07/05/2019
1805
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***
Ngày 07

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
NĂM MẦU NHIỆM THƯƠNG: CẦU NGUYỆN CHO CON CÁI
(Hội Dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp)
 
1. Ngắm thứ nhất: Chúa Giêsu hấp hối nơi vườn Cây Dầu.
 
“Chúa Giêsu quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42).
 
Suy niệm: Là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Giêsu đồng bản tính với Chúa Cha, nhưng suốt hành trình trần thế, Người đã luôn vâng phục Chúa Cha cách ngoan thảo, “vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá” (Pl 2,8).
 
Trong vườn Cây Dầu, trước cái chết khủng khiếp đang ập tới, dù tâm hồn lo sợ, buồn sầu khôn tả. Máu lẫn mồ hôi từng giọt rơi xuống đất (Lc 22,44), Chúa Giêsu vẫn một lòng hy tế ý riêng để chương trình cứu độ trần gian của Chúa Cha được hoàn thành cách sung mãn.
 
Gương sống của Chúa mời gọi tất cả các Kitô hữu, đặc biệt những người trẻ trong gia đình hôm nay, hãy dấn bước theo Chúa trên nẻo đường vâng phục, phương thế duy nhất đem lại bình an nội tâm và là con đường chắc chắn đưa chúng ta về trời.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giây phút này, tự đáy tâm hồn, tất cả chúng con đang thinh lặng chiêm ngắm Chúa, dù trong cơn hấp hối đau thương, Chúa vẫn can đảm từ khước ý riêng để tôn thờ ý Chúa Cha cách trọn hảo. Xin Chúa ban sức thiêng của Chúa trên những người con trong gia đình để họ cũng biết khiêm tốn lắng nghe và thực thi những lời khuyên dạy của Chúa, của các bậc cha mẹ hầu chính họ được hưởng phúc bình an Chúa ban và xã hội nhờ đó cũng được phát triển hơn trong ổn định và trật tự.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
2. Ngắm thứ hai: Chúa Giêsu chịu đánh đòn
 
“Bấy giờ Philatô truyền đem Chúa Giêsu đi đánh đòn” (Ga 19,1).
 
Suy niệm: Dưới cái nhìn của người Rôma thời Chúa Giêsu, đánh đòn là một khổ hình vừa đau đớn, vừa nhục nhã. Nó có thể gây tử vong cho nạn nhân và tước mất nhân vị của họ.
 
Thế mà Chúa Giêsu vì muốn cứu chúng ta, trước khi vác thập giá lên đồi Calvê, Người đã chấp nhận để những người ngoại kiều lột áo, trói vào cột đá và giáng trên thân xác Người những trận đòn chí tử… để từ những vết tử thương đó, chúng ta được hưởng lòng xót thương vô biên của Chúa Cha, được thứ tha tội lỗi, được chữa lành khỏi những hậu quả tàn khốc của tội và được hoàn lại địa vị làm con Cha trên trời.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giới trẻ ngày hôm nay đang bị cuốn hút rất sâu, rất nguy hiểm vào những phong trào, những xu hướng hưởng thụ ích kỷ. Xung quanh họ, các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, các mâu thuẫn nơi gia đình mỗi lúc một nhiều… Xin cho các bạn trẻ cảm được sức nâng đỡ thánh thiêng của Chúa trong mầu nhiệm Chúa chịu đánh đòn để họ biết sống tự chủ với bản thân cũng như can đảm nói “không” với điều xấu. Amen.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
3. Ngắm thứ ba: Chúa Giêsu đội mão gai.
 
“Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: “Kính chào Vua dân Do-thái!”, rồi vả vào mặt Người.” (Ga 19,2-3).
 
Suy niệm: Những tư tưởng kiêu căng, những đầu óc tự mãn, những ý nghĩ tiêu cực: bất tuân, chia rẽ, đồi truỵ…
Đó là những chiếc gai tạo nên vương miện “gai” đặt trên đầu Chúa, Thiên Chúa của chúng ta. Là những Kitô hữu, những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương (Cl 3,12), chúng ta có bổn phận cất đi những gai nhọn đang làm tổn thương thân thể huyền nhiệm của Chúa là Giáo Hội, mà cụ thể là các gia đình Công Giáo. Chớ gì gương nhẫn nại trong đau khổ của Chúa là sức mạnh giúp chúng ta sống nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại để từ nơi gia đình, con người tìm thấy hạnh phúc thật trong việc tôn thờ, kính yêu Thiên Chúa và đồng lòng yêu thương phục vụ nhau.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, để chữa bệnh cao ngạo đã ăn sâu vào tâm thức chúng con, Chúa đã chấp nhận mọi đau đớn khi những người lính Rôma đặt trên đầu Chúa vòng gai nhọn sắc. Xin cho chúng con, những thành viên trong gia đình biết hy sinh ý riêng, sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng con.
 
Xin cho các bạn trẻ hôm nay yêu thích việc cầu nguyện, luôn suy nghĩ và hành động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, gia đình được đổi mới, Giáo Hội và xã hội được canh tân. Amen.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
4. Ngắm thứ bốn: Chúa Giêsu vác thập giá.
 
“Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi, chính Người vác lấy thập giá” (Ga 19,16-17).
 
Suy niệm: Thập giá đè nặng trên vai Chúa, không đơn giản chỉ là một cây gỗ dài, sần sùi mà Chúa tự vác lấy lên đồi Calvariô để chịu đóng đinh trên đó, mà còn cả gánh nặng tội lỗi nhân loại. Vâng, tội lỗi của chúng ta thực sự đã trở nên thập giá, đã là nguyên nhân khiến Chúa phải đau khổ và phải chết… Để cất đi cái khắc nghiệt của thập giá, và để giảm nhẹ những khổ hình Chúa phải chịu, chúng ta hãy vui lòng bước theo Chúa trên con đường hẹp của Tin Mừng, con đường của khiêm tốn và hy sinh, để nhờ hiệp thông với Chúa trong đau khổ, chúng ta chắc chắn sẽ được cùng Người vui hưởng vinh quang phục sinh hôm nay và mai sau trên Nước Trời.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trên đường lên Núi Sọ gồ ghề sỏi đá, chắc Chúa đã cảm thấy được an ủi khi ông Simon Kyrênê ghé vai vác đỡ thập giá… Ngày hôm nay, qua những anh chị em đau khổ, bất hạnh có khi ngay trong gia đình chúng con, Chúa cũng muốn chúng con sớt chia gánh nặng của họ. Xin cho chúng con, đặc biệt những người trẻ biết cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ các bậc cha mẹ qua đời sống nhẫn nại và hy sinh. Xin cho chúng con cảm nhận rằng: khi chung chia nỗi khổ với người khác là chúng con chia sẻ thập giá của chính Chúa. Xin cho mỗi chúng con khi trải qua những thánh giá cuộc đời, vẫn thấy bừng lên trong tâm hồn một niềm xác tín: trong Chúa cứu độ, thập giá sẽ nở hoa và mang lại hạnh phúc.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
5. Ngắm thứ năm: Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá.
 
“Đức Giêsu kêu lên một tiếng, rồi tắt thở” (Mc 15,37).
 
Suy niệm: Để cứu nhân loại khỏi tội lỗi, giải thoát con người khỏi sự ràng buộc của ác thần, trả lại cho chúng ta sự tự do của con cái Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu đã chịu nhiều cực hình và cuối cùng chịu chết trần trụi trên thập giá. Thế mà, đáng tiếc thay, cho đến hôm nay, vì thiếu ý thức, vẫn còn bao gia đình phải đau lòng chứng kiến những cái chết khác nhau của các thành viên trong nhà. Thực vậy, có những người đã chết vì lạm dụng xì ke và ma tuý, có cái chết vật chất thể lý nhưng cũng có những cái chết về tinh thần đạo đức. Chớ gì cái chết đau thương của Đấng Hằng Sống mở ra cho tất cả những ai tin cậy vào Người một con đường sống, con đường giải thoát của tình yêu cứu độ.
 
Cầu nguyện: Lạy Đức Kitô, Chúa đã phán: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu thí mạng vì người mình yêu” (Ga 15,13). Xin Chúa vì công cuộc tử nạn của Chúa, ban cho những bạn trẻ hôm nay biết lắng nghe và sống Lời Chúa, biết trân trọng và thực thi những lời khuyên dạy của cha mẹ, thầy cô giáo – dám chết đi cho con người vị kỷ của mình, ngõ hầu hồng ân cứu độ của Chúa có cơ hội lớn mạnh nơi tâm thức và cuộc sống của họ.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Đền Tạ Trái Tim Mẹ
 
ÐK. Lạy Mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
 
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì Mẹ ơi.
 
2. Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn có Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh sống cuộc đời bình an.
 
3. Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối. Con đường xưa tội lỗi nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Và quỳ đây con muốn không dâng gì, không xin gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm nhìn Mẹ thôi.
 
4. Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Lòng trần ai say đắm xa bến bờ, xa bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai Mẹ ơi.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Ý nghĩa siêu việt của Kinh Kính Mừng: ta nghĩ gì khi đã bỏ phí thời gian không lần chuỗi Mân Côi?
 
Ðến đây chúng ta đã hiểu rõ về ý nghĩa của Kinh Kính Mừng. Chúng ta nghĩ sao về những ngày tháng mà chúng ta đã bỏ phí vô ích không lần Chuỗi MÂN CÔI?
 
Chúng ta nghĩ sao về những ý nghĩ và lời nói đã xúc phạm đến tình yêu Thiên Chúa cách nặng nề, khi chúng ta chê chối và coi thường Kinh Mân Côi?
Chúng ta nghĩ thế nào trước mệnh lệnh mà Mẹ Thiên Chúa đã khẩn nài chúng ta thực thi? Ðọc Kinh Mân Côi là ca ngợi một thụ tạo hay là những lời khẩn cầu cho chính sự sống chúng ta?
 
Ðọc Kinh Mân Côi có phải là chúng ta đã thể hiện tình yêu giữa các chi thể trong thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh Chúa chăng?
 
Ðọc Kinh Mân Côi, phải chăng chúng ta đã kéo tình yêu cùng ơn tha thứ từ Thiên Chúa xuống cho tất cả những người tội lỗi?
 
Chúng ta hãy suy nghĩ trong sự soi sáng của Thánh Thần Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy được công việc phải làm cho chính sự sống chúng ta hôm nay.
 
Ðể tìm thấy chính xác cách khẩn thiết cho công việc chúng ta phải làm, chúng ta hãy tự hỏi: Mẹ Thiên Chúa có dạy chúng ta làm một việc vô ích không? Hay công việc ấy có lợi cho chính sự sống chúng ta? Và hơn nữa cho chính sự sống của mọi linh hồn mà Thiên Chúa đã phải cứu bằng giá máu của Người.
 
Hỏi như thế là chúng ta đã trả lời Mẹ Thiên Chúa khi hiện ra tại Fatima với 3 thần dược để cứu linh hồn nhân loại.
 
Giai Thoại 
 
Một cô gái nõn nà được nâng trên cánh nhạc.
 
Trong sách Affecti Scambievoli, phần II chương VIII của linh mục Auriemma, mẩu truyện sau đây được tường trần như một bài thơ diễm ảo.
 
Một thiếu nữ dịu dàng, trinh trong và nõn nà như một nhành hoa rừng, phô hương sắc bên bờ suối trong mát, ngày ngày chăm sóc một bầy chiên hiền hậu. Nàng trìu mến Ðức Trinh Nữ đến nỗi nàng cảm thấy chỉ có một diễm phúc ở thế trần, là lòng, trí và chân chỉ nhắm đến một nguyện đường nhỏ, khuất giữa đồi núi bao la trùng điệp.
 
Trong khi đoàn chiên gặm cỏ và nhởn nhơ chung quanh nàng, nàng lần hạt và cầu nguyện trước Bà Mẹ muôn vàn kính mến.
 
Mẹ Maria được biểu trưng bằng một pho tượng tầm thường không được trang sức, điểm xuyết.
 
Thấy vậy, cô gái nghèo, lòng se lại, băn khoăn... rồi lên thác xuống ghềnh, nàng tìm lá móc, chặt cây nứa về: cây khéo vót thành óng chuốt, lá sành phơi trở nên nõn nà, được chắp thành một áo tơi xinh xắn mang cho Mẹ.
 
Ðôi ba hôm nàng bay lượn qua rừng qua suối như một con bướm và đi tìm đủ thứ hoa ngào ngạt hương sắc đem về kết thành mũ triều thiên đội cho Mẹ.
 
Nàng kính cẩn bước lên bàn thờ và âu yếm thưa: "Mẹ, con muốn đội lên đầu Mẹ một mũ triều thiên óng ánh ngọc châu, nhưng con nghèo quá Mẹ ạ. Xin Mẹ vui nhận cái mũ bằng hoa hèn mọn này, nói lên lòng yêu mến thiết tha nồng hậu của con".
 
Sau đó, cô gái ngã bệnh và sắp chết. Hai tu sĩ qua xứ nàng và nghỉ giải lao dưới một gốc cây. Một thầy ngủ một thầy thức, nhưng cả hai cùng có một thị kiến. Hai thầy chiêm ngưỡng một đoàn thiếu nữ đẹp như tiên. Giữa đám tố nữ đó nổi bật một hoa khôi uy nghi và lộng lẫy hơn cả.
 
Một thầy hỏi:
 
- Thưa hoa hậu, ngài là ai mà đi đâu qua lối này?
 
- Ta là Mẹ Thiên Chúa, bà đáp, các trinh nữ kia và ta đến làng gần đây để thăm viếng một cô gái chăn chiên nghèo sắp lìa trần. Vì trước đây nàng thường đến chào kính Ta bằng Kinh Mân Côi.
 
Nói đoạn Bà biến mất.
 
Hai nhà tu hành bảo nhau: "Nào chúng ta đến thăm cô mục tử."
 
Quý thầy vào làng và tìm thấy trong túp lều xơ xác người bần nữ hấp hối trên mấy nắm rơm.
 
Nàng bảo: "Quý thầy hãy cầu nguyện Chúa để xem thấy Ðấng đang đến phù trợ con".
 
Các tu sĩ quỳ xuống và thấy Mẹ Maria, tay cầm một mũ triều thiên cúi xuống ủy lạo cô gái sắp chết. Các trinh nữ khác xướng lên những ca khúc êm đềm, như mời hồn em ra khỏi xác, để Mẹ Maria đội mũ triều thiên cho em, và được nâng trên cánh nhạc du dương đến cõi vĩnh phúc muôn đời. 
 
Lời Nguyện
 
Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, xin giữ trong con một tâm hồn trẻ thơ tinh tuyền trong suốt như một dòng suối. Xin đem đến cho con, một tâm hồn đơn sơ, không mang vương chất chứa sầu muộn. Một tâm hồn cao đẹp để hiến dâng, luôn mở rộng cho cảm thông nhân ái. Một tâm hồn trung tín và quảng đại, không hay quên bất cứ việc thiện nào, không oán hờn dẫu mảy may sự ác...
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++