15/05/2017
1076
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 15

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
 
NHỮNG MẦU NHIỆM MỪNG VUI
(Nguồn: rosarium.op.org)
 
Mầu nhiệm 1: Truyền tin
 
Thiên chúa tình yêu. Ngài đi bước trước. Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta... Ngài muốn được gần gũi chúng ta hơn bao giờ hết.
 
Lạy Chúa, Chúa LÀM NGƯỜI để có thể chia sẻ với chúng con tất cả, trừ tội lỗi, bởi vì tội lỗi là sự chối bỏ tình yêu.
 
Một tin vui mừng không thể tưởng tượng được! Đó là chúng ta được yêu! Và được yêu bởi Thiên Chúa!
 
Có thể có một tin vui nào tuyệt vời hơn nữa không: TÔI ĐƯỢC YÊU! – không chỉ được yêu bởi những con người là những thụ tạo yếu đuối, nhưng là được yêu bởi THIÊN CHÚA là Đấng toàn năng và chính là TÌNH YÊU!
 
Tin vui này lớn hơn mọi tin vui khác, chắc hẳn chính tin vui này xóa bỏ được tất cả những gì là bóng tối, những gì là lo sợ và những đau khổ trong thế này chứ?
 
Là con người thụ tạo, chẳng mấy ai biết được sự thật này có khả năng thay đổi tất cả cuộc sống của con người!

Chúng ta thì sao, chúng ta có biết chúng ta đang sống ở mức độ nào không?
 
Để cho tin vui này đến được với tất cả mọi người và đi vào được chiều sâu của lòng người, chúng ta hãy cầu nguyện với Đấng là nguồn gốc của kế hoạch lớn lao này:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
2. Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ thăm viếng
 
Niềm vui vì biết mình được yêu là niềm vui của những người tin.
 
Hạnh phúc thay, Mẹ Maria, Mẹ thật hạnh phúc, bởi vì Mẹ đã tin vào quyền năng của THIÊN CHÚA TÌNH YÊU (xc. Lc 1,45).
 
Thiên Chúa không có thể tin thay cho chúng ta được. Nhưng “niềm tin”, chính là một ân huệ của tình yêu.
 
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, chúng ta hãy cầu xin cho những người không tin và cầu xin Thiên Chúa ban cho họ niềm tin.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
3. Mầu nhiệm 3: Chúa giáng sinh làm người
 
Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu thì muốn cứu vớt, và Tình yêu có thể cứu vớt chúng ta ngay cả khi chúng ta rơi vào tình trạng khốn cùng nhất.
Tôi chạy đến với ai trong khi gian lao, đau khổ và lỗi lầm?... Vào lúc chết, tôi sẽ như thế nào? Tất cả mọi người, cuối cùng phải thú nhận rằng: Chính tôi bị bỏ rơi, tôi không có may mắn, tôi bị đánh mất!
 
Chính trong sự tăm tối của cuộc đời mà tôi nhận ra tiếng nói của Thiên Thần, ánh sáng đã vang dội lên: “Ngay hôm nay, Đấng Cứu Thế được sinh ra cho các bạn!” (Lc 2,11).
 
Hãy reo lên với niềm vui: Đức Kitô, Đấng Cứu Độ đã đến giữa chúng ta! Ai tin vào Ngài thì được cứu độ! Để cho chúng ta tin thật rằng, Chúa Giêsu, chỉ một mình Ngài là Đấng duy nhất có thể và muốn cứu vớt chúng ta, Ngài giải thoát chúng ta khỏi tất cả những lo âu buồn phiền, khỏi tất cả những lỗi lầm, chúng ta hãy cầu xin với Đấng đã sai Con Một của Người đến. Tràn đầy lòng biết ơn, chúng ta hãy nguyện rằng:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
4. Mầu nhiệm 4: Dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh
 
Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu muốn được khát khao. Khi nghe tiếng êm ái dịu dàng của Thánh Thần về Chúa Giêsu là “Đấng An Ủi của Israel” (Lc 2,25), điều mà cụ già Simêon đã trông đợi trong suốt cả cuộc đời. Khi nhận ra con trẻ này là Đấng Cứu Độ của thế giới thì niềm vui của Simêon đã lên đến tột đỉnh. Cùng đích sự sống của ông đã đạt tới. Ông sẵn sàng để chết, chẳng còn gì có thể cầm giữ ông lại trong thế giới này được nữa. Tràn đầy niềm vui và tình yêu, ông chúc tụng Thiên Chúa:
 
“Lạy Thiên Chúa, bây giờ Ngài có thể để tôi tớ Ngài ra đi bình an...” (Lc 2,29).
 
Để chính chúng ta có được niềm vui đó, chúng ta hãy đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần và chúng ta hãy chờ đợi Đấng sẽ làm đầy những khát vọng lớn nhất và những ước muốn thâm sâu nhất của chúng ta. Phấn khởi và với niềm hy vọng vui tươi, chúng ta hãy thưa rằng:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
5. Mầu nhiệm 5: Tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền Thánh
 
Cha mẹ không biết điều đó sao? Chính là nhà Cha của con mà con phải ở đây (Lc 2,49).
 
Bây giờ chúng ta biết điều đó: Chúa Giêsu là Con của Đức Chúa Cha. Nhiệm vụ của Ngài là mặc khải tình yêu vô tận của Thiên Chúa Cha và dẫn chúng ta đến với Cha.
 
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho chúng con đi vào trong cuộc sống làm con của Chúa Cha, để chúng con được sống luôn luôn sung mãn là những người con của Cha: Được hạnh phúc, chúng con có thể thốt lên rằng:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Mẹ Nguồn Cậy Trông
 
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.
 
ÐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.
 
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Ðoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời. 
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ hai – Năm Sự Vui:  Ðức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 
1. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, đon đả ra đi, lên miền sơn cước, đến một thành xứ Giuđa.
 
2. Maria vào nhà Giacaria và chào bà Isave. Thoạt khi bà nghe lời Maria chào thì hài nhi nhảy mừng trong dạ bà.
 
3. Bà Isave được đầy Thánh Thần, thốt lên lời: "Trong nữ giới có Tôn Nương là diễm phúc".
 
4. Và đáng chúc tụng thay! Hoa quả lòng Tôn Nương. Bởi đâu tôi được thấy này là Mẹ Chúa đến với tôi.
 
5. Vì này, tiếng Tôn Nương chào vừa đến tai tôi, thì hài nhi trong dạ tôi nhảy mừng.
 
6. "Phúc cho Tôn Nương vì đã tin rằng mọi điều Chúa truyền cho Tôn Nương sẽ ứng nghiệm."
 
7. Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa... Vì Ngài đã đoái nhìn phận hèn tớ nữ Ngài.
 
8. Này từ đây mọi đời sẽ khen tôi có phúc. Vì Ðấng Quyền Năng đã làm cho tôi những điều cao cả.
 
9. Maria đã lưu lại với Isave chừng 3 tháng rồi trở về nhà. (Suy niệm 9 câu trên đây một ít phút rồi đọc Kinh Lạy Cha và tiếp 10 Kinh Kính Mừng).
 
Giai Thoại: Nhành lá chữa bệnh ung thư
 
Cụ Quận Công Nguyện Hữu Bài, người được mệnh danh là Giám Mục Tòa Ngoài, đã lưu lại bút như sau:
 
Ðời Tự Ðức (1830-1883), tại La Vang có người bị bệnh ung thư cổ. Bệnh nhân phải nhức nhối không tả nổi, vì ung nhọt đã ăn thấu tận cổ. Nhà nghèo, thuốc thang cũng không cứu được, đương sự chỉ còn mong được chết.
 
Chị vợ đạo đức, ngày đêm lần hết chuỗi này đến chuỗi nọ để cầu cứu với Mẹ nhân lành. Nàng thường đến nhà thờ La Vang van nài cùng Ðức Trinh Nữ.
 
Một tối cầu nguyện, nàng ngủ thiếp trước tượng Mẹ. Nàng mơ thấy một nàng Tiên xinh đẹp, xiêm y lộng lẫy hiện ra bảo nàng:
 
- Con hãy dậy mà về, dọc đường hễ thấy cành lá nào bò ngang qua, con hãy bẻ đem về nhai đặt lên ung nhọt nhà con, bệnh sẽ hết.
 
Thiếu phụ tỉnh giấc, vội vã xách nón, lạy tạ Mẹ và ra đi. Trên lối về nàng gặp nhành lá vất vưởng ngang đường, nàng hái đem về và làm theo ý Người trong mộng.
 
Ðêm đến người chồng bớt rên rỉ và ngủ được. Gà chưa gáy sáng thiếu phụ thấp thỏm và rón rén đến giường người chồng và... Ôi! Kỳ lạ: ung thư líp miệng, rồi không mấy chốc lành hẳn!
 
Tin lạ bay nhanh như chớp, và chỉ một buổi sáng, mọi người thôn đông xóm đoài đều mừng cho người láng giềng may mắn.
 
Một số người xộc xạo trở lại con đường thiếu phụ đã gặp được "kim chi ngọc diệp" vạn ứng kia. Nhưng họ không tìm thấy nữa.
 
Lời Nguyện
 
Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cho con một tâm hồn dịu hiền, khiêm nhượng, biết yêu thương không mong chờ đáp trả... Một tâm hồn bao la và bất khuất, không một vô ơn nào đóng lại, không sự thờ ơ nào làm chán nản. Một tâm hồn say đắm vinh quang Chúa Kitô, nứt rạn vì tình yêu Ngài, và vết thương chỉ được hàn gắn khi lên đến trời. (Léonce de Grandmaison, Dòng Tên).
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
 
 
114.864864865135.135135135250