11/05/2019
1675
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***
 
Ngày 11
 
i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
(Sau mỗi mầu nhiệm, 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
 
MẦU NHIỆM MÙA THƯƠNG  (Các Cha Đa Minh Bari, Italia)
 
Các sách Tin Mừng dành cho các mầu nhiệm thương khó của Đức Kitô một tầm quan trọng rất lớn. Ngay từ đầu, lòng đạo đức Kitô giáo, nhất là việc đạo đức mùa Chay là đi đàng Thánh Giá, đã tập trung chú ý đến những khoảnh khắc riêng của cuộc Thương khó, vì hiểu rằng nơi đây là chóp đỉnh của lòng thương yêu của Thiên Chúa và nguồn mạch của ơn cứu độ chúng ta. Kinh Mân Côi chọn lấy một số khoảnh khắc trong cuộc Thương Khó, mời người tín hữu chiêm ngắm các mầu nhiệm ấy trong lòng và sống các mầu nhiệm ấy nữa (Rosarium Virginis Mariae, 22).
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Cây Dầu.
 
Chuỗi suy niệm bắt đầu từ vườn Ghêtsêmani, nơi Đức Kitô cảm nghiệm một khoảnh khắc hết sức âu lo xao xuyến đối với thánh ý Chúa Cha, trước sự yếu đuối của xác phàm muốn cám dỗ cưỡng lại. Lúc ấy, Đức Giêsu ở giữa mọi cơn cám dỗ và đương đầu với mọi tội lỗi của nhân loại, để Người phải thưa với Chúa Cha: “Không phải ý con nhưng là ý Cha được thể hiện” (Lc 22,42 và song song). Lời thưa “Vâng” của Đức Kitô đảo ngược lời nói “Không” của tổ tiên chúng ta hồi ở trong vườn Eđen (Rosarium Virginis Mariae, 22).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (22,39-53).
 
2. Suy niệm:  Trong những lúc thử thách, duy lời cầu nguyện mới có sức mang lại sự an ủi cho chúng ta.
 
3. Quyết tâm: Tỉnh thức và cầu nguyện. “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Tinh thần thì nhanh nhẹn, nhưng xác thịt thì yếu đuối” (Mt 26,41).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết can đảm ở gần bên Chúa Giêsu trong giờ xao xuyến, để lặp lại với Người rằng: Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện !
 
Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
 
Với việc chịu đánh đòn, đội mạo gai, vác Thánh Giá và chết trên Thánh Giá, Chúa bị đẩy vào nỗi đau thương khốn khổ nhất: Ecce homo ! (Rosarium Virginis Mariae, 22).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Gioan (18,28-40; 19,1).
 
2. Suy niệm:  Ai là những người đánh đập Chúa Giêsu? Đó là những người xúc phạm đến bí tích Thánh Thể. Đó là những người xúc phạm đến Thân thể mầu nhiệm của Chúa là Hội Thánh bằng các gương xấu. Đó là những người xúc phạm đến thân thể của mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần bằng tội dâm dục.
 
3. Quyết tâm: Giữ lòng trong sạch và thống hối. “Tôi đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng những người tội lỗi” (Mt 9,13).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con được chữa lành khỏi tội lỗi nhờ những thương tích của Chúa Giêsu, con của Mẹ và anh của chúng con.
 
Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Giêsu đội vòng triều thiên kết bằng gai.
 
Nỗi đau thương khốn khổ của Đức Giêsu không chỉ bộc lộ cho thấy lòng yêu thương của Thiên Chúa nhưng còn cho thấy ý nghĩa của chính con người. Ecce homo: ý nghĩa, nguồn gốc và sự thành tựu của con người là được đặt nền tảng ở nơi Đức Kitô, vị Thiên Chúa vì yêu thương đã hạ mình “cho đến nỗi chết và chết trên thập giá” (Pl 2,8) (Rosarium Virginis Mariae, 22).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Matthêu (27,27-30).
 
2. Suy niệm:  Chúa Giêsu bị chế nhạo vì Người là Vua. Còn phần chúng ta, chúng ta hãy nhìn nhận chủ quyền của Người bằng cách vâng phục ý muốn của Chúa, bằng lòng trung thành với Hội Thánh, và bằng quyết tâm xây dựng Nước Chúa nhờ những hoạt động tông đồ.
 
3. Quyết tâm: Chấp nhận hạ mình xuống. “Ai trong các con muốn làm lớn thì hãy trở nên kẻ phục vụ; ai muốn đứng đầu thì hãy trở nên đầy tớ của mọi người. Thực vậy, Con Người không đến để được phục vụ nhưng là để phục vụ và trao ban mạng sống của mình để cứu muôn người” (Mc 10,43-45).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con được hiền lành khiêm nhường, giống như Đức Vua của chúng con.
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Chúa Giêsu vác Thánh Giá lên núi Calvê.
 
Khi đi theo Đức Giêsu trên đường tiến lên đồi Calvê, con người học biết ý nghĩa của khổ đau mang lại ơn cứu độ (Rosarium Virginis Mariae, 25).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (23,26-32).
 
2. Suy niệm:  Mỗi người có thập giá riêng của mình. Chúng ta hãy vác thập giá, không phải cách miễn cưỡng như ông Simon Cirênê, nhưng với lòng nhẫn nại và yêu mến giống như Chúa Giêsu.
 
3. Quyết tâm: Vác thập giá: “Ai không vác thập giá của mình và bước đi theo Ta thì không thể trở thành môn đệ của Ta” (Lc 14,27).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết vác thập giá hằng ngày của mình với lòng nhẫn nại và yêu mến.
 
Mầu nhiệm thứ năm: Chúa Giêsu chết trên Thánh giá.
Mầu nhiệm này giúp cho người tín hữu diễn lại cái chết của Đức Giêsu, đứng dưới chân Thánh giá cùng với Đức Maria, cùng với Đức Mẹ đi vào tận vực thẳm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và cảm nghiệm tất cả quyền năng ban sức tái sinh bởi tình yêu ấy (Rosarium Virginis Mariae, 21).
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Gioan (19,19-37).
 
2. Suy niệm:  Từ trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta những hồng ân như sau:
 
– Ơn tha thứ: “Hôm nay, bạn sẽ ở trong nước thiên đàng với Tôi” (Lc 23,43).
– Người Mẹ: “này đây là mẹ của con” (Ga 19,27).
– Toàn thân của mình: “mọi việc đã hoàn tất” (Ga 19,30).
 
3. Quyết tâm: Bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta hãy biết trao ban mình: “Không ai có tình yêu nào cao cả cho bằng kẻ ban mạng sống của mình cho người bạn hữu” (Ga 15,13).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin ở kề bên chúng con trong lúc thử thách, và xin giúp đỡ chúng con trong giờ lâm tử.
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ: Mẹ Từ Bi
 
1. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân dưới áo Mẹ lành che khuất bao u buồn nơi khóc than. Ðời con đang sống giữa ba đào trăm nguy biến. Xin Mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan.
 
ÐK. Ôi Maria, ôi Mẹ từ bi lân tuất. Không sợ ba thù con nép dưới áo Mẹ từ nhân. Mẹ coi con khỏi chước ba thù đang khuấy khuất. Ðưa về thiên đàng cùng Mẹ hưởng phúc thanh nhàn.
 
2. Ôi Mẹ ơi, đời con bao năm tháng qua kiếp sống phong trần đây đó bao lần tình Mẹ vắng xa. Rồi con yếu đuối ngã trên đường gai dương thế. Xin Mẹ dắt dìu con vui bước đi theo Mẹ.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Phương pháp lần hật Mân Côi
 
Kính Mừng Maria hay Ave Maria, hay như Hàn Mạc Tử: “Tấu lạy Bà đầy ơn phước cả...”
 
Chúng ta Kính Mừng Mẹ:
 
- Với Thiên Sứ Gabriel khi Truyền Tin: Kính Mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà.
 
- Với chị họ của Mẹ là Ysave khi thăm viếng: Bà được chúc phúc hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà được chúc phúc.
 
- Chúng ta kêu chức năng Mẹ đối với trái tim Con Mẹ.
 
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời:
 
- Chúng ta chắc chắn được Mẹ ân cần thương giúp: cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này.
 
- Chúng ta hy vọng được hạnh phúc hứa ban về sau: và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Đọc đi đọc lại những lời Kinh Kính Mừng đó, những Tấu Lạy Bà đầy ơn phước cả đó, làm sửng sốt một đôi người.
 
Lời nguyện khiêm tốn, đơn sơ gồm những danh từ được tái tụng không nhàm chán, giống như đường canh, xuyên qua đó thốt lên tình yêu mến và tin cậy của ta, cả những khi ta thấm mệt hoặc quặn đau.
 
Niệm châu-đọc Kinh Kính Mừng cũng gọi là niệm châu, vì đọc những lời quí báu như phun châu nhả ngọc-niệm châu thôi, ta chưa cho là đủ. Ta còn suy gẫm các mầu nhiệm nghĩa là những biến cố trọng đại trong đời sống Chúa Giêsu và đời sống Mẹ Maria.
 
Như vậy, tràng hạt MÂN CÔI làm ta sống lại trong 150 Kinh (3 chuỗi, không cần đọc liên tục), sống lại những giai đoạn của đời Mẹ lẫn Con, từ những niềm vui Giáng Sinh đến vinh quang Thiên Đàng qua đau khổ Thương Khó.
 
Vì cuộc đời Đức Trinh Nữ, do nhiều khía cạnh, giống như đời ta, lẫn lộn vui tươi và đau khổ.
 
Chuỗi MÂN CÔI giúp ta bất cứ thống khổ nào cũng như bất cứ hoan lạc nào cũng có thể thánh hóa được.
 
Với những mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương và Mừng, tiến từ đau khổ đến vinh quang, từ sự chết đến sự sống lại, từ đời sống chóng qua đến đời sống bất diệt, ta biết nhìn đời ta và những sự xẩy ra hằng ngày dưới ánh sáng kế hoạch của Thiên Chúa liên quan đến ta và liên quan đến thế trần.
 
Chúng ta phải lần chuỗi sốt sắng. Về vấn đề này, một ngày kia, Đức Mẹ tâm sự với chân phước Olali (Eulalie): Ngài thích một chuỗi sốt sắng và lần khoan thai hơn là ba chuỗi đọc hấp tấp và không tâm thành. Bởi vậy, tốt hơn hết là quỳ gối mà lần hạt trước một ảnh Đức Mẹ. Cũng xin lưu ý là lần chuỗi chung tốt hơn lần riêng.
 
Giai Thoại: Tự sát vì nghi chồng ngoại tình
 
Câu truyện thật lạ lùng sau đây do Thánh Anphongsô trích trong quyển Kho Tàng MÂN CÔI của Đa Minh Riera. Các tác giả Auriemma và Andrađa cũng thuật truyện này.
 
Một nhà quí phái hết lòng sùng kính Đức Mẹ, đã thiết kính trong nhà (khu nhà rộng mênh mông) một nguyện đường nhỏ và chưng một tượng Đức Maria thật diễm lệ.
 
Trước tượng Mẹ, ông mải miết cầu nguyện, không những ban ngày mà cả ban đêm, ông cũng gián đoạn giấc điệp để đến lần hạt, đọc kinh tôn vinh Nữ Vương vô vàn kính yêu.
 
Bà vợ ông-vốn là người thật nhân đức-nhận thấy những lúc đêm vắng canh chầy, đức lang quân thức dậy đi đâu và chỉ về ngủ lại sau một thời gian thật dài. Nàng nghi và ghen dữ dội.
 
Ngài kia, để nhổ cái gai mãi châm chích mình, nàng đánh bạo hỏi chồng có yêu ai ngoài nàng không.
 
Ông mỉm cười đáp: “Em biết là anh có yêu một bà khả ái nhất thiên hạ. Anh đã dâng cả trái tim cho bà và thà chết chẳng thà không yêu bà.”
 
Chàng muốn nói Đức Trinh Nữ và lòng trìu mến Ngài. Nhưng vợ chàng nghĩ chắc và muốn xác định cho rõ, hỏi thêm: có phải để đến với bà đó, mà đêm nào chàng cũng đi không? Chàng trả lời phải, và không ngờ lời mình đã gieo thác loạn vào tâm can người đàn bà khổ đã lầm nghĩ, càng nghĩ càng mạnh hơn.
 
Máu ghen sôi lên làm mờ ám, khiến một đêm kia, khi chồng thức dậy đi như thường lệ, nàng chụp lấy con dao tự cắt cổ mình chết tươi.
 
Anh chàng công tử sau khi đọc kinh lần hạt, về ngủ lại và thấy giường đẫm ướt. Chàng gọi vợ, vợ không đáp, chàng cầm vai lắc, vợ bất động. Thắp đèn, chàng thấy máu me lênh láng, vợ bị cắt cổ chết. Chàng hiểu vì ghen, nàng tự sát.
 
Chàng vội vã trở lại nguyện đường, khóc như mưa như gió và bập bẹ: Lạy Mẹ, Mẹ biết con đau khổ biết chừng nào. Nếu M không an ủi con, con biết chạy đến cùng ai? Mẹ thấy rõ là nếu con không đến đây lần chuỗi, đọc kinh kính Mẹ, âu là vợ con đã không chết và mất linh hồn. Mẹ, Mẹ có thể bồi thường cho con tai ương khủng khiếp đó, Mẹ làm đi, Mẹ, con khẩn khoản xin Mẹ thương con.
 
Người công tử chưa dứt lời nguyện, một tớ gái chạy đến bảo chàng trở về phòng vì bà nhà đang gọi. Nhưng ông không thể tin được diễm phúc đó và bảo người nữ tỳ:
 
- Em chạy về xem thật quả bà nhà có gọi anh không.
 
Thiếu nữ chạy đi và trở lại thưa:
 
- Ông về gấp, bà nhà đang đợi.
 
 Chàng chạy, bay về phòng và bà vợ phủ phục xuống chân chàng, dầm dề châu lụy và rối rít xin chàng tha thứ và thêm:
 
- A, anh yêu dấu! Đức Mẹ Chúa Trời vừa cứu em khỏi hỏa ngục.
 
Hai vợ chồng giàn giụa nước mắt sung sướng và biết ơn, vội vã đến nhà nguyện phủ phục suốt đêm dưới chân “Bà khả ái nhất thiên hạ.”
 
Sáng hôm sau, họ mời thân bằng quyến thuộc đến dự tiệc. Bà chủ nhà kể lại đầu đuôi câu chuyện và đưa cổ để mọi người xem dấu sẹo khi tự sát.
 
Người nào cũng thấy lòng mình dạt dào tình mến yêu Đức Trinh Nữ và quyết đọc Kinh lần hạt nhiều hơn nữa để tăng trưởng lòng mến Mẹ.
 
Lời Nguyện
 
Kính Lạy Mẹ MÂN CÔI, xin cho chúng con cũng có được quyết tâm như vậy.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA:            (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.