06/05/2019
1553
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***
Ngày 06

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần   
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
 
MẦU NHIỆM SỰ SÁNG
(Các Cha Đa Minh Bari, Italia)
 
Đi từ thời thơ ấu và cuộc đời ẩn dật ở Nadarét tới cuộc đời công khai của Đức Giêsu, sự chiêm ngưỡng đưa chúng ta tới những mầu nhiệm có thể gọi cách đặc biệt là “các mầu nhiệm ánh sáng”. Chắc chắn toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô là một mầu nhiệm ánh sáng. Người là “ánh sáng của thế gian” (Ga 8,12). Nhưng chân lý này đã xuất hiện một cách đặc biệt trong những năm của cuộc đời công khai của Người, khi Người công bố Tin Mừng Nước Chúa. Khi đề nghị cho cộng đoàn Kitô hữu năm khoảng khắc quan trọng này “các mầu nhiệm ánh sáng” tôi thấy có thể liệt kê như sau: 1) Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giođan, 2) Đức Giêsu tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana, 3) Đức Giêsu công bố Nước Chúa, với lời kêu gọi sám hối, 4) Đức Giêsu biến hình và, cuối cùng, 5) Đức Giêsu thiết lập Thánh Thể làm cách diễn tả Mầu nhiệm Vượt qua theo bí tích. Mỗi một mầu nhiệm này là một mặc khải của Nước Chúa, nay đang hiện diện nơi chính con người Đức Giêsu.
 
Trong các mầu nhiệm này, ngoại trừ phép lạ ở Cana, Đức Maria chỉ hiện diện ở hậu trường, các sách Tin Mừng chỉ nhắc đến thật vắn tắt sự hiện diện đôi lần của Đức Mẹ vào lúc này hay lúc khác trong thời gian Đức Giêsu rao giảng (x. Mc 3,31-35; Ga 2,12), và cũng không nêu cho thấy Đức Mẹ đã hiện diện trong bữa Tiệc Ly và khi thiết lập Thánh Thể. Nhưng chức năng Đức Mẹ đảm nhận ở Cana cách nào đó cũng đồng hành với Đức Kitô suốt thời gian Người thi hành sứ vụ. Mặc khải trực tiếp của Chúa Cha khi Đức Giêsu chịu phép rửa trong sông Giođan và còn vang vọng nơi ông Gioan Tẩy giả lại cũng chính là lời Đức Maria nói tại tiệc cưới Cana, và đã trở thành lời khuyên nhủ đầy mẫu tử Đức Maria gửi tới mọi thời đại: “Hãy làm như Người bảo” (Ga 2,5).
 
Lời khuyên nhủ ấy là một dẫn nhập thích hợp để đi vào những lời nói và những dấu chỉ của Đức Kitô khi Người thi hành sứ vụ công khai và làm thành nền tảng qui hướng về Đức Maria của mọi “mầu nhiệm ánh sáng” (Rosarium Virginis Mariae, 21).
 
Khi lắng nghe Thầy trong các mầu nhiệm thuộc về sứ vụ công khai của Người, các tín hữu tìm thấy ánh sáng dẫn đưa họ vào trong Nước Thiên Chúa (Rosarium Virginis Mariae, 25).
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Giêsu lãnh phép rửa tại sông Giođan.
 
Phép rửa tại sông Gio-đan là mầu nhiệm ánh sáng đầu tiên. Tại đây, khi Đức Kitô đi xuống dòng nước, Đấng vô tội đã trở thành “tội” vì chúng ta (x. 2Cr 5,21), thì các tầng trời mở rộng và tiếng nói của Chúa Cha tuyên bố Đức Kitô là Người Con yêu dấu (x. Mt 3,17 và song song), trong khi đó Thần khí ngự xuống trên Người để tấn phong Người đi vào sứ vụ Người sắp thực hiện (Rosarium Virginis Mariae, 21).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Matthêu (3,13-17).
 
2. Suy niệm:  Khi chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu lãnh phép rửa, chúng ta nhớ lại bí tích rửa tội của mình. Nhờ bí tích này, chúng ta được tháp nhập vào cuộc tử nạn và Phục Sinh của Đức Kitô. Điều này đòi hỏi chúng ta hãy chết cho tội lỗi, và sống cuộc đời mới trong Người.
 
3. Quyết tâm: Tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội như là nền tảng của cuộc đời người Kitô hữu, theo như lời thánh Phaolô: “Anh em đã lãnh phép rửa trong Đức Kitô, vì thế anh em hãy mặc lấy Đức Kitô” (Gl 3,27).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, tại sông Gio-đan, Đức Giêsu được công bố là Con rất yêu dấu của Chúa Cha. Xin soi sáng tâm trí chúng con ngõ hầu chúng con luôn ghi nhớ phẩm giá của chúng con là những con cái của Chúa.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Giêsu và Mẹ Maria tại tiệc cưới Cana.
 
Một mầu nhiệm ánh sáng khác, đó là dấu chỉ thứ nhất trong các dấu chỉ, được thực hiện ở Cana (x. Ga 1,1-12), khi Đức Kitô biến nước thành rượu và mở tâm hồn các môn đệ cho các ông tin, nhờ sự can thiệp của Đức Maria, người tín hữu đệ nhất (Rosarium Virginis Mariae, 21).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Gioan (2,1-12).
 
2. Suy niệm:  Đức Giêsu hiện diện tại tiệc cưới Cana để biểu lộ kế hoạch của Thiên Chúa đối với hôn nhân. Cảnh thiếu rượu có thể giải thích như là hình bóng của cảnh thiếu vắng tình yêu thường rình rập các đôi vợ chồng. Đức Maria đã xin Chúa Giêsu can thiệp để các đôi vợ chồng đừng bao giờ thiếu rượu của tình yêu đích thực, bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhờ đó họ được giải thoát khỏi những hiểm nguy của sự phản bội, hiểu lầm, ly dị.
 
3. Quyết tâm: Đón nhận lời khuyên của Mẹ Maria: “hãy làm như lời Chúa dạy”.
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, nhờ mối quan tâm tế nhị của Mẹ mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ trước giờ đã định. Khi biến nước thành rượu, Người đã mang lại niềm vui cho biết bao nhiêu người. Xin Mẹ hãy tiếp tục lưu tâm đến bao nhiêu nhu cầu của nhân loại, và xin để ý đến các đôi vợ chồng đang gặp khó khăn.
 
Chúng con cũng xin bày tỏ những nhu cầu của chúng con cho Mẹ: xin dạy chúng con biết cách thức cụ thể để làm theo lời Chúa dạy.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ ba: Đức Giêsu công bố Nước Trời và kêu gọi hoán cải,
 
Mầu nhiệm ánh sáng khác nữa là lời giảng Đức Giêsu công bố Nước Thiên Chúa đang đến, Người kêu gọi sám hối (x. Mc 1,15) và Người ban ơn tha thứ tội lỗi cho mọi người đến gần Người với lòng khiêm tốn (x. Mc 2,3-13; Lc 7,47-48): khai mạc thừa tác vụ của lòng thương xót mà Người còn tiếp tục thi hành cho đến ngày tận thế, đặc biệt qua Bí tích Hoà giải Người đã trao phó cho Hội Thánh của Người (x. Ga 20,22-23) (Rosarium Virginis Mariae, 21).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Marcô (1,14-15).
 
2. Suy niệm:  Sự cải hoán ảnh hưởng đến toàn thể nếp sống của con người, từ quan điểm theo “lối thế gian” sang quan điểm theo “Kitô giáo”: tư tưởng cần được phù hợp với Tin Mừng của Đức Kitô; tình yêu được mở rộng để đón nhận tình yêu của Chúa; cung cách cư xử giống như lối sống của Đức Giêsu.
 
3. Quyết tâm: Hoạt động cho Nước Chúa. “Khi người Biệt phái hỏi Đức Giêsu: ‘chừng nào Nước Chúa sẽ đến’, thì Người đáp: Nước Chúa không xảy đến một cách khác thường khiến cho người ta chú ý nói rằng: Nước Chúa ở đây, Nước Chúa ở kia kìa. Không, Nước Chúa ở giữa anh em” (Lc 17,20-21).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu xin Chúa ban cho chúng con chuẩn bị cho Nước Chúa đến, nhờ việc thành tâm cải hoán, và biết quý trọng bí tích Hoà giải.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Chúa Giêsu biến hình trên núi.
 
Mầu nhiệm ánh sáng tuyệt vời là cuộc Biến hình. Truyền thống cho rằng sự việc này diễn ra trên núi Tabor. Vinh quang của Thiên Chúa chiếu giãi từ dung nhan của Đức Kitô, khi Chúa Cha truyền cho các Tông đồ bấy giờ còn đang sững sờ kinh ngạc là hãy “vâng nghe Người” (x. Lc 9,35 và song song), và như vậy cũng là để chuẩn bị để các ông có thể sống với Người cơn hấp hối trong cuộc Thương Khó, hầu cùng với Người đạt tới niềm vui Phục Sinh và tới một đời sống được Chúa Thánh Thần biến đổi (Rosarium Virginis Mariae, 21).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (9,28-36).
 
2. Suy niệm:  Cuộc biến hình của Chúa Giêsu nhằm phấn khích các tông đồ, để họ khỏi tháo lui khi đương đầu với cuộc khổ nạn, bởi vì cần phải đi qua Thánh Giá mới đạt tới cuộc Phục Sinh vinh hiển. Thánh Giá chỉ là một chặng đường, và cuộc Phục Sinh mới là tận điểm.
 
Chúng ta đã biết được những thánh giá và đau khổ trong cuộc đời: bệnh tật về thể xác hay về tinh thần, gánh nặng của gia đình, công ăn việc làm khi vất vả khi bấp bênh, những sự hiểu lầm, những thù nghịch…
 
Nhờ cuộc biến hình loan báo trước cuộc Phục Sinh, Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng nếu tuyệt đối tin tưởng vào Chúa thì chúng ta sẽ không bị thất vọng vì những lời Chúa hứa.
 
3. Quyết tâm: Hãy để cho ơn thánh Chúa biến đổi chúng ta. “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có” (Ga 1,17).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết lắng nghe người Con của Mẹ, biết đặt tin tưởng vào Ngài. Chúng con tin rằng cũng như cuộc biến hình của Chúa đã nâng đỡ các tông đồ trong cơn thử thách, thì ánh sáng đức tin cũng nâng đỡ chúng con mỗi khi gặp phải thử thách đau khổ, nhờ sự cảm thông bén nhạy của Mẹ.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ năm: Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể.
 
Mầu nhiệm ánh sáng cuối cùng là việc thiết lập Thánh Thể, trong đó Đức Kitô trao ban thịt và máu của Người làm lương thực dưới hình bánh và hình rượu, và Người làm chứng lòng Người yêu thương nhân loại “cho đến cùng” (Ga 13,1), để cứu độ nhân loại, Người dâng hiến chính bản thân làm lễ hiến tế (Rosarium Virginis Mariae, 21).
 
1. Lời Chúa: Trích thư thứ nhất thánh Phaolô gửi các tín hữu Corintô (11,23-29).
 
2. Suy niệm:  “Không bí tích nào mang lại nhiều công hiệu cứu độ cho bằng bí tích này: các tội lỗi được tha thứ, các tâm tình đạo đức được gia tăng, tâm hồn được trau dồi bằng muôn ơn huệ thiêng liêng. Trong Hội Thánh, Thánh Thể được hiến dâng cho người sống và người chết, hầu mang lại ơn ích cho hết mọi người, bởi vì Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích này nhằm ban ơn cứu độ cho hết mọi người” (Bài đọc thứ hai, Giờ Kinh sách, lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa).
 
3. Quyết tâm: Hết lòng mến yêu bí tích Thánh Thể: “Ta là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời, và bánh mà Ta sẽ ban là thịt Ta để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Thánh Thể, chúng con tin rằng nơi bánh và rượu đã được cung hiến thực sự hiện diện Mình và Máu mà Ngôi Lời đã nhận lấy để mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhưng tự sức chúng con không thể nào hiểu thấu mầu nhiệm cực trọng này. Xin Mẹ cầu Chúa Thánh Thần ban cho chúng con ánh sáng để nhận biết tình thương vô hạn của Chúa Giêsu khi trao hiến mình cho chúng con. 
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Cung Chúc Trinh Vương
 
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
 
ÐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
 
2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Ý nghĩa siêu việt của Kinh Kính Mừng: Mẹ Maria là hiện thân của Thiên Chúa giữa loài người
 
Ý nghĩa thứ hai siêu việt hơn ý nghĩa thứ nhất. Trong mầu nhiệm Maria mà chúng ta đã biết nơi đây, Mẹ Maria là hiện thân của Ngôi Ba Thiên Chúa ở giữa loài người. Nên khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi là chúng ta ca tụng Thiên Chúa trong Tình Yêu mà Người đã thể hiện giữa loài người nơi Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ngôi Ba hiện diện giữa loài người trong xác thánh Maria để tỏ lộ Tình Yêu Thiên Chúa nơi Ngôi Hai nhập thể, hầu cho Tình Yêu Thiên Chúa được duy trì và tái sinh sự sống cho nhân loại trong chính Ngôi Hai và bởi Ngôi Ba.
 
- Đọc Kinh Kính Mừng là ta tha thiết xin ơn cứu rỗi:
 
Chúng ta đã biết rõ: sự sống của Ngôi Hai trong xác phàm được Phục sinh bởi Ngôi Ba. Vậy khi Ngôi Hai đã sống lại vinh hiển thế nào thì sự sống của loài người cũng được vinh hiển như vậy bởi Ngôi Ba. (Điều này lại nhắc chúng ta nhớ lại lời trăn trối trong phút cuối cùng của Chúa Ngôi Hai là loài người phải được tái sinh trong cung lòng Mẹ đồng trinh Maria). Thế nên trong ý nghĩa thứ hai của Kinh Kính Mừng, Mẹ Maria đã dạy loài người ca tụng tình yêu lạ lùng của Chúa, trong sự tái sinh sự sống cho chính nhân loại tội lỗi trong sự sống Đức Kitô, bởi Tình Yêu là Chúa Thánh Thần. Cùng với ý nghĩa này khi đọc Kinh Kính Mừng là chúng ta đã tha thiết xin được cứu rỗi bởi Tình Yêu Thiên Chúa trong nhân loại (s.đ.d trang 61-61).
 
Giai Thoại: Đức Mẹ đi tu 15 năm
 
Có nhiều tác giả danh tiếng như Césaire, Rho, Raymond Dòng Tên, Niquet Dòng Tên... đã tường thuật câu chuyện hy hữu sau đây:
 
Nữ tu Bêatrích, tuy đã ở Phước Viện Phông-rô (Béatrix, Fontevrault) vẫn chưa dứt mùi tục lụy dường kia cay đắng. Thiếu nữ đã phải lòng một thanh niên và quyết trốn theo chàng để thỏa tình nguyệt hoa.
 
Nàng có nhiệm vụ giữ cửa nhà dòng, nên trước khi bôn đào, đã đến một tượng Đức Maria gửi bộ khóa lại. Nàng qua vùng kế cận để buông theo nghiệp phấn hương.
 
Sau 15 năm giang hồ, ngày kia, nàng gặp người cung cấp lương thực cho Nhà Dòng. Khi đã điều tra kỹ lưỡng và biết chắc chắn người kia không rõ tông tích mình, nàng hỏi đương sự có biết dì phước Bêatrích không?
 
- Tôi biết rõ dì phước ấy lắm, dì là một thánh sống, anh chàng đáp, và thêm: Hiện giờ dì là Bề trên Tập viện. Nghe vậy, từ ngơ ngác đến kinh hãi, Bêatrích không hiểu biết ất giáp gì hết.
 
Nàng thay đổi xiêm y, ẩn hình khách lạ và đến Dòng tìm hiểu điều bí ẩn. Khách bấm chuông xin gặp nữ tu Bêatrích. Người ra gặp chính là Đức Trinh Nữ mà nàng, khi trốn Phước diện theo trai, đã để dưới chân bộ chìa khóa và áo nhà tu. Mẹ Thiên Chúa dịu dàng bảo: “Bêatrích con, con nào biết là để bảo toàn danh giá cho con, Mẹ đã mang lốt hình hài giống con, và trong 15 năm, con ở ngoài dòng và xa Chúa, Mẹ đã chu toàn mọi phần vụ thay thế cho con. Con gái của Mẹ, con hãy trở lại Dòng và ăn năn hối cải, Con Mẹ vẫn còn chờ đợi con. Con hãy nỗ lực duy trì danh thơm Mẹ đã tạo cho con bằng đời sống gương mẫu.”
 
Nói đoạn Người biến mất. Bêatrích vào tu lại.
 
Để tỏ lòng biết ơn và đền ơn Đấng đã tỏ lượng khoan hồng phù trợ, nàng đã sống chuỗi ngày còn lại hết sức thánh thiện. Trước khi chết, nàng kể lại tự sự và không quên nêu lên như một lời trối:
 
“Gặp hoàn cảnh nào, và bất cứ sao sao đi nữa cũng phải luôn luôn chào kính Mẹ bằng Kinh Mân Côi. Tôi đã đọc Kinh Mân Côi hằng ngày. Các bạn cũng phải đọc Kinh Cứu Rỗi đó hằng ngày!”.
 
Lời Nguyện
 
Kính lạy Mẹ MÂN CÔI yêu dấu, lòng từ bi của Mẹ thật bao la như biển Thái Bình. Chúng con đang ngợp sóng lân ái đó và nguyện chết ngất đi trong Tình Yêu của Mẹ, nguyện luôn luôn chào yêu Mẹ bằng Kinh Mân Côi.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++