12/10/2017
1873
THÁNG MÂN CÔI
Ngày 12 Tháng 10

1. Đọc kinh hoặc hát xin ơn Chúa Thánh Thần

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn. 
3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành. 

2. xét mình (thinh lặng chốc lát) hoặc đọc:
Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

3. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Lời Chúa: Mt 27,11-26
11 Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông là vua dân Do-thái sao? " Đức Giê-su trả lời: "Chính ngài nói đó."12 Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng.13 Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? "14 Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.
15 Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn.16 Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Ba-ra-ba.17 Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: "Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô? "18 Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người.
19 Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy."
20 Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su.21 Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người? " Họ thưa: "Ba-ra-ba! "22 Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây? " Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá! "23 Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? " Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá! "24 Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy! "25 Toàn dân đáp lại: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi! "26 Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.
Suy niệm và cầu nguyện
“Nào người ấy đã làm điều gì ác?”. Một câu hỏi thật đơn giản mà Phi-la-tô đã hỏi dân Do Thái. Một người thiếu trách nhiệm, ích kỷ như Phi-la-tô cũng có lúc biết đặt câu hỏi ấy với đám dân đang điên cuồng đòi đóng đinh Đức Giê-su. Trong khi đó dân Do Thái, xin được tha Ba-ra-ba, một tên trộm khét tiếng, và đòi đóng đinh Đức Giê-su, một người vô tội. Như thế có công bằng không, một người tội lỗi thì được tha, còn người không có tội lại bị đóng đinh?
Lạy Chúa, trong cuộc sống của chúng con, đã bao lần chúng con có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm… trước bao nỗi thống khổ, vất vả của những người xung quanh mình. Chính những thái độ ấy đưa chúng con đến chỗ lầm lạc. Đã có lần nào chúng con dám tự hỏi: “Chúa Giê-su đã làm gì nên tội mà chịu đóng đinh?”. Ngày nay, chúng con đã đóng đinh Chúa bằng chính tội lỗi của chúng con, chúng con đã như đám đông dân Do Thái xưa kia khi thường vội vàng lên án người khác mà không cần tìm hiểu chân tướng của sự việc.           
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).


4. ĐỌC: KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

5. BÀI ĐỌC
Đức Kitô đã tự hiến mình vì chúng ta
Trích khảo luận của thánh Phungienxiô, giám mục Rútpê, bàn về đức tin. 
Chính Ba Ngôi chí thánh, Thiên Chúa duy nhất của Giao Ước mới và Giao Ước cũ, đã truyền dạy cha ông chúng ta phải tiến dâng thịt súc vật làm lễ tế. Những lễ tế này là hình ảnh báo trước lễ tế vô cùng đẹp ý Thiên Chúa mà chính Con độc nhất của Thiên Chúa sẽ hiến dâng vì chúng ta với tất cả lòng thương xót, khi Người tế lễ chính mình trong xác phàm. 
Quả vậy, theo giáo lý các Tông Đồ, chính Người đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Chính Người là Thiên Chúa thật và thượng tế thật, vì chúng ta Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần mà thôi. Đó là lễ tế xưa kia vị thượng tế đã ám chỉ, khi hằng năm, ông đem máu vào Nơi Cực Thánh. 
Vì thế, chính Người tỏ cho thấy chỉ nơi Người mới có tất cả những gì cần thiết để cứu chuộc chúng ta: Người là tư tế và tế phẩm , là Thiên Chúa và đền thờ. Người là tư tế, nhờ Người chúng ta được giao hoà: là hy lễ, nhờ đó chúng ta được giao hoà; là đền thờ, trong đó chúng ta được giao hoà; là Thiên Chúa, Đấng cho chúng ta được giao hoà với Người. Một mình Người là tư tế, tế phẩm, và đền thờ, vì tuy là Thiên Chúa, Người mang tất cả những danh hiệu đó trong thân phận tôi đòi. Tuy nhiên không phải một mình Người là Thiên Chúa, vì trong địa vị Thiên Chúa, Người là Thiên Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 
Vậy bạn hãy nắm vững, đừng hoài nghi chút nào rằng Con Một Thiên Chúa, Thiên Chúa Ngôi Lời, đã làm Người và hiến mình làm tế phẩm và của lễ thơm tho ngào ngạt dâng lên Thiên Chúa cho chúng ta. Thời Cựu Ước, người ta cũng đã sát tế các súc vật cho Người với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và bây giờ, trong thời Tân Ước, Hội Thánh Công Giáo trên khắp hoàn cầu không ngừng đem niềm tin và lòng mến mà dâng lễ tế là bánh rượu lên Người, lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, vì Người cùng chung một thần tính với hai Ngôi Thiên Chúa. 
Các con vật làm tế phẩm xưa kia ám chỉ thân xác Đức Kitô: Người vô tội nhưng đã hiến thân xác mình làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúng cũng ám chỉ máu Người sẽ đố ra cho chúng ta được ơn tha tội. Nhưng trong lễ tế mới này còn có việc tạ ơn Thiên Chúa và tưởng niệm thân xác Đức Kitô. Thân xác này, Người đã dâng hiến vì chúng ta, máu này, Người cũng đã đổ ra vì chúng ta, tuy Người là Thiên Chúa. Về vấn đề này thánh Phaolô nói trong sách Công Vụ Tông Đồ rằng: Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình
Các lễ tế xưa kia là hình bóng ám chỉ hồng ân sẽ được ban cho chúng ta, còn lễ tế mới này lại nêu rõ hồng ân đã được ban cho ta rồi. Các lễ tế xưa tiên báo Con Thiên Chúa sẽ bị giết vì hạng người vô đạo, còn lễ tế mới này loan báo Người đã bị giết vì hạng người vô đạo. Thánh tông đồ Phaolô làm chứng về điều này rằng: Khi chúng ta không có sức làm việc gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta, và ngay khi chúng ta còn là thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người
(Bài đọc 2, Kinh Sách, Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay).

6. KẾT THÚC (HÁT HOẶC ĐỌC):  MAGNIFICAT (Linh hồi tôi)
Hát:
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
Đọc:
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
**