16/05/2017
1254
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 16

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
NHỮNG MẦU NHIỆM VINH HIỂN
(Nguồn: rosarium.op.org)
 
Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết bởi Thiên Chúa Cha
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Ta muốn con sống. Ta muốn cho con cuộc sống đẹp nhất mà hiện nay con đang có: đó là cuộc sống riêng của con, cuộc sống làm con Thiên Chúa.
 
Sống theo cách sống của Thiên Chúa, đó là yêu thương.
TÌNH YÊU là ý nghĩa của cuộc sống tôi. Tôi được sinh ra để yêu thương.
 
Ai không yêu thương thì ở trong sự chết (Ga 3,14).
 
Cha ơi, Cha tốt lành biết bao! Cha không để cho chúng con trong sự chết, nhưng Cha cho chúng con được thông phần vào cuộc sống thần linh của Cha!
 
Vâng, chỉ có bằng tình yêu thương mà chúng con sống một cách thực sự. Chỉ có yêu thương mà chúng con được hạnh phúc.
 
Xin Cha cho làm trái tim con có đầy lòng nhân hậu, đầy sự thiện hảo, đầy tình thương xót, và xin Cha cũng làm cho những đức tính đó lan tỏa trên những người đồng loại của con. Chớ gì con đón tiếp đồng loại như đón tiếp người mà Chúa Giêsu muốn con yêu mến. Xin giúp con yêu thương như chính con muốn được yêu thương.
 
Xin ban cho con sức mạnh để đáp trả điều xấu bằng điều lành. Xin ban cho con cũng biết yêu chính mình, với tất cả những khuyết điểm, những yếu đuối và những giới hạn của con – như chính Chúa yêu con.
 
Chớ gì con đáp lại tất cả bằng tình yêu, trong khi coi tất cả các tình huống như một dịp để yêu thương. Chớ gì tất cả đời sống của con nên tình yêu!
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu đã được nâng lên trong vinh quang của Cha
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Ta ở với con, Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con.
 
Còn Ta, Ta ở với các con tất cả mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20).
 
Lạy Chúa Giêsu, lời hứa của Chúa tuyệt vời biết bao! “Tất cả mọi quyền năng được ban cho trên trời cũng như dưới đất” đều thuộc về Chúa (Mt 28,18), Chúa luôn ở với con ngay cả khi con không thấy Ngài.
 
Một cuộc sống không sợ hãi, không lo lắng thì đều có thể có! Không có một đau khổ thực sự nào có thể đến với con nếu con bám chặt vào Chúa với niềm tin tưởng hoàn toàn. Xin Chúa cho chúng con có được niềm tin tưởng vô giới hạn này, từ Đấng là tác giả của tất cả mọi ân huệ:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 3:  Sự tuôn trào Thánh Thần
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Ta yêu thương con. Ta yêu con như con là. Ta tha thiết với con. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Ta sẽ luôn luôn tha thứ cho con. Ta chịu trách nhiệm một cách năng động về tất cả điều Ta làm hay Ta chịu đựng. Con là con yêu dấu của Ta. Ta muốn con toàn toàn được hạnh phúc. Chỉ có người yêu mới được hạnh phúc. Vì thế con hãy từ bỏ bản thân mình hoàn toàn cho Thánh Thần Tình Yêu, Ngài sống trong tâm hồn của con.
 
Tình yêu của Thiên Chúa đã tỏa lan trong tâm hồn của chúng ta bởi Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta (Rm 5,5).
 
Để Thánh Thần giãi bày trong chúng ta quyền năng của tình yêu Ngài, chúng ta hãy cầu xin với Đấng mà bằng Thánh Thần Ngài đã ban cho chúng ta Trái Tim riêng của Ngài, chúng ta hãy thưa với Ngài với tràn đầy lòng biết ơn của người làm con:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu liên kết Mẹ Maria, Mẹ của Ngài với sự tán dương của Ngài
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Con sẽ không chết.
 
Bất kỳ ai thấy và tin vào Ta sẽ không bao giờ chết. Con có tin vào Ta không? (Ga 11,26).
 
Vâng, lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa. Ai tin vào Chúa thì kết hợp cuộc sống của họ với cuộc sống của Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là hiệp nhất với chính THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.
 
Tình yêu là ân huệ. Cái mà tôi đã cho, tôi không thể mất nó, nó đã trở nên quà tặng, nó đã trở nên tình yêu. Như vậy, cái chết của tôi có thể trở nên tột đỉnh sự hiện hữu của tôi, là lúc mà ân huệ hoàn hảo, là lúc hoàn tất tình yêu của tôi.
 
Ôi lạy Mẹ Maria, con giao phó cho Mẹ tất cả những gì mà con có, và tất cả những điều mà con là. Con giao phó cho Mẹ, con không lo lắng về những điều mà Mẹ sẽ làm cho con. Con là con của Mẹ và con đặt hoàn toàn tin tưởng nơi Mẹ. Như vậy, con có thể bắt đầu sống cuộc sống thiên đàng ngay từ dưới mặt đất này, và một ngày kia, con không sợ hãi khi trở về với Đấng sẽ đón nhận con với cánh tay rộng mở:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu ban tặng cho Đức Maria phẩm chức Nữ Vương
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Hãy đến, vào trong NIỀM VUI vô tận.
 
“Ta đã nói với các con điều đó để niềm vui của Ta ở trong các con, và chớ gì các con được tràn đầy niềm vui” (Ga 15,11).
 
Ôi Chúa Giêsu, niềm vui của Chúa là làm vui lòng Thiên Chúa Cha. Vậy mà điều làm vui lòng Cha, chỉ có tình yêu mà thôi.
 
Lạy Mẹ Maria, xin hãy làm cho chúng con không muốn gì hơn là yêu thương và làm vui lòng Cha bằng một sự tin tưởng vô giới hạn vào lòng nhân từ và lòng thương xót của Ngài.
 
Vậy thì chúng con có thể vui mừng vô cùng: Sẽ không còn nước mắt, không còn đau khổ, không còn chết chóc nữa. Chỉ một điều sẽ lấp đầy tâm hồn chúng con, và sẽ làm tràn đầy tâm hồn chúng con niềm hạnh phúc, đó là chính THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi
 
ÐK. Lạy Nữ Vương rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Và khấn xin Mẹ thương đoàn con tội lỗi. Sống giữa thế gian ngày tháng lắng lo trăm chiều. Mẹ ơi! dắt dìu đoàn con khi yếu. Dù phiêu bạt đi tới nơi nào. Một niềm tin ấy thôi. Vì Mẹ hằng soi dẫn người trong đêm tối. Ngó ánh sáng sao, nhìn hướng vững tâm còn chèo. Chèo cho tới bên bờ quê hương mến yêu.
 
1. Thuyền trôi trên lớp sóng xanh rợn rùng. Kìa bao con gió mưa sắp vùi dập con giữa khơi. Cậy trông Mẹ cứu giúp con vững lòng. Mẹ đừng nỡ để đời con phải đắng cay.
 
2. Ðoàn con đang ngước mắt trông Mẹ lành. Cầu Mẹ ban sức thiêng vui chịu đựng bao khổ đau. Vượt qua dương thế tới quê Thiên Ðàng. Hợp nhau đây trông về Mẹ bao mến yêu.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ ba – Năm Sự Vui: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 
Thứ Ba: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 
1. Hoàng Ðế Augustô ra sắc chỉ truyền kiểm tra toàn thể thiên hạ. Mọi người phải về nguyên quán mình để khai sổ bộ.
 
2. Giuse từ Nadarét về quê Ðavít là thành Bêlem để khai sổ bộ cùng với Maria đang có thai.
 
3. Khi ở đó Maria đến ngày sinh, Bà sinh con trai đầu lòng lấy tã vấn con, đặt nằm trong máng cỏ vì không có chỗ cho Ông Bà trọ.
 
4. Trong vùng ấy có mục đồng đêm khuya canh thức ngoài trời. Thiên sứ hiện đến với họ sáng ngời làm họ kinh khiếp.
 
5. Thiên sứ nói: "Ðừng sợ! Này ta đem tin đại mừng cho các ngươi và cho toàn dân: Hôm nay vị Cứu Chúa là Ðức Kitô đã sinh ra cho các ngươi trong thành Ðavít.
 
6. Và đây là dấu cho các ngươi: “Các ngươi sẽ gặp thấy một Hài Nhi mình vấn tã đặt trong máng cỏ".
 
7. Bỗng đâu đến hợp với Thiên sứ có đoàn lũ cơ binh trên trời đồng ca: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm."
 
8. Khi Thiên sứ về trời rồi, các mục đồng hối hả đi đến Bêlem, đã gặp Maria và Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
 
9. Rồi các mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa về mọi điều họ đã nghe và được thấy. (Suy niệm 9 câu trên một ít phút rồi độc Kinh Lạy Cha và tiếp 10 Kinh Kính Mừng).
 
Giai Thoại: Một cây cổ thụ vô cùng rợp bóng
 
Tháng Năm năm 1798, Vua Cảnh Thịnh, kế vị vua Quang Trung, mật lệnh giết sạch các người Công Giáo. Trong ba năm thanh trừng ác liệt đạo thánh, một số giáo dân tỉnh Quảng Trị, để bảo vệ Ðức Tin, chạy trốn lên rừng La Vang.
 
Ngày đêm, các người tị nạn quây quần dưới một cây đa rợp bóng và liên lỉ đọc Kinh Mân Côi để tha thiết xin được che chở dưới một cây cổ thụ khác vô cùng rợp bóng ơn thiêng: Ðức Trinh Nữ Maria.
 
Trước muôn lời nguyện lâm râm vang vọng khắp núi đồi đánh động lòng Mẹ bén nhậy xót thương. Ngài ẵm Chúa Hài Nhi hiện ra nhiều lần với nét mặt muôn vàn nhân hậu và yên ủi vỗ về:
 
"Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin, từ nay hễ ai chạy đến khẩn cầu Mẹ ở đây, Mẹ sẽ ban ơn theo ý nguyện" (Sách Ðức Mẹ La Vang trang 17). Ðể minh họa đậm nét tình Mẫu tử, Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ. Kể sau đây một trong những ơn lạ lúc ban đầu.
 
Một nhà thờ mái tranh vách lá được dựng lên để ghi dấu bước chân Mẹ.
Ông từ về Trí Bưu, xứ đạo quận Hải Lăng, để xin cha xứ tiền mua vải may màn trang trí bàn thờ.
 
Bà từ đi vắng.
 
Một chị bán vải ngang qua đền thờ, nghe tiếng gọi trong nhà ông từ:
 
- Ðem vải mua cho.
- Thím mua bao nhiêu?
- Năm cây, mỗi cây giá mấy?
- Nhất giá: mỗi cây 6 quan tiền.
- Chị vui lòng bán chịu, mai đến lấy tiền được không?
- Ðược, được thím mua cho nhà thờ mà!
- Cám ơn nhé, mời nước, mời trầu, nghỉ chân đã...
 
Rất cảm động trước tình hiếu khách, hàn huyên một hồi, khách chủ tạm biệt trong tình lưu luyến. Bà từ cất vải vào hòm xe (thứ rương có bánh xe).
 
 Ngày hôm sau, chị bán vải trở lại lấy tiền. Bà từ sửng sốt vặn hỏi:
 
- Ô hay, cái chị lạ lùng chưa, ai mua vải của chị, mà lại mua chịu đến 5 cây?
Chị bán rong, còn cảm thấy ngọt ngào dư vị nhã nhặn ngày hôm trước, ôn tồn đáp:
- Thím có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi còn kinh ngạc hơn nữa.
- Chị lầm nhà rồi! Chị tào lao quá! Hôm qua tôi đi vắng kia mà!
 
Thấy bà từ không còn dịu dàng như hôm trước, lại cãi chối, ngang ngược, người kháck lên giọng quả quyết với bộ điệu:
 
- Hôm qua, chính thím đã mua vải của tôi, 5 cây 30 quan, thím hẹn tôi hôm nay đến lấy tiền.
- Mua vải thì còn vải, vậy vải tôi để ở đâu mới được chứ?
- Thấy thím bỏ vải vào hòm xe chứ đâu. Tức như bò đá, bà từ chạy đến mở hòm xe. Và lạ lùng thay: 5 cây vải thật và luôn cả 30 quan tiền nữa!
 
(Theo văn khố lưu trữ tại Vương Cung Thánh Ðường La Vang).
 
Lời Nguyện
 
Lạy Mẹ Maria, nhờ quyền phép của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã chia sẻ sinh lực cho Ngôi Hai Nhập Thể, Mẹ cùng chung một mạch sống với Con Mẹ. Thiên Chúa đã làm người trong lòng Mẹ và Mẹ đã đi sâu hơn vào sự sống liên kết với Thiên Chúa. Vì thế, đời sống, cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa mở đầu và bảo đảm sự cứu rỗi của chúng con, và cũng là phần di sản đặc biệt của đời Mẹ. Chính Mẹ đã trợ tá cho việc cứu chuộc này để trở nên Mẹ chúng con.
 
Xin Mẹ cho chúng con luôn luôn xứng đáng là con của Mẹ.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
 
114.864864865135.135135135250