22/05/2017
1290
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 22

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
CHUỖI NGỌC VÀNG KINH: ĐỨC MARIA trong Kinh Mân Côi: mùa vui
(Lm. FX. Đào Trung Hiệu, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Thiên thần truyền tin
 
Suy niệm: Mẹ đầy ơn phúc
 
“Kính mừng Maria đầy ơn phúc” đó là lời thiên sứ Gabriel chào Đức Mẹ khi đến loan báo việc Ngôi Lời nhập thể, và là lời kinh không ngớt trên môi người tín hữu yêu mến Mẹ suốt nhiều thế kỷ qua.
 
Từ đời đời, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Nên tuy thuộc dòng tộc A-đam, Mẹ là một vì sao ngoại lệ, là E-và mới nguyên tuyền trong cạnh diệu quang, Chúa đã gìn giữ Mẹ vô nhiễm nguyên tội, ban cho dư tràn ơn phúc, để chuẩn bị một cung điện xứng đáng chín tháng cưu mang Con Chúa Trời.
 
Lạy Mẹ Maria,
chúng con muốn hợp tiếng với sứ thần Gabriel
ngợi ca Mẹ đầy ơn phúc,
Mẹ được nghĩa cùng Chúa,
được Thiên Chúa ở cùng.
 
Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con trước tòa Chúa .
 
Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ:
đắm mình trong biển Thiên ân bao la,
biết cộng tác và trung thành với ơn Chúa.
 
Và lạy Mẹ, khi Mẹ rộng mở tay ban,
ngàn muôn phước cả chan hòa lòng con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ hai: Đức Mẹ đến thăm bà Isave
 
Suy niệm: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa
 
“Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú” (Lc 11,27). Mẹ Maria đã cưu mang và nuôi dưỡng Hài Nhi Giêsu bằng dòng sữa tinh tuyền, người con mà suốt đời Mẹ dấu yêu. Theo lẽ thông thường, người Mẹ được thông phần với chức vụ của con mình, như khi con làm vua, thì người mẹ trở thành Mẹ đức vua, trở thành hoàng thái hậu.
 
Do đó, vì Đức Giêsu tuy là người thật, nhưng cũng là Thiên Chúa thật, nên Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã mạc khải rõ rệt điều đó qua miệng bà Isave: “Bởi đâu tôi được ơn cao trọng này, là được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi” (Lc 1,43).
 
Lạy Mẹ Thiên Chúa cao sang,
Mẹ là người nhưng được chọn làm Mẹ Thiên Chúa,
chúng con ca mừng Mẹ,
vì Mẹ là vinh hiển, là hãnh diện của nhân loại.
 
Chúng con chạy đến với Mẹ,
vì Mẹ là niềm hy vọng của chúng con.
 
Chúng con tri ân Mẹ,
vì tuy chúng con không được Mẹ viếng thăm như bà Isave nhưng chúng con tin rằng:
Mẹ luôn lắng nghe và khuyên nhủ chúng con.
 
Ước gì mọi người hiểu biết tường tận,
yêu mến nồng nhiệt và hoan hỉ vui sướng,
vì được sống trong sự ấp ủ của Mẹ.
 
Ước gì con thấy mình hạnh phúc
khi dâng lời kinh tiếng hát lên Mẹ mỗi ngày.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ ba: Chúa giáng sinh
 
Suy niệm: Mẹ Maria bên máng cỏ
 
Đức Giêsu đã sinh ra trong hang đá thành Bê-lem, muôn vàn thiên sứ cất tiếng hòa ca vang dậy, những mục đồng đơn sơ chất phác và các nhà chiêm tinh từ phương xa đến thờ lạy Người. Nhưng Mẹ Maria là người yêu mến Hài Nhi hơn hết. Mẹ đã âu yếm, nâng niu chăm sóc Hài Nhi mà Mẹ đã chín tháng cưu mang. Phúc Âm thuật lại cảnh Mẹ bọc khăn và đặt Con trên máng cỏ (Lc 4,7).
 
Đối với Mẹ, lúc này chỉ có Giêsu thôi. Mẹ chiêm ngưỡng, Mẹ tôn thờ, Mẹ liên kết với Con Thiên Chúa trên tay mình, và giới thiệu Hài Nhi cho mục đồng chiêm bái.
 
Lạy Mẹ Maria,
được làm Mẹ Thiên Chúa,
Mẹ không đòi hỏi chi cho mình hết,
không đòi hỏi nhà ở tiện nghi,
không đòi hỏi được quán trọ tiếp đãi.
 
Mẹ hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa quan phòng,
và với đôi bàn tay êm ái,
Mẹ ru Hài Nhi bằng tiếng ca êm đềm.
 
Xin Mẹ dạy con tin tưởng, yêu mến,
và tôn thờ Chúa Hài Đồng là Cứu Chúa của con.
 
Xin dạy con chấp nhận đường lối Thiên Chúa,
dù không hợp với sở thích.
 
Và cũng như Mẹ,
giới thiệu Đức Giêsu
cho những người sống chung quanh.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Dâng Chúa Giêsu trong đền thờ
 
Suy niệm: Đức Maria kính cẩn tuân luật Chúa
 
Trước khi vào đền thánh dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa, Mẹ Maria đã tuân giữ nghi lễ thanh tẩy. Mặc dù Mẹ được ơn Vô nhiễm trinh thai và biết Con mình là Con Thiên Chúa, nhưng Mẹ đã hòa mình với các phụ nữ Do thái khác, khiêm tốn đợi đến lượt mình, dâng “một đôi chim gáy” là lễ vật của những sản phụ nghèo khó.
 
Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta không thể quên Lời Ngài minh định: “Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không bị xóa nhòa” (Mt. 5,18). Và như thế, việc Đức Maria tuân thủ luật thánh tẩy, để lại cho chúng ta một mẫu gương nhắc nhớ chúng ta tôn trọng Luật Thiên Chúa.
 
Lạy Mẹ Maria,
trong cuộc sống hàng ngày,
con quá dễ dàng thoái thác tuân giữ Lề luật,
bằng những lý do ngụy biện giả tạo.
 
Xin cho chúng con luôn nhớ rằng:
luật lệ cần thiết cho trật tự chung,
lề luật giúp con thực thi Ý Chúa ,
và luật Chúa ban hành sinh lợi ích cho con.
 
Xin Mẹ giúp chúng con tuân thủ các giới răn chỉ vì mến Chúa, chấp nhận đi trên đường hẹp đưa đến Nước Trời.
 
Xin cho chúng con khắc ghi Lời Chúa dạy:
“Nếu anh em yêu mến Thày
anh em sẽ giữ các giới răn của Thày” (Ga 14,15).
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ năm: Tìm thấy Chúa trong đền thờ
 
Suy niệm: Đức Maria yêu mến Chúa Giêsu
 
Mẹ Maria yêu mến Chúa Giêsu thật nồng nàn. Đức Giêsu là hạnh phúc của đời Mẹ. Mẹ đã chăm sóc Người chu đáo và cẩn thận suốt những năm thơ ấu, cả về thể chất lẫn tinh thần. Và khi bé Giêsu tròn 12 tuổi, Mẹ đã cùng với thánh Giuse đưa con lên đền thánh, chu toàn Lề luật của Maisen.
 
Tình thương ấy được biểu lộ khi từ đền thờ về nhà mà không thấy con, Mẹ Maria bồi hồi lo lắng, tất tưởi kiếm tìm, Mẹ đến bất cứ nơi nào nghĩ là có Chúa, và cứ như vậy suốt ba ngày ròng rã, mới gặp lại được người con yêu trong đền thờ.
 
Lạy Mẹ Maria,
Xin cho con cảm nghiệm được
hạnh phúc sống với Chúa Giêsu.
Xin dạy con trao phó trọn vẹn trí khôn, con tim,
và cuộc đời con cho Người.

Xin cho con mỗi khi xa Người
lòng cảm thấy thiếu vắng,
để biết quay lại với Người.
 
Và lạy Mẹ,
xin cho con khi khô khan nguội lạnh,
và thấy vắng bóng Chúa,
biết kiên tâm tìm kiếm dù hoàn cảnh có vẻ vô vọng,
để rồi từ đây,
Người là cứu cánh duy nhất của đời con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Ave Maria
 
1. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. 
 
2. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi trời ngập nắng hồng bình minh êm vui trời đông. Con hân hoan lời ca mừng Ave Maria! Maria Mẹ dịu dàng xin nghe con cầu khẩn, cho nhân dân Việt Nam, được mau thoát ách quỷ thần. Maria Mẹ hiền từ, xin đưa tay gìn giữ. Cơn gian nan dần qua, đoàn con yên vui gần xa.
 
3. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi. Con say sưa đọc lên lời Ave Maria! Qua bao năm lạc đường đời bao đêm sương mờ tối, Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi sao mai bừng sáng. Maria tình thương, Mẹ ơi trông xem hồn con.
 
4. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Trong giờ này sum vầy, biệt ly đau thương ngày mai. Con không quên đọc lên lời Ave Maria! Maria Mẹ dịu dàng con dâng Mẹ hồn xác, luôn xông pha thời gian, mặc cho sóng gió phũ phàng. Trông lên quê trời mịt mùng, ôi bao nhiều buồn nhớ. Maria Mẹ ơi! Lòng con mơ quê trời vui.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ  bốn – Năm Sự Thương:  Ðức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
 
Ðức Giêsu đã tâm sự ngày 21.3.1923 với Josepha Menendez:
 
"Ðang khi Trái Tim Cha chìm đắm trong bể đắng cay sầu khổ, bọn lý hình đang tâm đặt lên vai bể nát của Cha cây khổ giá nặng nề làm sao!"
Cây khổ giá Chúa vác bằng gỗ tùng rất nặng, dài 4 thước rưỡi, ngang 2 thước rưỡi, nặng 100 kí. Chúa vác đi trên khoảng đường khấp khểnh, đầy đá sỏi, dài 100 mét. Ngài đã bị đánh đòn, bị hành hạ suốt đêm, không còn hình tượng người ta nữa, làm sao vác nổi, nên phải cố gắng bước đi, mệt nhoài lảo đảo, Ngài phải ngã quỵ 3 lần:
 
Ðức Giêsu lại giải thích ý nghĩa 3 lần ngã của Ngài:
 
- Lần thứ nhất, đem lại cho các linh hồn đã bám rễ trong thói hư tật xấu, sức mạnh để cải tà qui chánh.
 
- Lần thứ hai, khuyến khích các linh hồn yếu đuối, các linh hồn mù quáng và quá buồn phiền vì âu lo... Vươn mình lên lấy lại nhiệt tình trên đường nhân đức.
 
- Lần thứ ba, giúp các linh hồn thống hối vào giây phút quyết liệt nhất, giờ lâm chung.
 
Trên đường đến tử địa, đã có Mẹ cùng đi. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Ngài dán vào Con với tấm lòng tan nát dạt dào yêu thương, Chúa đã tìm được sức mạnh để đi hết con đường đau khổ dẫn đến Núi Sọ.
 
Chúng ta hãy thiết tha xin Mẹ song hành cùng ta trên đường đời đầy chông gai và cạm bẫy để cùng Mẹ đến Nước Trời.
 
Giai Thoại: Mộng Hoa
 
Mộng Hoa, hai tiếng êm đẹp đó không phải là một cái tên phảng phất thi vị, hay no đầy hứa hẹn thường được đặt cho người ta. Mộng Hoa đây là một tài hoa, kỷ niệm mãi một ơn lạ và cụ thể hóa một tâm hồn tình biết ơn; tài hoa vừa mới hai mươi tám xuân thu đã được các báo từ Nam chí Bắc như Annam nouveau, Trung Bắc Tân Văn, Tiếng Dân Ngộ Báo, Phụ Nữ v.v... đã một thời thi nhau ca ngợi.
 
Hai ông bà Nguyễn Khắc Nhân đã luống tuổi mà chỉ có 3 trai, nên rất ước ao một người con gái. Một lần kia, ông cụ lên La Vang để cầu xin ơn ấy. Và tối ngày ông đi hành hương về, bà nằm thấy một Bà rất tốt đẹp, bận toàn trắng cầm nhiều tràng hoa thọ kép. Bà Nghè xin một tràng, Bà kia cho, xin thêm tràng nữa thì Bà mỉm cười và biến đi. Người nằm chiêm bao liền thức dậy và thuật lại cơn mộng ấy cho chồng nghe.
Ông cụ Nhân liền quả quyết:
 
- Thế là Ðức Mẹ La Vang đã nhậm lời mình. Mình sẽ có thai và sinh con gái.
 
Và từ ngày đó bà Nghè nhận thấy có thai thật. Ðến ngày 15 tháng 8 năm 1913, hai ông bà cùng đi đến nhà thờ Thạch Hãn để dự lễ như mọi khi. Ði được nửa đường, bà thấy trong mình có khác nên trở về. Ông cụ cứ tiến một mình, nhưng đến Thánh Ðường, được tâm linh báo thế nào, lại cũng trở về nốt. Về tới nhà thì vợ đã chuyển bụng, có cô mụ hộ sinh mà sinh vẫn không được. Ông cụ cũng rành khoa sản dục, xét thấy hai nghịch, liền thầm thĩ kêu xin cùng Ðức Mẹ, và nhờ ông Giáo Dĩ mượn ngựa phóng lên La Vang khấn Ðức Linh Mẫu cùng xin nước phép.
 
Sau khi sản phụ được uống nước La Vang và được vỗ lên trán thì sinh nở ngay một cách dễ dàng. Ông Nhân liền ôm con đến trước bàn thờ Ðức Trinh Nữ và cầu nguyện: "Lạy Ðức Mẹ, đây thật là con của Mẹ. Chúng con xin dâng cho Mẹ". Ông cụ liền đặt tên ngay cho nhi nữ là Nguyễn Thị Phi Phụng và âu yếm nói với con:
 
"Ba ao ước sau này con sẽ được huy hoàng như chim phụng. Nhưng nếu con sẽ làm nên gì vẻ vang thì con sẽ mang tên là Mộng Hoa để kỷ niệm ơn lạ mà má chiêm mộng".
 
Ba ngày sau, em bé được rửa tội và hân hạnh mang Thánh danh Maria để rồi 16 năm sau, nấc thang nghệ thuật đã tiến dẫn tên Maria Mộng Hoa nổi bật lên trên báo chương khắp toàn quốc. Chắc chắn nữ sĩ Maria Mộng Hoa không hãnh diện với danh tiếng một thời của mình, cho bằng vui sướng ghi nhớ một ơn lạ suốt đời và nung nấu thầm kín một tâm tình biết ơn đối với Mẹ La Vang.
 
Giai Thoại 2: Tràng Chuỗi MÂN CÔI với những kẻ ốm liệt
 
Linh mục Gioakim Soler, dòng ba Ða Minh, đã chứng kiến một phép lạ Ðức Mẹ ban cho một dì phước và ngài thuật lại như sau:
 
Tại Phước Viện Ða Minh Vinh Nước Y Pha Nho có một dì phước bị bệnh tê liệt trầm trọng. Dì ốm o gầy mòn và không thể cử động được. Suốt hai năm liệt giường liệt chiếu, dì lần Chuỗi MÂN CÔI và suy niệm năm sự Thương Khó Chúa, nên đã chịu đựng đau khổ hết sức can đảm, không bao giờ để lộ một chút phiền hà.
 
Ðức Mẹ soi sáng cho bà Tu Viện Trưởng và các chị đồng tu khiêng chị ra nhà thờ, đặt nằm trước tượng Ðức Mẹ. Cả Dòng lần chỗi 150 để cầu nguyện cho chị được thuyên giảm, nếu đẹp lòng Chúa và sáng danh Ðức Mẹ.
 
Trong chuỗi đầu, suy gẫm năm sự vui, dì theo dõi một cách khó nhọc, vì cảm thấy trong mình kiệt lực. Ðến chuỗi thứ hai, gẫm năm sự Thương, dì bắt đầu cảm thấy sức khỏe lần lần hồi phục. Và chuỗi cuối cùng, chiêm niệm năm sự Mừng, dì tươi hẳn lên và coi như mình vô bệnh, dì tự mình chỗi dậy, quì lên: mọi con mắt đổ dồn đến dì, ngơ ngác. Tim và mắt ai nấy nhấp nháy muôn tình sáng láng như nghìn sao.
Tất cả các nữ tu lớn nhỏ hiện diện trước sự lạ, đều hết sức cảm động, có người phải sa lệ.
 
Sau Kinh Kính Mừng thứ 150, thánh ca Magnificat được xướng lên trang trọng để cảm tạ quyền phép vô song của Ðức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời.
 
Lời Nguyện
 
Kính Lạy Mẹ MÂN CÔI, Mẹ thật là Ðấng an ủi kẻ âu lo và hằng chữa những kẻ ốm liệt. Kính xin Mẹ thương ban cho nhiều người tật bệnh ốm đau được an thuyên, nhất là những kẻ chào kính Mẹ bằng Kinh Mân Côi.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
114.864864865135.135135135250