09/05/2019
1613
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***
Ngày 09
 
i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
SỐNG ĐỨC Ái qua Kinh Mân Côi: Mùa MỪNG
(Lm. FX. Đào Trung Hiệu, OP.)
Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa phục sinh
 
Suy niệm: Tình yêu chia sẻ
 
Buổi sáng phục sinh, Maria Mađalêna và một Maria khác đến thăm mộ Chúa Giêsu. Các bà được Thiên Thần báo tin Ngài đã sống lại. “Vội vàng bước ra khỏi mộ, vừa sợ vừa rất đỗi vui mừng, họ chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài” (Mt 28,5).
 
Còn hai môn đệ đi làng Em-mau, sau khi nhận ra Chúa lúc Ngài bẻ bánh, vội chỗi dậy về Giêrusalem gặp nhóm mười một, và chia sẻ với nhau Tin Mừng Phục Sinh. Các tông đồ xác định: ‘Chúa đã sống lại và hiện ra với Phêrô’, họ liền thuật lại việc họ nhận ra Chúa lúc bẻ bánh” (Lc 24,34-35).
Lạy Chúa,
cho đi thì sướng hơn là nhận lãnh,
Chúa muốn con “yêu người khác như chính mình”.
 
Con muốn rằng tất cả mọi người khác
đều có phần trong những gì con có.
 
Con muốn rằng họ được chia sẻ
những gì con tìm thấy, khám phá ra.
 
Và nhất là :
xin cho ánh mắt nụ cười và hành động chúng con,
luôn làm chứng cho niềm vui dịu dàng,
của những kẻ đã hội ngộ với Đức Chúa phục sinh.
 
Khi đó, lạy Chúa,
con cũng được chia sẻ niềm vui của họ.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ hai: Chúa thăng thiên
 
Suy niệm: Tình yêu phổ quát
 
“Hãy đi khắp thế giới, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Đó là mệnh lệnh Chúa truyền phải hoạt động truyền giáo, và một cách mặc nhiên dạy chúng ta phải lưu tâm đến những người chưa đón nhận phép rửa.
 
Đạo Công Giáo là đạo chung của mọi người. Người tín hữu nào giới hạn tình yêu mình trong những ai cùng tín ngưỡng là chưa hiểu gì về đạo, là tự mâu thuẫn với danh xưng của mình. Với tất cả những ai chưa biết Chúa: Ngài muốn chúng ta đến với họ, muốn họ cũng được nghe Tin Mừng.
 
Lạy Chúa,
xin dâng Chúa toàn thể nhân loại,
xin cho con yêu tất cả yêu mọi người như Chúa yêu.
 
Lạy Chúa,
“này con đây, thân xác con đây,
trái tim con đây, linh hồn con đây.
 
Xin cho con lớn đủ vươn tới tất cả thế giới,
mạnh đủ để mang nó trên vai,
trong sạch đủ để ôm ấp nó,
mà không hề muốn giữ nó lại.
 
Xin cho con nên nơi gặp gỡ,
nhưng là nơi gặp gỡ tạm thời.
 
Xin cho con thành con đường dài vô tận,
đón nhận mọi người và đưa họ về với Chúa”
(theo Michel Quoist).
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ ba: Lễ hiện xuống
 
Suy niệm: Tình yêu hiệp nhất
 
Theo thánh Phaolô: “Đặc sủng thì có nhiều nhưng cũng do một Thánh Thần… Thần Khí ban cho mỗi người những ân điển khác nhau để mưu lợi ích chung… Vì cũng như chỉ có một thân mình, nhưng có nhiều chi thể, và tuy có nhiều chi thể nhưng chỉ là một thân mình thì Đức Kitô cũng vậy. Vì trong Thần Khí, tất cả chúng ta trở thành một thân mình duy nhất” (1Cr 12,5-13).
 
“Công việc chính của Thánh Thần không phải là soi sáng kẻ này người nọ, mà là nung đúc và thực hiện nhiệm thể Chúa Kitô” (Yves-Congar).
 
Lạy Chúa Thánh Thần,
Ngài là linh hồn, là nguồn sống của Giáo Hội.
 
Xin Ngài tái tạo và tụ họp những ai cùng tin Đức Kitô,
để ở trong một Giáo Hội.
 
Xin cho những anh em ly khai,
trở về hiệp nhất trong một đàn chiên.
 
Xin cho chúng con sử dụng những ân điển Chúa ban
để phục vụ Hội Thánh.
 
Lạy Chúa Thánh Linh,
nhờ Ngài, chúng con mới có thể cầu nguyện với Chúa Cha,
lời “Abba”, thưa Cha, và trở thành con cái Chúa.
 
Xin cho chúng con: sống với nhau như anh em
trong cùng một gia tộc của Ngài.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Mẹ lên trời
 
Suy niệm: Tình yêu thanh thoát
 
Việc chiêm ngưỡng Đức Mẹ về trời thúc bách chúng ta định hướng cho đời mình: Phải tiến về quê trời vinh quang.
 
Theo thánh Gioan, muốn được như vậy phải sống yêu thương: “Kẻ yêu mến anh em thì lưu lại trong sự sáng (1Ga 2,10). Nhưng Ngài còn thêm: “Anh em đừng yêu mến thế gian và các điều có trong thế gian… Vì mọi sự có trong thế gian: đam mê của xác thịt, đam mê của con mắt và kiêu hãnh về của cải, không do tự Cha nhưng do tự thế gian. Và thế gian cùng những đam mê của nó đang qua đi; còn kẻ làm theo ý Chúa thì lưu tồn thiên thu vạn đại” (1Ga 2,15-17).
 
Lạy Chúa,
xin thanh luyện trái tim con.
 
Xin cho tình yêu con thật tinh tuyền
không chút ích kỉ,
không mảy may lợi dụng,
không vì tham lợi,
hay để thỏa mãn tính kiêu căng.
 
Xin cho con yêu Chúa trước nhất và trên hết,
và yêu mọi người
bằng tình yêu phát sinh từ Chúa, và yêu vì Chúa.
 
Xin cho con được gia nhập
vương quốc yêu thương bất diệt của Ngài.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ năm: Đức Mẹ được vinh thưởng
 
Suy niệm: Đức mến cao trọng nhất
 
“Giả như tôi nói được các thứ tiếng nhân loại và thiên thần, mà tôi không có lòng mến thì chỉ là thanh la não bạt. Giả như tôi được ơn tiên tri, và biết hết mọi sự mầu nhiệm, được tất cả lòng tin khiến chuyển được đồi núi, mà lại không có lòng mến, tôi vẫn là không. Giả như tôi có đem cả gia tài bố thí hay chịu thiêu, mà lại không có lòng mến thì cũng hư không vô ích cho tôi… Lòng mến không tàn phai, ơn tiên tri và ơn ngôn ngữ sẽ không còn, ơn hiểu biết và ơn tiên tri ta được có hạn. Khi mọi sự trọn lành đã đến, điều có hạn sẽ chấm dứt… Vậy nay còn tin cậy mến, nhưng trong bộ ba ấy, đức mến cao trọng nhất” (1 Cr 13).
 
Lạy Chúa, Chúa là tình yêu,
Chúa dựng nên con vì thương yêu,
và sẽ phán xét chúng con về tình yêu.
 
Giới răn trọng nhất là “mến Chúa, yêu người”.
 
Xin cho mọi việc con làm:
được ướp nồng trong tình yêu,
để con chỉ hành động vì mến Chúa.
 
Xin cho tình yêu chúng con:
được phát triển luôn mãi
đối với tha nhân chúng con gặp.
 
Xin cho chúng con tình yêu của Mẹ Maria,
để cũng được vinh thưởng với Ngài. Amen.
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Lời Mẹ Nhắn Nhủ
 
1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: "Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi."
 
ÐK. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thống thối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.
 
2. Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới. Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong tình Mẹ yên vui.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Kinh Lạy Cha trong tràng hạt MÂN CÔI
 
Trong cả tràng hạt MÂN CÔI, ta đọc 15 Kinh Sáng Danh và 15 Kinh Lạy Cha. Ta ôn lại ý nghĩa hai Kinh tuyệt diệu đó.
 
“Sau mỗi chục Kinh Kính Mừng với ý nghĩa trình bày trong ngày mồng tám, chúng ta lại tôn vinh Ba Ngôi cực trọng Thiên Chúa trong kinh Sáng Danh, với ý tán tụng Chúa là Đấng hằng có đời đời, vô thủy vô chung. Đó cũng là Kinh mà chúng ta đọc để suy nghĩ chủ quyền tuyệt đối của Thiên Chúa trong vũ trụ... thay cho những người chối bỏ vì kiêu căng.
 
Trong Kinh Lạy Cha, ta khóc với Thánh Nữ Têresa Hài Đồng, ta run lên vì cảm động và sung sướng được gọi Thiên Chúa là Cha.
Thánh Gioan Kim Khẩu chia Kinh này làm 6 phần: 3 lời nguyện và 3 lời xin.
 
Lời Nguyện 1: Xin “Danh Cha cả sáng”. Người Do Thái quen xưng “Danh” thay người. Danh Cha đây là chính mình Cha được thiên hạ nhận biết, mến yêu, tôn thờ.
 
Lời Nguyện 2: “Nước Cha trị đến”. Xin cho Hội Thánh lan rộng khắp nơi, người người thờ Chúa thống trị trong mọi tâm hồn.
 
Lời Nguyện 3: “Ý Cha thể hiện”. Câu này minh giải câu trên, điều kiện phải có để Chúa thống trị là thừa hành ý Chúa.
 
Câu “dưới đất cũng như trên Trời, có thể là câu kết cho cả 3 lời nguyện trên.
 
Điều xin 1: “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày”. Ta xin Chúa lương thực phần hồn phần xác.
 
Điều xin 2: “Xin Cha tha nợ”. Nợ là tội (Lc 11,4) một kiểu nói bóng tuyệt hảo. Chúa đã dạy ta tha thứ cho tha nhân như Ngài đã rộng lòng tha thứ cho ta trong dụ ngôn tên đầy tớ ác ôn (Mt 18,23-35).
 
Điều xin 3: “Xin chớ để ta sa chước cám dỗ”. Thiên Chúa không cám dỗ ai (Gc 1,13), Ngài thử thách như đã thử thách Abraham và nhiều thánh nhân. Ta xin Chúa đừng để ta gặp thử thách ác liệt quá sức ta.
 
Câu xin “cứu ta khỏi sự dữ” hay kẻ dữ dịch đúng tiếng Hy Lạp. Câu này bổ túc câu “chớ để ta sa chước cám dỗ” là sự dữ, khỏi tay “kẻ dữ” là “quỉ cám dỗ”.
 
“Khi lần hạt với Bernadette ở Lộ Đức -và với mỗi người chúng ta- Mẹ Maria không đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng. Ngài vừa ngiêng mình mấp máy đôi môi để cùng Ngài thầm thĩ đọc Kinh Sáng Danh mà thôi, là Kinh tán tụng Chúa Ba Ngôi vô cùng khả kính, là trường ca của chư vị Thần Thánh và muôn loài thụ tạo. Đó là phần chuỗi chỉ thích hợp với Ngài mà thôi. Ngài không phải đọc Kinh Lạy Cha là tiếng con van nài đến Cha Trên Trời, xin được khỏi đói, xin tha tội vạ và xin khỏi chết phần hồn. Ngài không phải lặp lại chính Ngài Kinh Tấu Lạy Bà của Đặc sứ Gabriel.”
 
“Tuy nhiên, Ngài vui nhận Kinh Kính Mừng của hàng mục tử -và của mỗi người chúng ta- và nhã ý chứng minh bằng cách đếm từng hạt trên chuỗi riêng của Ngài. (Đức Mẹ Lộ Đức của Xuân Lý, trang 21).
 
Giai Thoại:  Dệt áo cho Mẹ
 
Nữ chân phước Gioanna Xicôpenli (Scopelli) sinh năm 1428 ở nuớc Ý.
Từ hoa xuân, trinh nữ đã muốn đội lúp Dòng Kín. Trong lúc chờ đợi được hân hoan bước vào Nhà Chúa, nàng mặc áo nhặm và nịt mình bằng xiềng sắt. Khi cha mẹ đã mất, nàng muốn lập một Dòng Kín mới vào năm 1485. Mỗi ngày nàng dâng trọn 5 giờ để đọc kinh cầu nguyện.
Khi muốn khấn xin một ơn trên, nàng dệt cho Mẹ một cái áo nàng gọi là áo choàng óng chuốt tơ và mướt dịu chung sa, dệt bằng Kinh nồng cốt MÂN CÔI, phụ thêm 4. Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Kính Chào Sao Biển và Kính Ớ Bà Chủ Vinh Quang.
 
Nhờ thánh ý óng chuốt tơ trời và mướt dịu nhung sa thiên thánh, dệt bằng Kinh Mân Côi nòng cốt đó một nhà dòng mới được thành lập không tốn một xu tiền nhà, lương thực nhiều lần từ đâu mang tới phòng ăn nhà dòng, khi không còn một xu dính túi.
 
Cũng nhờ cẩm bào thiên thánh đó nhiều người đã ra khỏi bè rối Anbigioa (Albigeois), trong đó có một thanh niên lợi hại tên là Augutino.
 
Cẩm y canh cửi bằng Kinh Kính Mừng của Á Thánh Xicôpenli: nhắc ta nhớ đến một thiếu nữ chăn chiên nghèo hèn, đã lội suối băng ngàn tìm cây nứa với thành nan trơn láng, và hái lá móc phơi khéo trở nên trắng nõn nà, để làm cho Mẹ một áo trong một nguyện đường, mất hút nơi sơn cùng thủy tận. Bầy sơn nữ đó cũng đội lên đầu Mẹ tràng hoa rừng chung kết với hoa Kinh Mân Côi, nên đã được Mẹ hiện ra cùng ca đoàn trinh nữ nâng nàng trên cánh nhạc mê ly khải hoàn về trời.
 
Lời Nguyện
 
Lạy Chúa, Chúa đã phán khi sáng tác lời nguyện này (Kinh Lạy Cha): “Đây là cách các con phải cầu nguyện.”
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đặt trong mỗi lời Chúa nói biết bao kho tàng tư tưởng và biết bao ơn giúp chúng con thấu hiểu những tư tưởng đó. Xin Chúa soi sáng tâm trí con và mở rộng tầm mắt con bằng cách nói với trái tim con. Chớ gì lý trí và Đức Tin con cùng cố gắng làm nổi bật lên những lời giảng dạy tuyệt diệu giấu ẩn trong lời nguyện vắn tắt này.
Tiếc thay chúng con đã bao lần lặp lại lời kinh và nó đã thành nhạt nhẽo trên môi miệng chúng con. Khi đọc quá nhanh, những lời Kinh đó không còn ý nghĩa; và thói quen đáng tiếc đã biến kinh nguyện sống động này thành một công thức vô hồn.
 
Hồn hỡi, hãy trả lại sự sống cho kinh nguyện đó đi. Hãy ra khỏi sự ơ hờ không thấy gì, không cảm gì đi! (Kinh Sĩ Lêopolô Beaudenom).
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++