22/09/2018
451
NGÀY MÂN CÔI
 
Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.
 
Ngày Mân Côi được thực hiện như sau:
 
1. Lần Chuỗi Mân Côi trước Thánh Thể suốt 24 giờ trong nhà nguyện của giáo họ, giáo xứ, hoặc cộng đoàn là điều lý tưởng nhất.
 
* Nếu là hội đoàn thì phân công luân phiên nhau theo từng giờ theo bảng mẫu phân công như sau:
Giờ Tên người trực
00-01g00
01-02g00
02-03g00
23-24g00
 
* Nếu là cá nhân, thì giờ nào thuận tiện trong ngày đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng thời lần chuỗi Mân Côi trước Thánh Thể.
 
2. Ai không thể đến nhà thờ hay nhà nguyện có Thánh Thể, thì có thể lần chuỗi Mân Côi bất cứ ở đâu và bất cứ giờ nào trong ngày miễn sao phù hợp, quý vị có thể đăng ký tại đây.
 
3. Quý vị chọn mẫu của NGÀY MÂN CÔI tại đây, hoặc tuỳ theo sáng kiến của quý vị, hoặc quý  vị có thể đọc 1 chục, 2 chục… 5 chục Kinh Mân Côi, hoặc ít ra đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh với mục đích cầu nguyện theo Ý cầu nguyện chung – cầu cho:
 
* Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...;
* Thế giới được hoà bình;
* Con người được phát triển toàn diện;
* Sự sống và phẩm giá con người được tôn trọng;
* Quốc thái dân an;
* Các gia đình được yên ấm;
* Các linh hồn nơi luyện ngục;
* Và tất cả mọi nhu cầu của con người...
 
LỊCH NGÀY MÂN CÔI 
NGÀY MÂN CÔI 1 - Thứ Hai, ngày 01.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 2 - Thứ Bảy, ngày 06.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 3 - Chúa Nhật, ngày 07.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 4 - Thứ Bảy, ngày 13.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 5 - Thứ Bảy, ngày 20.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 6 - Thứ Bảy, ngày 27.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 7 - Thứ Tư, ngày 31.10.2018
 
NỘI DUNG của một giờ Mân Côi
Mẫu 1
1. Làm dấu Thánh Giá
2. Xin ơn Chúa Thánh Thần
3. Lần hạt Mân Côi
4. Kinh Lạy Nữ Vương
5. Hát 1 bài về Đức Mẹ (kết thúc)
 
Mẫu 2
1. Làm dấu Thánh Giá
2. Thinh lặng sám hội – cầu nguyện
3. Lần hạt Mân Côi
4. Đọc Kinh Cầu Đức Mẹ
5. Hát 1 bài về Đức Mẹ
 
Mẫu 3
1. Làm dấu Thánh Giá
2. Hát 1 bài về Đức Mẹ
3. Suy niệm Kinh Mân Côi
4. Đọc 1 kinh Tận Hiến
5. Hát 1 bài về Đức Mẹ