23/10/2018
2681
THÁNG MÂN CÔI
Ngày 23 Tháng 10
 
Ý cầu nguyện chung – cầu cho:
 
* Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...;
* Thế giới được hoà bình;
* Con người được phát triển toàn diện;
* Sự sống và phẩm giá con người được tôn trọng;
* Quốc thái dân an;
* Các gia đình được yên ấm;
* Các linh hồn nơi luyện ngục;
* Và tất cả mọi nhu cầu của con người...
 
Quý vị tuỳ hoàn cảnh chọn 1 trong 2 mẫu sau: mẫu ngắn hay mẫu dài.
 
MẪU NGẮN
 
1. Làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
2. Đọc Kinh Mân Côi (ngắm tắt theo ngày trong tuần)
3. Kinh hiến dâng thế giới cho Trái Tim Đức Mẹ
4. Thinh lặng dâng lời nguyện riêng, (rồi kết thúc)
 
MẪU DÀI
 
I. KHAI MẠC
 
1. Làm dấu Thánh Giá:
 
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Kinh Chúa Thánh Thần (hoặc có thể hát bài tương tự):
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Xét mình (thinh lặng chốc lát)                    
 
II. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI 
 
1. Suy niệm Kinh Mân Côi
 
2. Hát (hoặc 1 bài về Đức Mẹ quen thuộc)
 
3. Kinh hiến dâng thế giới cho Trái Tim Đức Mẹ
 
 (Ghi chú: 1/ Kinh của Đức thánh Gioan Phaolô II, Rôma ngày 25.03.1984.
 2/ Phn ở trong ngoặc đơn (được in đậm), quý vị có thể tuỳ hoàn cảnh để thích nghi!)
 
Lạy Mẹ của tất cả mọi người nam nữ/ và tất cả mọi dân tộc,/ Mẹ biết tất cả những đau khổ/ và hy vọng của chúng con. Mẹ hiểu rõ tất cả những cuộc chiến giữa thiện và ác,/ giữa ánh sáng và bóng tối/ đang gây tác hại lên thế giới hiện đại này,/ xin Mẹ đón nhận lời kêu cầu mà chúng con,/ được Thánh Thần thúc đẩy,/ dâng trực tiếp lên Trái Tim Mẹ. Xin Mẹ ôm ấp thế giới này của chúng con/ bằng tình yêu của người Mẹ/ và người Nữ tỳ của Chúa. Chúng con xin phó thác/ và hiến dâng thế giới này cho Mẹ,/ vì chúng con đầy lo âu/ cho định mệnh nơi cuộc sống trần gian/ và mai sau của các cá nhân và các dân tộc.
 
Nhất là chúng con xin phó thác/ và hiến dâng cho Mẹ những cá nhân/ và dân tộc đặc biệt cần được phó thác và hiến dâng.
 
(Chúng con cũng xin đặc biệt hiến dâng cho Mẹ: chính bản thân con, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, giáo phận chúng con và đất nước chúng con...)
 
‘Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời,/ xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện,/ trong cơn gian nan thiếu thốn’.
 
Giờ đây, lạy Mẹ Chúa Kitô,/ khi đứng trước tôn nhan Mẹ,/ và trước Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ,/ chúng con muốn,/ cùng toàn thể Hội Thánh,/ hiệp nhất với nhau trong việc dâng hiến,/ vì yêu thương chúng con,/ Con Mẹ đã tự hiến chính mình cho Chúa Cha:/ ‘Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,/ để họ cũng được thánh hiến trong sự thật’ (Ga 17,19). Chúng con muốn cùng hiệp nhất với Chúa Cứu Thế/ trong việc thánh hiến của Chúa/ vì thế giới và vì nhân loại;/ chính trong Thánh Tâm Chúa,/ thế giới và nhân loại có sức mạnh/ để đạt được ơn tha thứ/ và chuộc lại những gì đã bị đánh mất.
 
Sức mạnh của việc hiến dâng này trường tồn qua mọi thời đại/ và bao phủ lấy tất cả mọi người,/ mọi dân tộc và mọi quốc gia. Sự hiến dâng này vượt qua mọi sự dữ/ mà tinh thần đen tối có thể trỗi dậy,/ mà thực tế tinh thần đen tối này đã nổi lên trong thời đại chúng con,/ trong trái tim con người/ và trong lịch sử của con người.
 
Chúng con cảm thấy vô cùng cần phải hiến dâng nhân loại và thế giới/ – thế giới của thời đại chúng con/ – trong sự hiệp nhất với chính Chúa Kitô! Vì công cuộc cứu độ của Chúa Kitô/ phải được thông dự vào trong thế giới/ và qua Giáo Hội.
 
Nguyện xin Mẹ được chúc phúc trên mọi thụ tạo,/ ôi lạy Mẹ là Nữ tỳ của Chúa; Mẹ là người đã vâng nghe/ lời mời gọi của Chúa một cách trọn vẹn!
Kính chào Mẹ,/ Mẹ đã hoàn toàn hiệp thông/ với sự thánh hiến cứu độ của Con Mẹ!
 
Lạy Mẹ Hội Thánh! Xin Mẹ chiếu sáng Dân Chúa/ dọc theo hành trình đức tin, đức cậy và đức mến! Xin Mẹ chiếu sáng đặc biệt những dân tộc/ mà Mẹ đang chờ đợi chúng con phó thác và hiến dâng. Xin Mẹ giúp chúng con/ sống trong chân lý của sự thánh hiến của Chúa Kitô/ vì toàn thể gia đình nhân loại của thế giới thời đại này.
 
Ôi lạy Mẹ, trong khi phó thác cho Mẹ tất cả mọi cá nhân/ và mọi dân tộc, chúng con cũng xin phó thác cho Mẹ/ chính việc hiến dâng thế giới này,/ đặt nó trong trái Tim từ mẫu của Mẹ.
 
Ôi lạy Trái Tim Vô Nhiễm! Xin giúp chúng con vượt thắng/ mối đe doạ của sự dữ đang dễ dàng ăn sâu/ vào trong trái tim của con người thời đại này, và hậu quả khôn lường của sự dữ/ đã ảnh hưởng sâu rộng lên thế giới thời đại của chúng con/ và hình như nó khoá chặt những nẻo đường đến với tương lai!
 
Xin giải thoát chúng con khỏi đói khát và chiến tranh.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi chiến tranh hạt nhân,/ khỏi sự tự huỷ diệt kinh hoàng,/ xin giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức chiến tranh.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi/ chống lại sự sống con người/ ngay từ những giây phút đầu tiên.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi thù hận/ và sự hạ thấp phẩm giá của con cái Thiên Chúa.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức bất công/ trong cuộc sống xã hội,/ ở phạm vi quốc gia/ cũng như ở phạm vi quốc tế.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi nguy cơ sẵn sàng chà đạp lên các giới răn của Thiên Chúa.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi những tấn công đàn áp/ chân lý đích thực về Thiên Chúa nơi trái tim con người.
 
 Xin giải thoát chúng con khỏi mất ý thức về điều thiện và điều ác.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi chống lại Thần Khí Chúa.
 
Ôi lạy Mẹ Chúa Kitô,/ xin Mẹ đón nhận tiếng kêu van này/ chất đầy với biết bao đau khổ của tất cả loài người/ và toàn xã hội.
 
Xin Mẹ giúp chúng con với quyền năng của Chúa Thánh Thần/để thắng vượt mọi tội lỗi/: tội cá nhân và ‘tội của thế giới’,/ tội trong tất cả mọi hình thức biểu hiện của nó.
 
Nguyện xin cho quyền năng giải thoát của Công Cuộc Cứu Độ/ được sáng tỏ trong lịch sử của thế giới:/ quyền năng của Tình yêu đầy lòng thương xót! Ước gì quyền năng đó/ như là một dấu chấm hết đối với sự dữ! Nguyện cho quyền năng đó/ biến đổi lương tâm con người! Nguyện xin Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ/ bày tỏ cho mọi người biết ánh sáng của “Niềm Hy Vọng”. Amen.
 
4. Cầu nguyện (thinh lặng dâng ý nguyện riêng của mình)
 
5. Kinh cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria. 
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
III. KẾT THÚC
 
1. Đọc kinh Magnificat (hoặc hát bài tương tự)
 
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Làm dấu Thánh Giá kết thúc:
 
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.