04/05/2019
1884
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 04 

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
 
MẦU NHIỆM MÙA THƯƠNG
(Các Cha Đa Minh Bari, Italia)
 
Các sách Tin Mừng dành cho các mầu nhiệm thương khó của Đức Kitô một tầm quan trọng rất lớn. Ngay từ đầu, lòng đạo đức Kitô giáo, nhất là việc đạo đức mùa Chay là đi đàng Thánh Giá, đã tập trung chú ý đến những khoảnh khắc riêng của cuộc Thương khó, vì hiểu rằng nơi đây là chóp đỉnh của lòng thương yêu của Thiên Chúa và nguồn mạch của ơn cứu độ chúng ta. Kinh Mân Côi chọn lấy một số khoảnh khắc trong cuộc Thương Khó, mời người tín hữu chiêm ngắm các mầu nhiệm ấy trong lòng và sống các mầu nhiệm ấy nữa (Rosarium Virginis Mariae, 22).
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Cây Dầu.
 
Chuỗi suy niệm bắt đầu từ vườn Ghêtsêmani, nơi Đức Kitô cảm nghiệm một khoảnh khắc hết sức âu lo xao xuyến đối với thánh ý Chúa Cha, trước sự yếu đuối của xác phàm muốn cám dỗ cưỡng lại. Lúc ấy, Đức Giêsu ở giữa mọi cơn cám dỗ và đương đầu với mọi tội lỗi của nhân loại, để Người phải thưa với Chúa Cha: “Không phải ý con nhưng là ý Cha được thể hiện” (Lc 22,42 và song song). Lời thưa “Vâng” của Đức Kitô đảo ngược lời nói “Không” của tổ tiên chúng ta hồi ở trong vườn Eđen (Rosarium Virginis Mariae, 22).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (22,39-53).
 
2. Suy niệm:  Trong những lúc thử thách, duy lời cầu nguyện mới có sức mang lại sự an ủi cho chúng ta.
 
3. Quyết tâm: Tỉnh thức và cầu nguyện. “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Tinh thần thì nhanh nhẹn, nhưng xác thịt thì yếu đuối” (Mt 26,41).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết can đảm ở gần bên Chúa Giêsu trong giờ xao xuyến, để lặp lại với Người rằng: Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện !
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
 
Với việc chịu đánh đòn, đội mạo gai, vác Thánh Giá và chết trên Thánh Giá, Chúa bị đẩy vào nỗi đau thương khốn khổ nhất: Ecce homo ! (Rosarium Virginis Mariae, 22).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Gioan (18,28-40; 19,1).
 
2. Suy niệm:  Ai là những người đánh đập Chúa Giêsu? Đó là những người xúc phạm đến bí tích Thánh Thể. Đó là những người xúc phạm đến Thân thể mầu nhiệm của Chúa là Hội Thánh bằng các gương xấu. Đó là những người xúc phạm đến thân thể của mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần bằng tội dâm dục.
 
3. Quyết tâm: Giữ lòng trong sạch và thống hối. “Tôi đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng những người tội lỗi” (Mt 9,13).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con được chữa lành khỏi tội lỗi nhờ những thương tích của Chúa Giêsu, con của Mẹ và anh của chúng con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Giêsu đội vòng triều thiên kết bằng gai.
 
Nỗi đau thương khốn khổ của Đức Giêsu không chỉ bộc lộ cho thấy lòng yêu thương của Thiên Chúa nhưng còn cho thấy ý nghĩa của chính con người. Ecce homo: ý nghĩa, nguồn gốc và sự thành tựu của con người là được đặt nền tảng ở nơi Đức Kitô, vị Thiên Chúa vì yêu thương đã hạ mình “cho đến nỗi chết và chết trên thập giá” (Pl 2,8) (Rosarium Virginis Mariae, 22).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Matthêu (27,27-30).
 
2. Suy niệm:  Chúa Giêsu bị chế nhạo vì Người là Vua. Còn phần chúng ta, chúng ta hãy nhìn nhận chủ quyền của Người bằng cách vâng phục ý muốn của Chúa, bằng lòng trung thành với Hội Thánh, và bằng quyết tâm xây dựng Nước Chúa nhờ những hoạt động tông đồ.
 
3. Quyết tâm: Chấp nhận hạ mình xuống. “Ai trong các con muốn làm lớn thì hãy trở nên kẻ phục vụ; ai muốn đứng đầu thì hãy trở nên đầy tớ của mọi người. Thực vậy, Con Người không đến để được phục vụ nhưng là để phục vụ và trao ban mạng sống của mình để cứu muôn người” (Mc 10,43-45).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con được hiền lành khiêm nhường, giống như Đức Vua của chúng con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Chúa Giêsu vác Thánh Giá lên núi Calvê.
 
Khi đi theo Đức Giêsu trên đường tiến lên đồi Calvê, con người học biết ý nghĩa của khổ đau mang lại ơn cứu độ (Rosarium Virginis Mariae, 25).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (23,26-32).
 
2. Suy niệm:  Mỗi người có thập giá riêng của mình. Chúng ta hãy vác thập giá, không phải cách miễn cưỡng như ông Simon Cirênê, nhưng với lòng nhẫn nại và yêu mến giống như Chúa Giêsu.
 
3. Quyết tâm: Vác thập giá: “Ai không vác thập giá của mình và bước đi theo Ta thì không thể trở thành môn đệ của Ta” (Lc 14,27).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết vác thập giá hằng ngày của mình với lòng nhẫn nại và yêu mến.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ năm: Chúa Giêsu chết trên Thánh giá.
 
Mầu nhiệm này giúp cho người tín hữu diễn lại cái chết của Đức Giêsu, đứng dưới chân Thánh giá cùng với Đức Maria, cùng với Đức Mẹ đi vào tận vực thẳm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và cảm nghiệm tất cả quyền năng ban sức tái sinh bởi tình yêu ấy (Rosarium Virginis Mariae, 21).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Gioan (19,19-37).
 
2. Suy niệm:  Từ trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta những hồng ân như sau:
 
– Ơn tha thứ: “Hôm nay, bạn sẽ ở trong nước thiên đàng với Tôi” (Lc 23,43).
– Người Mẹ: “này đây là mẹ của con” (Ga 19,27).
– Toàn thân của mình: “mọi việc đã hoàn tất” (Ga 19,30).
 
3. Quyết tâm: Bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta hãy biết trao ban mình: “Không ai có tình yêu nào cao cả cho bằng kẻ ban mạng sống của mình cho người bạn hữu” (Ga 15,13).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin ở kề bên chúng con trong lúc thử thách, và xin giúp đỡ chúng con trong giờ lâm tử.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Lạy Mẹ Xin An Ủi
 
ÐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.
 
1. Ớ Mẹ rất nhân từ. Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 
 
2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính con Mẹ khoan dung. Và không quyến luyến thú vui thế trần. 
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Ý nghĩa Kinh Kính Mừng: Đọc Kinh Kính Mừng để ngợi khen, tôn vinh, đền đáp tình yêu Thiên Chúa.
 
Khi Mẹ Maria dạy nhân loại đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta mới thấy rõ sự khiêm nhường của Mẹ lớn lao làm sao: Mẹ không dạy nhân loại ca tụng Thánh Danh Mẹ, nhưng là dạy nhân loại ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh cùng đền đáp tình yêu Thiên Chúa đã yêu dấu chúng ta thế nào, khi Ngôi Hai nhập thể. Sự ca ngợi cùng đền đáp tình yêu Thiên Chúa không mang lại vinh quang cho Chúa, mà kéo ân sủng tình yêu cùng sự thứ tha của Chúa xuống cho nhân loại. Thế nên tại sao Mẹ lại dạy loài người chúng ta phải siêng năng lần hạt MÂN CÔI. Thiên Chúa cảm động xiết bao khi thấy nhân loại luôn ngợi khen đền tạ Tình Yêu của Người trong mọi giây phút. Thiên Chúa nhân từ, Người sẽ lại tuôn đổ Tình Yêu hơn nữa, cùng tha thứ cho loài người án công thẳng đã ra.
 
Siêng năng lần hạt là năng ngợi khen Thiên Chúa để kéo ơn tha thứ xuống cho nhân loại.
 
Mẹ Maria đã ẩn dấu Mẹ đi để chỉ nghĩ đến phần rỗi nhân loại trước cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha, nên Mẹ đã khẩn thiết kêu nài loài người phải siêng năng ngợi khen cùng nhận biết Tình Yêu của Thiên Chúa yêu dấu loài người, hầu ơn tha thứ được đến với tất cả nhân loại. Nếu tất cả chúng ta đều thực thi mệnh lệnh Mẹ Thiên Chúa ban ra (s.đ.d. trang 60).
 
Giai Thoại: Đức Mẹ nằm vạ
 
Đệ tử là biệt danh khiêm tốn của Đấng Đáng kính Gioan Hêrôn (Joan Herold), Dòng Anh Em Thuyết Giáo.
 
Trong bài giảng 161, ngài kể lại mẩu chuyện cảm động sau đây:
 
Một ông kia đã lập gia đình và sống trong tội lỗi. Vợ đương sự rất đạo đức, ngày đêm năn nỉ chàng dứt bỏ đường tà. Chàng coi như pha. Nàng cố gắng van xin mãi, ít nhất là trong thảm trạng đó, chàng trung thành với một việc sùng kính nào đó đối với Đức Trinh Nữ Maria. Nàng yêu cầu: “Thôi, anh nể tình em, chỉ đọc một Kinh Ave mỗi lần anh đi qua tượng ảnh Đức Mẹ”. Anh chàng chấp nhận.
 
Một đêm kia, trên đường truy hoan, chàng thấy xa xa một ánh sáng. Chàng đến và nhận ra là một cây đèn thắp trước một tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng. Chàng đọc Kinh Kính Mừng như thông lệ.
Nhưng chàng thấy gì? Chúa Hài Đồng tràn đầy những thương tích dầm dề máu chảy.
 
Khiếp sợ và cảm kích nghĩ là chính mình, bởi tội lỗi mình gây nên thương tích cho Đấng Cứu Chuộc, chàng khóc nức nở. Nhưng kìa, Chúa Hài Nhi quay mặt đi không nhìn chàng. Tội nhân hết sức thẹn thùng, ngỏ lời cùng Đức Trinh Nữ: “Hỡi Mẹ nhân hậu, Con Mẹ từ khước con. Con chạy đến cùng Mẹ là Mẹ Người và là Đấng biện hộ quyền phép vô song mà cũng nhân hậu vô cùng nữa. Vậy xin Mẹ hãy giúp con, cầu bầu cùng Chúa cho con”.
 
Đức Mẹ liền đáp: “À, các người tội nhân, các người gọi ta là Mẹ nhân hậu, nhưng các người không ngừng, vì thế, không ngừng làm cho Ta trở thành một người, một người Mẹ đau khổ khi tái diễn tấn thương khó của Con Ta và khổ não cho chính Ta nữa.
 
Tuy nhiên Mẹ Maria không thể để chàng trở về, không được an ủi. Anh chàng đã chào kính Mẹ bằng kinh Ave và vừa quì dưới chân Mẹ. Mẹ quay về phía Chúa Giêsu để xin tha thứ cho kẻ bất hạnh. Nhưng Chúa tỏ ra không thể tha thứ.
 
Đức Trinh Nữ để Chúa nằm trong khám và quỳ xuống nói với Người: “Con ơi! Mẹ quỳ mãi dưới chân Con cho đến khi Con tha thứ cho tội nhân này, Mẹ mới đứng dậy”.
 
Chúa thưa: “Thưa Mẹ, Con không thể từ chối sự gì của Mẹ, Mẹ muốn Con tha cho nó? Thế thì Con tha vì yêu mến Mẹ. Xin Mẹ bảo nó đến hôn các thương tích của Con”.
 
Phạm nhân bước tới, giàn giụa nước mắt và hôn đến đâu thương tích Chúa biến tan đến đó. Sau cùng, Chúa ôm chàng để tỏ dấu thứ tha.
 
Hoàn toàn đổi mới, tội nhân từ đó sống như một vị thánh và mỗi ngày đọc hàng ngàn hàng vạn Kinh Ave Maria để tạ ơn Mẹ.
 
Lời Nguyện
 
Lạy Mẹ MÂN CÔI, nếu hằng ngày con không đọc được hằng ngàn, hằng vạn Kinh Kính Mừng, ít nữa xin cho con nhớ đọc 50 kinh, 100 kinh, để con biết nguyện xin như Rabindranath Tagore:
 
“Hồn tôi ơi,
Sao ngươi mất dần kiên nhẫn?
Đấng canh giữ chim trời, dã thú và côn trùng,
Đấng đã chăm sóc ngươi khi ngươi còn trong lòng mẹ,
Làm sao Người không bảo vệ ngươi một khi ngươi đã chào đời”.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++