08/05/2019
1536
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***
Ngày 08

 
i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
 
SỐNG ĐỨC ÁI qua Kinh Mân Côi: Mùa VUI
(Được trích từ sách “Sống Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi” của Lm. Fx. Đào Trung Hiệu, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Truyền tin
 
Suy niệm: Tình yêu nhập thể
 
“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con, người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).
 
Noi gương Đức Kitô, người tín hữu ở giữa mọi người, sống như mọi người và yêu mọi người. Như thế, họ phải từ bỏ thái độ hẹp hòi, phe phái, thái độ kỳ thị giai cấp, chủng tộc. Phải biết đón nhận những gì tốt đẹp đúng đắn nơi tha nhân. Hãy học theo gương thánh Phaolô: “Tôi trở nên yếu đuối với người yếu đuối, để lợi được những người yếu đuối. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người để mọi người được ơn cứu độ (1Cr 9,22-23).
 
Lạy Chúa,
Xin cho con tinh thần sống hòa đồng.
 
Xin đừng để con đòi hỏi ưu đãi, tiếp đón,
đừng để con tự mãn kiêu căng…
 
Nhưng biết hòa mình với mọi người,
ở mọi nơi trong mọi lúc cách vô điều kiện.
 
Xin cho con yêu nhân loại như Chúa yêu,
và sống giữa họ để làm chứng cho Chúa.
 
Xin thanh luyện lí do dấn thân của con trong xã hội trần
thế,
để mọi người qua con,
nhận biết rằng Chúa hết lòng yêu thương họ.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ hai: Đức Mẹ đi thăm bà Isave
 
Suy niệm: Tình yêu cảm tạ
 
Nếu ai yêu mến Chúa, sẽ thấy mình được Chúa yêu muôn vàn. Tất cả đều là hồng ân. Dùng suốt đời để cảm tạ cũng chưa cân xứng. Được ơn thì phải biết ơn. Nhưng cách biết ơn xứng đáng nhất là sử dụng các ơn đó theo ý người ban tặng.
 
Hãy học theo gương Mẹ Maria, khi được bà Isave chúc mừng, Mẹ đã cất lên lời kinh Cảm tạ (Magnificat) mà Giáo Hội qua bao đời vẫn dùng để cầu nguyện. Trong niềm tri ân Thiên Chúa, không có chi đẹp lòng Người hơn là rộng rãi thi ân cho những người sống chung quanh.
 
Lạy Chúa,
chúng con thích tìm lời khen ngợi trần thế,
mà quên rằng nếu không có Chúa,
chúng con chẳng làm được gì.
 
Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Ngài,
đã cho con được làm người,
đã cho con được sống,
cho con trí tuệ để hiểu biết,
cho con quả tim để yêu mến.
 
Con xin cảm tạ Ngài,
vì những tài năng Chúa đã ban,
vì tha nhân Chúa ban tặng,
vì thời giờ Chúa gửi đến,
để con có thể yêu thương và phục vụ tha nhân.
 
Và nhất là, lạy Chúa, con xin cảm tạ Ngài,
vì ân sủng, niềm vui
và bình an của Chúa ngự trị trong tâm hồn con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ ba: Chúa giáng sinh
 
Suy niệm: Tình yêu phó thác
 
Lệnh kiểm tra dân số của hoàng đế Augustô xem ra hoàn toàn trần thế, nhưng không ngoài chương trình quan phòng của Thiên Chúa, để ứng nghiệm lời tiên tri Mikêa về Đấng Cứu Thế sinh ra tại Bêlem, quê hương của tổ phụ Ngài.
 
Đức Maria, mặc dầu sắp đến ngày sinh, vẫn hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa toàn năng. Đức Mẹ theo thánh Giuse về quê đăng ký hộ khẩu. Quả thật, nếu tin nơi quyền phép Thiên Chúa, thì như thánh Phaolô tuyên bố: “Mọi sự đều sinh ích cho kẻ kính mến Chúa” (Rm 8,28).
 
Lạy Chúa,
Tìm được ý Chúa trong cuộc sống quả là khó,
và hoàn cảnh con gặp phải,
hầu như không bao giờ thuận lợi hoàn toàn.
 
Nhưng con tin nơi quyền năng Chúa.
 
Chúa sáng tạo vạn vật từ hư không,
Chúa muốn con an bình dù giữa chiến tranh,
muốn con thánh thiện giữa cảnh sa đọa,
muốn con cố gắng và tin vào Chúa.
Lạy Chúa,
đường lối Chúa thật kì diệu, khó hiểu,
nhưng vẫn chan hòa ánh sáng.
Bởi vì: không có gì vượt khỏi quyền phép vô biên Chúa.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Dâng Chúa trong đền thờ
 
Suy niệm: Tình yêu dâng hiến
 
Simêon dâng đời mình “Xin để tôi tớ Ngài ra đi bình an” (Lc 2,29). Anna dâng lời “tán tạ Thiên Chúa” (c.38). Thánh Giuse dâng đôi chim theo luật dạy (c.24). Mẹ Maria dâng lòng, sẵn sàng đón nhận lưỡi đòng Simêon loan báo. Và Đức Giêsu dâng chính mình lên Chúa Cha. Tình yêu là thế đó: là chia sẻ, ban tặng, là dâng hiến, là muốn tất cả những gì mình có đều thuộc về kẻ mình yêu. Và lễ vật quý giá nhất Thiên Chúa muốn, là chúng ta dâng hiến chính bản thân mình cho Ngài.
 
Lạy Chúa,
Con xin dâng Chúa trọn vẹn những gì thuộc về con.
 
Con xin dâng Chúa:
tất cả những cố gắng, thiện chí;
tất cả những gì Chúa cho con:
trí tuệ, thân xác, tình yêu, mạng sống;
và tất cả những gì con đã, đang, hay sẽ thực hiện;
dâng những hy vọng, dự định và tương lai đời con.
 
Con xin dâng Chúa:
tất cả mọi tội lỗi và nết xấu để Chúa chấn chỉnh lại,
và tất cả những dấu hiệu chứng tỏ con mến Chúa.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ năm: Tìm lại Chúa trong đền thờ
 
Suy niệm: Tình yêu hiểu biết
 
Đức Mẹ và thánh Giuse gặp lại được Đức Giêsu ngồi giữa các tiến sĩ, nghe và hỏi họ. Mọi người nghe đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đối đáp (Lc 2,46).
 
Người yêu mến Chúa sẽ luôn cố gắng chăm chỉ học hỏi giáo lí để hiểu biết thêm về Ngài. Họ không thể bằng lòng để mình ngu dốt về Thiên Chúa và các chân lý ngàn đời. Bởi vì không thể yêu cái mình không biết. Và thêm hiểu biết sẽ thêm lòng yêu mến. Thế nhưng, việc hiểu biết này không nhất thiết bởi lý trí. Đức Maria khi chưa hiểu đã ghi nhớ và suy niệm, Mẹ hiểu nhờ tình yêu và lòng tin tưởng nơi Chúa.
 
Lạy Chúa,
Xin cho con biết nghe Lời Chúa cách chăm chú, kính cẩn,
biết suy niệm và thực hành,
những gì Lời Chúa truyền dạy.
 
Xin cho con biết suy niệm các mầu nhiệm Chúa,
để thấy Chúa đáng mến vô cùng,
để biết sống thế nào là mến Chúa,
và thế nào là sống trong tình yêu Chúa.
 
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con biết noi gương Ngài:
“lo việc Chúa Cha” trước nhất,
và nhiệt thành việc nhà Chúa suốt đời.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Hoa Mân Côi
 
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
 
1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần,như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
3. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh. Như khi môn sinh nhận Thánh Thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Ý nghĩa 10 Kinh Kính Mừng trong chục của Chuỗi MÂN CÔI
 
Tại sao Đức Mẹ lại không dạy loài người chỉ đọc 5 hoặc 8 Kinh Kính Mừng sau mỗi ngắm mà lại phải đọc 10 Kinh? Sau 10 Kinh Kính Mừng liên tiếp, chúng ta lại suy đến mầu nhiệm, nó có ý nghĩa quan trọng nầy: 10 Kinh Kính Mừng này, mỗi Kinh tượng trưng cho một nhân đức của Đức Mẹ. Chúng ta đọc Kinh Mân Côi với ý nghĩa đã được trình bầy ở trên đây, chúng ta lại xin cho được những nhân đức của Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, hầu cho phần rỗi chúng ta nhờ đó mà được tăng phần tốt đẹp hơn, trước nhan thánh Chúa.
Thế nên, càng lần nhiều Chuỗi MÂN CÔI bao nhiêu, chúng ta càng được Mẹ Thiên Chúa trang điểm cho chúng ta những nhân đức cao đẹp của Mẹ nhiều bấy nhiêu. Cũng nhờ bởi những nhân đức ấy, chúng ta mới được tình yêu soi dẫn và tuôn đổ cho chúng ta nguồn ân sủng của Thiên Chúa.
 
Giai Thoại: Một chiếc tàu tự rẽ sóng
 
Linh Mục Nguyễn Tri Ân, Dòng Đa Minh, tác giả nhiều sách về Đức Mẹ Maria. Ngài lấy làm hân hạnh kể lại câu truyện cảm động sau đây, do một cha chánh xứ nhờ ngài phổ biến. Cha xứ bảo đảm biến cố đích thực đã xảy ra cho con chiên ngài.
 
Tại Nam Định, có một gia đình chài lưới đạo đức. Một hôm mấy cậu con ra khơi đánh cá. Bỗng một cơn dông tố kéo đến làm cho con thuyền của mấy cậu đứt dây chằng và phiêu bạt giữa ba đào hỗn loạn.
 
Bồi hồi, khắc khoải trước cơn nguy biến có thể làm triệt nòi, người gia trưởng, miệng không ngớt đọc Kinh Kính Mừng chân nhảy lên chiếc bè, quyết đi tìm để góp công sức và kinh nghiệm. Rủi thay trận cuồng phong dai dẳng và hung ác làm phiêu linh luôn chiếc bè giữa biển nước mênh mông.
 
Tuy nhiên, miệng ông vẫn luôn luôn lâm râm “...Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con, cầu cho chúng con khi này, vâng khi này...”
 
Sau bốn ngày đêm vật lộn với gió loạn sóng cồn, quá đói rét và mỏi mệt, ông lả người, nằm sõng soài lên chiếc bè, mặc cho sóng gió cuốn trôi, nhưng miệng ông vẫn không mệt mỏi bập bẹ Kinh Kính Mừng.
 
Bỗng đâu ông thấy có người đến nhấc đỡ ông lên một chiếc tàu rất lớn, rồi được ân cần cấp cứu và bồi dưỡng trọng hậu.
 
Khi ông được hồi phục, vị thuyền trưởng, người Công Giáo, đến chào mừng và cho ông biết: “Đúng ra tàu không đi hướng này, nhưng không biết có sức nhiệm mầu nào thúc ép tàu rẽ sóng qua đây. Bây giờ sung sướng cứu nguy cho ông, tôi mới hiểu áp lực thiêng liêng đó. Chắc ông đã van vái một Đấng nào?
 
Câu chuyện đang dở dang thì một thủy thủ đến trình ông thuyền trưởng: “Có một chiếc thuyền đang bềnh bồng trên mặt sóng.”
 
Lại một pha cấp cứu hào hứng nữa: thả xuồng nhỏ xuống bơi vớt mấy chàng thanh niên hốc hác và bải hoải đang vật lộn với ba đào.
 
Khi các người lâm nạn đã lên hết trên chiếc tàu lớn, họ ngơ ngác nhìn nhau và sung sướng nhận ra... Một niềm vui, một niềm vui khôn tả ôm choàng cả mọi người, cả mấy ngư dân và cả mấy cha con đạo đức lại ca lên: “Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ.”
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++