19/05/2017
1234
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 19

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
Chúa Giêsu trong Kinh Mân Côi: mùa MỪNG
(Lm. FX. Đào Trung Hiệu, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa Phục sinh
 
Suy niệm: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa
 
Alleluia ! đừng sợ, Ngài đã sống lại như lời đã hứa (Mt 28, 6). Tại sao các bà tìm Đấng sống nơi kẻ chết (Lc 24, 5). Thánh Phaolô áp dụng cho Đức Giêsu trong biến cố phục sinh thánh vịnh 2: “Con là con Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra con” (Cv 13, 33).
 
Biến cố Phục Sinh là tiếng sét kinh hoàng bên tai những kẻ kết án Người. Mặc cho đám lính canh nhận được chỉ thị của các thượng tế, phao tin môn đệ đến lấy xác. Đền thờ họ cả gan phá đi, ngày thứ ba đã được tái thiết. Đức Giêsu đã bị giết thảm hại như một tử tội, giờ đây biểu dương quyền bính của Thiên tính. Ngài đích thực là Con Thiên Chúa.
 
Lạy Chúa Giêsu phục sinh,
không lời nào diễn tả cho hết niềm vui mừng
và lòng hân hoan của con trong biến cố phục sinh.
 
Vượt qua cõi chết để vào cõi sống:
– Ngài tỏ cho con rõ thiên tính của Ngài.

– Ngài cho chúng con hiểu hơn
mọi lời nói, mọi hành vi của Ngài.

– Và Ngài, Đấng hằng sống, Con Thiên Chúa,
sẽ cho chúng con sự sống mới.
 
Lạy Chúa Giêsu, con xin tuyên xưng rằng:
Ngài là Thiên Chúa của con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ hai: Chúa lên Trời
 
Suy niệm: Chúa về trời dọn chỗ cho chúng ta.
 
Sau phục sinh 40 ngày, Đức Giêsu đã long trọng, công khai lên trời trước các môn đệ, một đám mây đã quyện lấy Ngài đi khuất mắt họ (Cv 1,10). Theo lời thánh Luca, các tông đồ “vui mừng khôn xiết”, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa (Lc 24,52).
 
Họ không vui sao được, vì tuy không còn gặp Đức Giêsu như xưa, nhưng họ tin chắc chắn vào lời Ngài đã hứa trong bữa tiệc ly: “Lòng các con chớ xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…Thầy đi dọn chỗ cho các con, ắt Thầy sẽ trở lại và đem các con theo Thầy để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó” (Ga 14,1-3).
 
Lạy Chúa Giêsu,
chúng con chân đạp đất,
nhưng mắt hướng về trời cao,
chúng con đang hướng về Chúa.
 
Bởi vì,
Chúng con khao khát vui mừng,
mà thế gian là chốn u sầu.

Chúng con ước muốn bao la
mà thế gian thì chật hẹp.

Chúng con tìm kiếm hạnh phúc trường sinh,
mà hạnh phúc thế gian thật ngắn ngủi.
 
Lạy Chúa, Chúa là đầu, chúng con là chi thể,
Chúa đã về trời, xin dắt chúng con theo Ngài.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Thánh Thần hiện xuống
 
Suy niệm: Hãy mang lấy tinh thần Chúa Giêsu.
 
Dấu hiệu rõ rệt của kẻ tràn đầy ơn Thánh Linh là mang lấy tinh thần Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc ly Ngài đã phán với các tông đồ: “Nếu các con yêu mến Thầy, các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, và Thầy sẽ xin Cha ban cho các con Đấng Bầu chữa ở cùng các con luôn mãi… Chính Ngài sẽ dạy các con mọi sự và sẽ nhắc các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói” (Ga 14,15.26).
 
Đến khi đã phục sinh, Đức Giêsu thổi hơi trên các Tông đồ và phán: “Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).
 
Lạy Chúa Giêsu, như các tông đồ xưa,
xin Ngài hà hơi ban Thánh Linh trên chúng con,
xin cho lòng chúng con tràn đầy ơn Thánh Linh.
 
Lạy Chúa Thánh Linh,
con không dám xin Ngài những ơn đặc biệt,
như ơn làm phép lạ hay ơn làm tông đồ,
như ơn nói tiếng lạ hay ơn nói tiên tri.
 
Điều trước nhất con xin,
là thêm lòng yêu mến, thực hành lời Chúa,
là cố gắng noi gương Chúa Giêsu,
và mang lấy tinh thần của Người.
 
Bởi vì, lạy Thánh Linh chí ái,
đó chính là công việc của Ngài,
và cũng là ý muốn của Đức Giêsu, Chúa chúng con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Mẹ mông triệu
 
Suy niệm: Chúa Giêsu đưa Mẹ về trời
 
“Như mọi người đều phải chết bởi liên đới với A-đam, thì mọi người sẽ sống lại nhờ liên kết với Đức Kitô, nhưng theo thứ tự của mình, trước hết là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người” (1 Cr 15,22.23).
 
Sau khi được siêu thăng lên cõi trời, chắc chắn Chúa Giêsu muốn đưa Mẹ về trời với mình, bởi vì Mẹ là Người thân cận, gần gũi nhất của Chúa Giêsu, Đấng đã từng dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha rằng: “Lạy Cha những kẻ Cha đã ban cho con, thì con muốn rằng con ở đâu thì họ cũng ở đấy với con, để chiêm ngưỡng vinh quang Cha đã ban cho con từ trước khi tạo thành thế gian” (Ga 18,24).
 
Lạy Chúa Giêsu, con biết rồi,
Chúa đã đưa Mẹ Maria về trời,
Chúa cũng muốn chúng con
được vui vầy trước nhan Chúa.
 
Mẹ Maria về trời,
đã mở đầu cho mùa xuân trường cửu,
hoa thiên đàng đua nở,
và vườn nho của Chúa Thiên Binh nức hương thơm.
 
Nhưng lạy Chúa, con cũng biết rồi,
con sẽ đời đời hạnh phúc hay thiên thu bất hạnh,
là tùy thuộc mức độ liên kết và thuộc về Ngài.
 
Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria,
hiến thân trọn vẹn cho Ngài
như một tặng phẩm của Chúa Cha.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ năm: Cuộc đăng quang của Đức Mẹ
 
Suy niệm: Đức Giêsu Đấng thưởng công
 
“Thày nói thật cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thày trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Thiên Chúa (Lc 12,8). Sau khi phục sinh, “mọi quyền năng trên trời dưới đất được trao cho Đức Giêsu” (Mt 28,18), Ngài trở thành vị thẩm phán tối cao.
 
Chúng ta có thể quả quyết trên trời Mẹ Maria đã được Chúa nhiệt liệt tuyên dương, trọng thưởng bội hậu và tặng ban triều thiên chói ngời. Vì nếu Chúa đã hứa phần thưởng với những ai cho những kẻ hèn mọn một bát nước lã vì Danh Ngài (Mt 10,42), chắc chắn phải dổn mọi vinh dự cho Mẹ Maria, đấng đã suốt đời tận tình chăm sóc chính Ngài.
 
Lạy Chúa Giêsu, thẩm phán chí công,
những gì con làm trong cuộc sống hiện tại
sẽ theo con về đời sau.
 
Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria,
kiên nhẫn đáp lại ý định nhiệm mầu của Chúa,
Xin cho con đừng tranh dành
những triều thiên tình cảm và danh dự trần thế,
mà đánh mất triều thiên vĩnh cửu.
 
Xin cho con mạnh dạn tuyên xưng Chúa,
và kiên trung phục vụ Chúa nơi tha nhân.
 
Để khi từ giã cuộc đời này, lạy Chúa,
Con sẽ đến trước mặt Chúa với niềm hân hoan,
và lãnh nhận triều thiên công chính
Chúa đã dành sẵn cho con từ thuở đời đời.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Tận Hiến
 
1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó thác nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình yên.
 
ÐK. Ôi Ma-ri-a xin Mẹ nhận lấy. Tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ. Vững chí chiến đấu nhờ Mẹ trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới. Xây đắp vinh quanh nước Cha muôn đời.
 
2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cuời mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.
 
3. Xin Trái Tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ giữa muôn vàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an. 
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ nhất – Năm Sự Thương: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 
Ðêm đã về khuya, Ðức Giêsu đến vườn cây dầu để cầu nguyện. Là Thiên Chúa, Ngài thấu suốt tất cả những nỗi thống khổ, từng nét một đang chờ đợi Ngài, bắt đầu từ khuya thứ năm cho đến 3 giờ chiều thứ sáu: Chiếc hôn phản bội, lời thề chối bỏ, những lời vu cáo, những tiếng nhục mạ, những trận mưa roi, khoanh gai, cơn khát, thập giá, búa đinh, giấm chua, lưỡi đòng, những suối lệ... chừng ấy đổ xô, dồn dập trước mắt Ngài. Ðồng thời Chúa thấy vô số lời phỉ báng, vô số tội ác do nhân loại triền miên chuốc phạm trong chuỗi thời gian vô cùng tận từ Adong cho đến người cuối cùng của ngày tận thế, trong đó có anh, có chị, có từng người một chúng ta và tội lỗi nặng nhẹ của mỗi chúng ta.
 
Chúa thấy rõ sự xấu xa và sức tàn phá của tội khiên. Nên là con người, Chúa quá sầu muộn, quá kinh hoàng, qúa run rẩy, sợ hãi đến nỗi máu từ các lỗ chân lông trào ra như mồ hôi, theo y khoa công nhận. Cuộc tử nạn của Chúa đã bắt đầu từ đó. Bấy giờ, tuy không chứng kiến trong vườn Giếtsimani, nhưng Ðức Maria đã hiệp thông sự đau khổ vô cùng của con Ngài từ ngày lão thánh Ximêong nói tiên tri. Chúa và Ðức Mẹ đang ăn năn tội thay cho nhân loại, thay cho mỗi người chúng ta.
 
Giai Thoại: Một cô gái điếm bay lên như một bồ câu tuyệt diệu
 
Trong tác phẩm Vita quyển IV của Lansperge có thuật truyện một kỹ nữ tên là Hêlen.
 
Một hôm, nàng tò mò vào nhà thờ và tình cờ nghe một bài giảng về Kinh Mân Côi.
 
Lúc về, nàng mua một tràng chuỗi và giữ thật kín. Lúc đầu nàng lần hạt nhưng không mấy hứng thú.
 
Tuy nhiên, lần hồi Ðức Trinh Nữ cho nàng tràn ngập vui sướng thiêng liêng và thưởng thức muôn ngàn dịu ngọt đến nỗi lần mãi cũng không thỏa lòng.
 
Do đó, thiếu phụ cảm thấy ghê tởm và nhức nhối khi chạnh nhớ kiếp giang hồ. Nàng dứt khoát bỏ đời bê tha và tìm an vui trong phép giải tội. Với nỗi niềm đau xót cực độ, người đàn bà tội lỗi khóc như mưa những tội lỗi đã phạm, khiến cha giải tội nức lòng cảm phục.
 
Tắm gội xong trong ơn nghĩa thánh, thiếu phụ đến quì trước tượng Ðức Mẹ để tạ ơn Ngài đã biện hộ và che chở cho mình.
 
Trong khi lần hạt, nàng nghe tiếng âu yếm của Ngài từ tượng phán ra: "Hêlen, quá khứ con chỉ phạm tội nặng nề làm mất lòng Thiên Chúa và Mẹ; nay con hãy bắt đầu cuộc sống mới và con sẽ được Mẹ ban ơn cho dồi dào."
 
Hổ thẹn vì được Mẹ tỏ tình quá nhân hậu như thế, tội nhân than thở: "Kính thưa Mẹ Ðồng Trinh, con chỉ là một tên ác phụ. Nhưng Mẹ là Ðấng quyền thế vô song, xin hỗ trợ con, con xin phú trót thân con cho Mẹ, và con muốn dùng những ngày còn lại để ăn năn thống hối tội lỗi".
Được Mẹ Maria thương giúp, Hêlen can đảm phân phát cho người nghèo tất cả tài sản nàng có và sống đời khổ hạnh tột mức. Nhưng cơn cám dỗ như những làn sóng cuồng loạn tới tấp ào ạt vây hãm và tấn công nàng không ngớt. Nhưng với khí giới cổ điển vừa tự vệ vừa tái kích là Kinh Mân Côi giúp nàng luôn chiến thắng. Thánh sủng từ từ mưa xuống tâm hồn nàng, cả những ơn siêu nhiên như thần thị, tiên tri và phát lộ.
 
Sau hết được tiên báo ngày lâm chung, Đức Mẹ Maria với Chúa Con hiện xuống thăm nàng. Nàng tắt thở, hồn bay lên như hình bồ câu tuyệt diệu.
 
Lời Nguyện:
 
Lạy Mẹ, xin cho chúng con siêng năng lần hạt MÂN CÔI, để được Mẹ ban ơn luôn luôn cảm thấy ghê tởm và nhức nhối vì đã xúc phạm đến Chúa.
 
Lạy Mẹ, chúng con hết lòng ăn năn thống hối tội lỗi chúng con và quyết không bao giờ phạm, dù một tội nhẹ cũng không.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
114.864864865135.135135135250