01/05/2019
2269
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 01
 
i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
(Sau mỗi mầu nhiệm, 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
 

MẦU NHIỆM MÙA VUI

 
Các mầu nhiệm mùa vui, được đánh dấu bằng niềm vui toả sáng từ biến cố Nhập thể. Điều này là rõ rệt ngay từ mầu nhiệm thứ nhất, cuộc Nhập thể, khi lời thiên sứ Gabriel chào đức Trinh nữ Nadarét được nối kết với lời mời đón nhận niềm vui thời Đấng Cứu thế “Vui lên, cô Maria”… Nhưng hai mầu nhiệm sau cùng, trong khi vẫn duy trì bầu khí vui mừng này, thì lại báo trước bi kịch sắp xảy đến… Suy niệm các mầu nhiệm mùa vui là đi vào những nguyên nhân tối hậu và ý nghĩa sâu xa nhất của niềm vui Kitô giáo. Đó là tập trung vào tính cách thực tiễn của mầu nhiệm của cuộc Thương khó cứu độ. Đức Maria dẫn chúng ta tới chỗ khám phá ra bí quyết của niềm vui Kitô giáo, trước hết và trên hết, là một “Tin mừng”, trung tâm và toàn thể nội dung Tin Mừng đó chính là con người Đức Giêsu Kitô, Lời đã thành xác phàm, Đấng cứu độ của thế giới. (Rosarium Virginis Mariae, 20).
 
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Báo tin Ngôi Lời Nhập thể
 
Toàn thể lịch sử cứu độ, theo một nghĩa nào đó đã hướng tới lời chào của thiên sứ Gabriel “Vui lên đi, cô Maria !”. Nếu như kế hoạch của Chúa Cha là qui tụ vạn vật trong Đức Kitô (x. Ep 1,10), thì toàn thể vũ trụ một cách nào đó đã được ân nghĩa của Thiên Chúa động chạm đến, ân nghĩa mà Chúa Cha đoái đến Đức Maria và làm cho Đức Mẹ thành Thân Mẫu của Con của Người. Ngược lại, toàn thể nhân loại được ôm ấp bởi tiếng fiat, nhờ tiếng ấy Đức Mẹ sẵn sàng chấp thuận thánh ý Thiên Chúa (Rosarium Virginis Mariae, 20).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (1,26-38).
 
2. Suy niệm:  Đức Maria đón nhận những lời của thiên sứ với tâm tình khiêm tốn và vâng phục. Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi Chúa mong đợi chúng ta quảng đại đáp tiếng “Xin Vâng” theo thánh ý Ngài.
 
3. Quyết tâm: Khiêm tốn và trung thành với những điều đã cam kết: “Phúc cho ai lắng nghe và tuân hành lời Chúa” (Lc 11,28).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết vâng lời đón nhận ý Chúa.

(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
***


Mầu nhiệm thứ hai: Đức Mẹ Maria đi thăm viếng bà Elisabet.
Hớn hở nhảy mừng là từ ngữ chủ yếu của việc gặp gỡ bà Elisabet, trong đó âm thanh của tiếng Đức Mẹ và sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng người khiến cho ông Gioan “nhảy lên vì vui sướng” (Rosarium Virginis Mariae, 20).

1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (1,39-56).
 
2. Suy niệm:  Đức Maria vội vàng đến thăm bà Elisabet để mang lại cho bà chị họ những sự giúp đỡ cần thiết, nhưng nhất là mang đến cho bà Chúa Giêsu, Đấng ban ơn thánh hoá và hân hoan. Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi chúng ta được kêu mời đến giúp đỡ tha nhân, và nhất là đem Chúa Giêsu đến cho họ.
 
3. Quyết tâm: Bác ái: “Tất cả lề luật được tóm lại trong một mệnh lệnh: bạn hãy yêu thương tha nhân như chính mình” (Gl 5,14).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin đến thăm viếng gia đình chúng con và mang đến cho chúng con hồng ân của Chúa Giêsu, người con yêu quý của Mẹ.
 
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
***


Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Giêsu giáng sinh tại Bêlem.
 
Sự vui mừng cũng tràn ngập cảnh ở Bêlem, khi biến cố chào đời của Hài nhi thánh, Đấng cứu chuộc thế giới được loan báo nhờ lời ca của các thiên thần và được công bố cho các mục đồng như là “tin vui trọng đại” (Rosarium Virginis Mariae, 20).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (2,1-20).
 
2. Suy niệm:  “Khi tiến bước theo nẻo đường của Đức Kitô, nơi Người nẻo đường của con người được qui tụ lại, được bộc lộ ra và được cứu chuộc, các tín hữu đi tới chỗ diện đối diện với hình ảnh của con người đích thực. Khi chiêm ngưỡng sự ra đời của Đức Kitô, họ học biết tính thánh thiêng của sự sống” (Rosarium Virginis Mariae, 25).
 
Nơi hang đá, Hài đồng Giêsu, Mẹ Maria, thánh Giuse, các mục đồng, dạy chúng ta những tâm tình cần thiết để diễn tả mầu nhiệm Belem trong cuộc sống hằng ngày, đó là: đức khiêm tốn, đức khó nghèo và sự hy sinh.
 
3. Quyết tâm: Tinh thần nghèo khó: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời thuộc về họ” (Mt 5,3)
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin hãy để cho Chúa Giêsu giáng sinh trong chúng con, và thực hiện nơi chúng con điều mà Người xưa kia đã làm ở nơi Mẹ.
 
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
***


Mầu nhiệm thứ bốn: Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thánh.
 
Việc hiến dâng trong đền thờ không chỉ diễn tả niềm vui của việc thánh hiến Hài Nhi và cuộc xuất thần của cụ Simêon, nhưng còn ghi lại lời ngôn sứ loan báo Đức Kitô là một “dấu chỉ chống đối” cho Israel và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim Thân Mẫu của Người (Rosarium Virginis Mariae, 20).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (2,22-40).
 
2. Suy niệm:  “Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa gì hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng ưa thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ tôi mới thưa: Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).
 
Chúng ta hãy theo Mẹ lên đền thờ, và qua tay của Mẹ, chúng ta hãy dâng hiến trí tuệ, ý chí, cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa, ngõ hầu biết, yêu mến và phục vụ Chúa mỗi ngày.
 
3. Quyết tâm: Đức vâng phục: “Lương thực của tôi là thi hành ý muốn của Đấng đã sai tôi và hoàn thành công việc của Người” (Ga 4,34).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin hãy hiến dâng chúng con cho Chúa Cha trong đền thờ là Hội Thánh.
 
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
***


Mầu nhiệm thứ năm: Mẹ Maria gặp lại Chúa Giêsu trong đền thờ sau khi bị thất lạc.
 
Vui mừng pha lẫn với bi đát là nét đặc biệt của mầu nhiệm thứ năm, tìm thấy thiếu niên Giêsu mười hai tuổi trong Đền thờ. Ở đây Người tỏ mình ra trong sự khôn ngoan thiêng thánh của Người khi Người nghe và nêu lên những câu hỏi. Người tỏ mình ra chính yếu là “Kẻ dạy dỗ”. Việc mặc khải mầu nhiệm Người Con hoàn toàn lo công việc của Chúa Cha là một lời loan báo tính cách triệt để của Tin Mừng, trong đó những mối tương quan con người gần gũi nhất cũng được thách đố bởi những đòi hỏi của Nước Chúa. Đức Maria và thánh Giuse, sợ hãi và lo âu, đã “không hiểu” những lời Người nói (Rosarium Virginis Mariae, 20).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (2,41-52).
 
2. Suy niệm:  “Chúa Giêsu chỉ tay về phía những môn đệ của mình và nói: Đây là mẹ của tôi, và đây là anh em của tôi, bởi vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha của tôi ở trên trời, thì đối với tôi người ấy là anh chị em, là mẹ của tôi” (Mt 12,49-50).
 
Khi lầm đường lạc lối, chúng ta hãy lên đường đi tìm Chúa Giêsu, ngõ hầu gặp lại Người và lấy lại niềm an bình.
 
3. Quyết tâm: Đức khôn ngoan: “Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình” (Gc 3,17).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin cầu Thánh Linh ban cho chúng con được tâm hồn khôn ngoan.
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ
 

AVE MARIA

 
1. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. 
 
2. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi trời ngập nắng hồng bình minh êm vui trời đông. Con hân hoan lời ca mừng Ave Maria! Maria Mẹ dịu dàng xin nghe con cầu khẩn, cho nhân dân Việt Nam, được mau thoát ách quỷ thần. Maria Mẹ hiền từ, xin đưa tay gìn giữ. Cơn gian nan dần qua, đoàn con yên vui gần xa.
 
3. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi. Con say sưa đọc lên lời Ave Maria! Qua bao năm lạc đường đời bao đêm sương mờ tối, Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi sao mai bừng sáng. Maria tình thương, Mẹ ơi trông xem hồn con.
 
4. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Trong giờ này sum vầy, biệt ly đau thương ngày mai. Con không quên đọc lên lời Ave Maria! Maria Mẹ dịu dàng con dâng Mẹ hồn xác, luôn xông pha thời gian, mặc cho sóng gió phũ phàng. Trông lên quê trời mịt mùng, ôi bao nhiều buồn nhớ. Maria Mẹ ơi! Lòng con mơ quê trời vui.
 
2. Bài Đọc Thêm (theo ngày trong tháng)
 
Kinh Mân Côi là hương hoa tuyệt diệu Thánh Đa Minh, trối lại cho Dòng Thuyết Giáo. Các hiếu tử của Thánh Phụ đã luôn luôn làm cho di sản vô cùng thiêng thánh đó ngày một tăng trưởng.
 
Để cổ súy việc tôn sùng Mẹ Maria, một Linh mục dòng này đã biên soạn một tập sách nhỏ trình bày 15 mầu nhiệm Chuỗi MÂN CÔI để độc giả suy niệm đặc biệt trong Tháng Mười. Việc suy gẫm trong lúc lần hạt đã đem lại nhiều thành tích tốt đẹp.
 
Giáo quyền nước Tây Ban Nha hưởng ứng và phổ biến nhanh mạnh khắp nước việc đạo đức đầy sáng tạo và linh ứng đó của vị tu sĩ nhà.
Đức Piô IX tăng cường sự ủng hộ bằng nhiều ân xá ban cho những giáo dân tích cực tham gia việc tôn sùng Mẹ Maria bằng Kinh Mân Côi trong Tháng Mười.
 
Đức Lêô XIII phổ cập việc đạo đức này khắp thế giới:
 
1- Bằng nhiều thông điệp đề cao việc tôn sùng Kinh Mân Côi.
2- Bằng sắc lệnh dạy giáo dân lần hạt MÂN CÔI để ca ngợi, cảm mến và cầu xin với Mẹ Chúa Trời trong Tháng Mười.
3- Bằng nhiều ân xá và đại xá đặc biệt ban cho những ai sùng kính Kinh Mân Côi.
 
Có thể nói Đức Trinh Nữ đã long trọng và ân cần mặc nhiên minh nhận Tháng Mười - Tháng MÂN CÔI qua 6 lần xuất hiện ở Fatima năm 1917, mà cao điểm là ngày 13 tháng 10.
 
Sự tán đồng của Mẹ được minh họa hết sức ngoạn mục và nhấn mạnh đậm nét bằng những phép lạ vô tiền khoáng hậu.
 
Trong lần xuất hiện thứ 3, Đức Mẹ dạy đọc thêm khi lần hạt kinh “Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con...”
 
Trong lần xuất hiện Tháng Mười, Đức Mẹ đã phán: “Ta là Đức Bà MÂN CÔI và ban mệnh lệnh lần hạt mỗi ngày”.
 
Tháng Mười đương nhiên thành tháng MÂN CÔI của Mẹ Maria.
 
Giai Thoại
 
Đức Maria tìm thấy trọn niềm hoan lạc trong tràng hạt MÂN CÔI.
 
Thánh Đa Minh (Dominique De Guzman, 1170-1221) truyền giáo cho ly phái Anbigioa (Albigeois, Albigense), nhưng người thấy vẫn là công dã tràng. Người chạy đến cùng Đức Trinh Nữ, quyết van nài Mẹ nhận lời mới thôi.
 
Từ Tulu (Toulouse) người vào tận rừng sâu hẻo lánh, lưu lại đó 3 ngày 3 đêm để ăn chay cầu nguyện không ngừng. Khi thánh nhân xuất thần, Mẹ Thiên Chúa hiện ra huy hoàng tuyệt mỹ, có 3 nữ hoàng tháp tùng. Và mỗi nữ hoàng lại có 50 trinh nữ theo hầu hạ phục dịch.
 
Nữ hoàng thứ nhất, cũng như đoàn tùy tùng, mặc y phục trắng. Nữ hoàng thứ hai y phục đỏ. Nữ hoàng thứ ba bận một áo dệt bằng vàng sáng chói hơn hết. Đức Trinh Nữ phán: “50 trinh nữ tùy tùng mỗi nữ hoàng là 50 Kinh Kính Mừng của mỗi Tràng Hạt; màu trắng nhắc lại các mầu nhiệm vui, màu đỏ các mầu nhiệm thương, và màu vàng các mầu nhiệm mừng”.
 
“Các mầu nhiệm Nhập thể, Giáng sinh, Đời sống và Khổ nạn của Con Mẹ, cũng như các mầu nhiệm Sống lại và Lên trời đều được chứa đựng và như khéo léo lồng vào trong Kinh Kính Mừng và Kinh Lạy Cha.
 
Đó chính là Tràng Chuỗi MÂN CÔI nghĩa là Triều thiên trong đó Mẹ tìm thấy trọn vẹn niềm hoan lạc.
 
“Con hãy truyền bá khắp nơi Kinh ấy, và các người lạc giáo sẽ trở lại, các tín hữu sẽ vững tin và sẽ đến diễm phúc muôn đời”.
 
Được phấn khởi, Thánh Đa Minh vội lui về Tulu, đi ngay vào nhà thờ. Theo lời truyền khẩu, khi đó chuông tự động vang lên inh ỏi. Nhân dân bỡ ngỡ nghe chuông đánh vào giờ khác thường, ồ ạt kéo nhau đến nhà thờ.
 
Thánh Đa Minh lên diễn đàn, nói đến phép công thẳng của Thiên Chúa ngày phán xét. Để tránh sự chí công đó, chỉ có phương thế chắc chắn là cầu khẩn với Mẹ nhân từ.
 
Thánh nhân giải thích Kinh Mân Khôi và đọc to. Mọi người hưởng ứng, lần hạt Mân Khôi.
 
Hiệu năng của việc tôn sùng này thật lạ lùng: trên một trăm nghìn người lạc giáo quy chánh, vô số tội nhân trở về trong một thời gian ngắn.
 
Chú Thích:
 
Thánh Đa Minh tức Thánh Domingo Guz-manu, hay Dominico.
Chúng tôi đề nghị dịch âm Domingo hay Đỗ Minh hơn là Đa Minh vì những lý do:
 
* Đỗ Minh gần với Domingo.
* Đỗ Minh nghĩa là đạt, là đặng, là được. Ít có ai đạt tới Chúa như Thánh Đỗ Minh. Nguyên La Ngữ, Dominico là thuộc về Chúa.
* Đỗ Minh lại gần gũi với văn hóa Việt Nam hơn là Đa Minh.
Vậy Đỗ Minh đã có ý nghĩa cao sâu: “Đạt tới chính Chúa là Nguồn sáng thật”, lại hợp với Việt Nam hơn.
 
Lời Nguyện
 
Lạy Mẹ yêu dấu, thế là chúng con có hai tháng Mẹ trong một năm: Hai tháng vô vàn quý giá đối với con cái Mẹ. Trước hai tháng đó, thời gian như ngưng đọng đợi chờ của các con hiếu thảo Mẹ.
 
Bây giờ, Tháng Mẹ về, lòng chúng con tràn ngập yêu mến, yêu mến Mẹ từng giây, từng phút, yêu mến Mẹ trong ý nghĩ, trong lời nói và trong việc làm.
Lòng trìu mến đó quyết thể hiện bằng:
 
* Mỗi giây phút tận hiến cho Mẹ tâm hồn và thân xác.
* Hằng ngày dâng Thánh Lễ và Rước Lễ sốt sắng hơn.
* Hằng tuần dự các giờ Thánh và hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
* Mỗi 3 phút kết hợp với Chúa như Thánh Nữ Têrêxa.
* Hằng băn khoăn lo lắng cho phần rỗi tha nhân.
* Và bất cứ lúc nào Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ.
* Tha thiết xin Mẹ MÂN CÔI cho chúng con thể hiện quyết tâm sắt son đó.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.