầy ơn sủng của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần bao phủ, và cưu mang trong mình Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Như thế Mẹ Maria là Ðấng Thánh hơn các vị thánh. Mẹ đã trở thành nơi cư ngụ của Con Thiên Chúa, của Ðấng Thánh của Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ đáng được gọi là Thánh. Thánh Maria.
 
Nhưng sự thánh thiện của Mẹ Maria là sự thánh thiện của con người, sự thánh thiện nhờ quyền phép và ân sủng của Thiên Chúa ban cho, chớ không phải do chính con người tự tạo ra. Chỉ mình Thiên Chúa là Ðấng Thánh, và con người được gọi là thánh vì được nhờ ơn sủng Thiên Chúa tái tạo, thanh tẩy khỏi tội lỗi, được chia sẻ đời sống thần tính của Ngài, được Thiên Chúa chúc phúc.
 
Thiên Chúa là Ðấng Thánh, nhưng Ngài vô hình không ai nhìn thấy được. Con người phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và Mẹ Maria là vị thánh đầu tiên của Tân Ước vì Mẹ được đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng, và được cưu mang Con Thiên Chúa.
 
Ngay từ trong Cựu Ước, nơi sách Lêvi, chương 19, câu 2, Thiên Chúa đã mạc khải sự thật căn bản, và cũng là ơn gọi căn bản của con người là “phản chiếu sự thánh thiện của Ngài”. “Các người hãy là thánh, hãy sống thánh thiện, bởi vì Ta là Thiên Chúa của các ngươi là Ðấng Thánh”.
 
Lời nầy, được vang dội lại một lần nữa nơi lời giảng dạy của Chúa Giêsu cho tất cả những ai muốn đến với Ngài. Phúc âm theo thánh Mathêu, chương 5, câu 48, đã ghi lại lời Chúa Giêsu như sau: “Các người hãy nên trọn lành, như Cha các người trên trời là Ðấng trọn lành”.
 
Trước khi mở miệng cầu khẩn Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi chúc tụng Mẹ là Ðấng tràn đầy ơn phước, và chiêm ngắm Mẹ là Ðấng Thánh, tràn đầy ơn sủng. Thánh Maria, Mẹ Chúa trời. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Xin Mẹ cầu Chúa cho mỗi người chúng con được sống thánh thiện như Mẹ, sống trung thành với ơn gọi và duy trì ân sủng Chúa ban cho. Ngay trong hiện tại, và trong giờ lâm tử. Amen.
 
 
THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI, CẦU CHO CHÚNG CON
 
Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ.
 
Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nầy và trong giờ lâm tử.
 
Trong cả hai phần của kinh Kính Mừng, chúc tụng và cầu khẩn, chúng ta hướng về Mẹ, chúc tụng Mẹ như là Ðấng đầy ơn phước, được Thiên Chúa ở cùng và chúc phúc, là Ðấng Thánh, là Mẹ Thiên Chúa.
 
Chúng ta cầu khẩn Mẹ, vì Mẹ là Ðấng đầy ơn phước, đẹp lòng Thiên Chúa. Thể hiện sự thánh thiện của Thiên Chúa, và nhất là vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
 
Ðọc lại biến cố truyền tin như được kể trong Phúc âm theo thánh Luca, chương 1, câu 30, chúng ta ghi nhận rằng hai đặc ân của Mẹ Maria, đầy ơn phước và Mẹ Thiên Chúa, đi liền với nhau. Ðặc ân đầy ơn phước liên hệ đến chính bản thể Mẹ, con người Mẹ, và đặc ân “Mẹ Thiên Chúa” liên hệ đến chức vị cao sang của Mẹ; Mẹ đầy ơn phước nhất, có phước lạ hơn mọi người nữ, và Mẹ được chức vị cao cả nhất làm Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã loan báo cho Mẹ:
 
Hỡi Maria, đừng sợ! Vì Mẹ đã được đầy ơn đẹp lòng Thiên Chúa. Này Bà sẽ thụ thai và sinh một con Trai. Sẽ gọi người Con đó là Giêsu. Người sẽ trở nên cao trọng và sẽ được gọi là Con của Ðấng tối cao”.
 
Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì đã sinh ra Ðấng là Con Một Thiên Chúa. Hồng ân cả thể nầy vượt quá sức tưởng tượng của Mẹ. Tâm hồn khiêm tốn của Mẹ không biết làm điều gì khác hơn là hướng về Thiên Chúa và dâng lời chúc tụng Ngài: “Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Danh Ngài là thánh”. Và điều kỳ diệu đó, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có đủ quyền năng để làm mà thôi.
 
Ngài có dư thừa quyền năng để sai Con Một Mình xuống thế làm người sinh ra bởi một người nữ, lớn lên trong cảnh khó nghèo, chia sẻ thân phận con người trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi.
 
Là Ðấng Thánh, đẹp lòng Thiên Chúa, và là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria hơn ai hết là Ðấng có thể cầu bầu cho chúng ta một cách hữu hiệu.
 
Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Lời cầu khấn của Mẹ Maria cho chúng con những kẻ tội lỗi, được thực hiện dựa theo lời cầu khẩn khác, là lời cầu khẩn của Chúa Giêsu cho những môn đệ của Ngài. Phúc âm còn ghi lại nhiều lần Chúa Giêsu nói là Ngài khẩn cầu cùng Thiên Chúa Cha cho con người. Chẳng hạn nơi Phúc Âm thánh Gioan chương 17, các câu 12-15, 20-21, là những câu nhắc lại thái độ và lời cầu khẩn của Chúa Giêsu cho các đồ đệ:
 
“Lạy Cha, con không cầu nguyện cho những người này mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai nhờ qua họ mà tin vào Con, ngõ hầu tất cả được trở nên một”.
 
Phúc Âm theo thánh Luca chương 23,34, thì nhắc lại lời cầu khẩn của Chúa Giêsu cho những kẻ giết hại Ngài như sau: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
 
Và không phải Chúa Giêsu chỉ cầu khẩn cho chúng ta, cho các đồ đệ một lần thôi, nhưng Ngài vẫn hằng luôn cầu nguyện cho chúng ta, cả ngay bây giờ. Nơi thơ Roma 8,34 thánh Phaolô tông đồ đã quả quyết như sau: “Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Ngài ngự bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta”. Thánh Gioan tông đồ cũng nhắc cùng một sự thật như sau:
 
“Hỡi những người con yêu quý của tôi, tôi viết cho anh em thơ nầy để anh em đừng phạm tội. Nhưng rủi có người nào sa ngã phạm tội, thì chúng ta còn có một Ðấng cầu bầu biện hộ cho chúng ta nơi Thiên Chúa Cha, đó là Chúa Giêsu Kitô công chính”. (1Gn 2,1)
 
Như thế, chúng ta thấy rằng, chỉ có một Ðấng duy nhất làm trung gian cho chúng ta với Thiên Chúa Cha là Chúa Giêsu Kitô. Giáo Hội qua mọi thời đại tin tưởng vào sự thật nầy. Vì thế, trong mọi lời kinh phụng vụ, khi kết thúc, Giáo Hội luôn nói: “Nhờ Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con”.
 
Vậy, chúng ta cần hiểu lời kinh Kính Mừng: Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Cần hiểu lời khẩn cầu của Mẹ Maria cho chúng ta như là một sự thông phần của Mẹ vào lời khẩn cầu của Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Trong thông điệp Mẹ Ðấng Cứu Thế, Ðức Gioan Phaolô II đã gọi Mẹ là Ðấng tham dự vào vai trò trung gian của Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có một sự trung gian duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, và sự trung gian của Mẹ, chỉ là một sự tham dự, chia sẻ vào sự trung gian của Chúa Giêsu Kitô, vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, là Mẹ Thiên Chúa.
 
Lời cầu khẩn của Mẹ, sự trung gian của Mẹ là sự trung gian giúp cho sự trung gian của Thiên Chúa được dễ dàng hơn. Mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ðó là tâm tình chúng ta cần có, khi đọc lời kinh Kính Mừng.
 
 
LỜI KẾT: TÂM NIỆM DÂNG MẸ 
 
Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, các thế hệ và các dân tộc đều ca tụng Mẹ là Ðấng có phúc. Chúng con xin chúc tụng Mẹ như vậy để nói lên tình thương và lòng tôn kính của chúng con đối với Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
 
Mẹ đã sống thật gần gũi với Thiên Chúa biết là chừng nào. Lạy Mẹ, là người tôi tớ của Người. Mẹ được tôn vinh hơn mọi người nữ trên trần gian nầy biết là chừng nào. Hơn ai hết, Mẹ có thể nói lên: Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại và danh Ngài là Thánh.
 
Tâm hồn Mẹ đã được biểu lộ trong những lời chúc tụng Thiên Chúa như vừa trích và rất nhạy cảm trước sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhạy cảm trước quyền năng vô biên của Thiên Chúa, nhạy cảm trước tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, tình yêu bao gồm tất cả mọi sự thấm nhuần tất cả mọi sự.
 
Tâm hồn vô nhiễm nguyên tội của Mẹ nhạy cảm hơn ai hết trước Ðấng toàn năng, vừa đồng thời thật gần gũi với Ngài.
 
Lạy Mẹ, xin dạy chúng con biết được mầu nhiệm của tâm hồn Mẹ. Xin dạy chúng con biết rằng Thiên Chúa là tất cả, rằng vũ trụ nầy từ hư vô mà bước vào hiện hữu nhờ tác động của Thiên Chúa tạo dựng. Xin hãy dạy cho chúng con, những người con của thế kỷ thứ 20, biết càng ngày càng nhìn lên và chỉ nhìn lên Ðấng tạo dựng con người. Xin Mẹ hãy dạy chúng con biết và xin hãy nhắc chúng con nhớ lại rằng, Ðấng đã tạo dựng mọi sự và gìn giữ vạn vật, Ðấng đó là Thiên Chúa, là Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc, là Thiên Chúa Thánh Thần, Ðấng ban sự sống. Xin hãy dạy chúng con nhớ luôn điều này ngõ hầu chúng con không đánh mất quân bình, và biết nhìn thấy tất cả mọi công việc của con người trong vũ trụ theo ánh sáng sự toàn năng của Thiên Chúa: Quyền năng sáng tạo và cứu chuộc, ngõ hầu những công việc của con người không quay đầu chống lại con người, nhưng phục vụ cho công cuộc phát triển sự thật và tình thương trong thế giới con người chúng con, sự thật và tình thương đến từ Thiên Chúa.
 
Xin Mẹ hãy dạy cho những người trẻ ngày nay để họ đừng để một bóng tối nào trong tâm hồn họ làm mờ đi ánh sáng chiếu soi các nẻo đường đời. Xin Mẹ hãy dạy cho các tín hữu biết làm chứng cho tình bác ái và canh tân chính bản thân trong sự thật.
 
Lạy Mẹ Maria, các thế hệ, các dân tộc khắp nơi trên thế giới ca tụng Mẹ là Ðấng có phúc. Chúng con tin tưởng vào Mẹ theo như lời giảng dạy của Chúa Kitô Con Mẹ.
 
Lạy Mẹ Maria, xin chúc lành cho tất cả chúng con trong ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời, biết đón nhận Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Xin cho mỗi người chúng con biết kết hiệp với những tâm tình của Mẹ mà chúc tụng Thiên Chúa: Linh hồn tôi chúc tụng Thiên Chúa vì Ngài đã thương đoái đến phận hèn tôi tớ, Ngài đã làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh Ngài là Thánh. Amen.

Msgr. Peter Nguyen Van Tai (Radio Veritas Asia, Philippines)