24/05/2017
1238
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

N
gày 24


i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
ĐỨC MARIA trong Kinh Mân Côi: mùa vui
(Lm. FX. Đào Trung Hiệu, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Thiên thần truyền tin
 
Suy niệm: Mẹ đầy ơn phúc
 
“Kính mừng Maria đầy ơn phúc” đó là lời thiên sứ Gabriel chào Đức Mẹ khi đến loan báo việc Ngôi Lời nhập thể, và là lời kinh không ngớt trên môi người tín hữu yêu mến Mẹ suốt nhiều thế kỷ qua.
 
Từ đời đời, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Nên tuy thuộc dòng tộc A-đam, Mẹ là một vì sao ngoại lệ, là E-và mới nguyên tuyền trong cạnh diệu quang, Chúa đã gìn giữ Mẹ vô nhiễm nguyên tội, ban cho dư tràn ơn phúc, để chuẩn bị một cung điện xứng đáng chín tháng cưu mang Con Chúa Trời.
 
Lạy Mẹ Maria,
chúng con muốn hợp tiếng với sứ thần Gabriel
ngợi ca Mẹ đầy ơn phúc,
Mẹ được nghĩa cùng Chúa,
được Thiên Chúa ở cùng.
 
Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con trước tòa Chúa .
 
Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ:
đắm mình trong biển Thiên ân bao la,
biết cộng tác và trung thành với ơn Chúa.
 
Và lạy Mẹ, khi Mẹ rộng mở tay ban,
ngàn muôn phước cả chan hòa lòng con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ hai: Đức Mẹ đến thăm bà Isave
 
Suy niệm: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa
 
“Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú” (Lc 11,27). Mẹ Maria đã cưu mang và nuôi dưỡng Hài Nhi Giêsu bằng dòng sữa tinh tuyền, người con mà suốt đời Mẹ dấu yêu. Theo lẽ thông thường, người Mẹ được thông phần với chức vụ của con mình, như khi con làm vua, thì người mẹ trở thành Mẹ đức vua, trở thành hoàng thái hậu.
 
Do đó, vì Đức Giêsu tuy là người thật, nhưng cũng là Thiên Chúa thật, nên Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã mạc khải rõ rệt điều đó qua miệng bà Isave: “Bởi đâu tôi được ơn cao trọng này, là được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi” (Lc 1,43).
 
Lạy Mẹ Thiên Chúa cao sang,
Mẹ là người nhưng được chọn làm Mẹ Thiên Chúa,
chúng con ca mừng Mẹ,
vì Mẹ là vinh hiển, là hãnh diện của nhân loại.
 
Chúng con chạy đến với Mẹ,
vì Mẹ là niềm hy vọng của chúng con.
 
Chúng con tri ân Mẹ,
vì tuy chúng con không được Mẹ viếng thăm như bà Isave nhưng chúng con tin rằng:
Mẹ luôn lắng nghe và khuyên nhủ chúng con.
 
Ước gì mọi người hiểu biết tường tận,
yêu mến nồng nhiệt và hoan hỉ vui sướng,
vì được sống trong sự ấp ủ của Mẹ.
 
Ước gì con thấy mình hạnh phúc
khi dâng lời kinh tiếng hát lên Mẹ mỗi ngày.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ ba: Chúa giáng sinh
 
Suy niệm: Mẹ Maria bên máng cỏ
 
Đức Giêsu đã sinh ra trong hang đá thành Bê-lem, muôn vàn thiên sứ cất tiếng hòa ca vang dậy, những mục đồng đơn sơ chất phác và các nhà chiêm tinh từ phương xa đến thờ lạy Người. Nhưng Mẹ Maria là người yêu mến Hài Nhi hơn hết. Mẹ đã âu yếm, nâng niu chăm sóc Hài Nhi mà Mẹ đã chín tháng cưu mang. Phúc Âm thuật lại cảnh Mẹ bọc khăn và đặt Con trên máng cỏ (Lc 4,7).
 
Đối với Mẹ, lúc này chỉ có Giêsu thôi. Mẹ chiêm ngưỡng, Mẹ tôn thờ, Mẹ liên kết với Con Thiên Chúa trên tay mình, và giới thiệu Hài Nhi cho mục đồng chiêm bái.
 
Lạy Mẹ Maria,
được làm Mẹ Thiên Chúa,
Mẹ không đòi hỏi chi cho mình hết,
không đòi hỏi nhà ở tiện nghi,
không đòi hỏi được quán trọ tiếp đãi.
 
Mẹ hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa quan phòng,
và với đôi bàn tay êm ái,
Mẹ ru Hài Nhi bằng tiếng ca êm đềm.
 
Xin Mẹ dạy con tin tưởng, yêu mến,
và tôn thờ Chúa Hài Đồng là Cứu Chúa của con.
 
Xin dạy con chấp nhận đường lối Thiên Chúa,
dù không hợp với sở thích.
 
Và cũng như Mẹ,
giới thiệu Đức Giêsu
cho những người sống chung quanh.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Dâng Chúa Giêsu trong đền thờ
 
Suy niệm: Đức Maria kính cẩn tuân luật Chúa
 
Trước khi vào đền thánh dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa, Mẹ Maria đã tuân giữ nghi lễ thanh tẩy. Mặc dù Mẹ được ơn Vô nhiễm trinh thai và biết Con mình là Con Thiên Chúa, nhưng Mẹ đã hòa mình với các phụ nữ Do thái khác, khiêm tốn đợi đến lượt mình, dâng “một đôi chim gáy” là lễ vật của những sản phụ nghèo khó.
 
Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta không thể quên Lời Ngài minh định: “Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không bị xóa nhòa” (Mt. 5,18). Và như thế, việc Đức Maria tuân thủ luật thánh tẩy, để lại cho chúng ta một mẫu gương nhắc nhớ chúng ta tôn trọng Luật Thiên Chúa.
 
Lạy Mẹ Maria,
trong cuộc sống hàng ngày,
con quá dễ dàng thoái thác tuân giữ Lề luật,
bằng những lý do ngụy biện giả tạo.
 
Xin cho chúng con luôn nhớ rằng:
luật lệ cần thiết cho trật tự chung,
lề luật giúp con thực thi Ý Chúa ,
và luật Chúa ban hành sinh lợi ích cho con.
 
Xin Mẹ giúp chúng con tuân thủ các giới răn chỉ vì mến Chúa, chấp nhận đi trên đường hẹp đưa đến Nước Trời.
 
Xin cho chúng con khắc ghi Lời Chúa dạy:
“Nếu anh em yêu mến Thày
anh em sẽ giữ các giới răn của Thày” (Ga 14,15).
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ năm: Tìm thấy Chúa trong đền thờ
 
Suy niệm: Đức Maria yêu mến Chúa Giêsu
 
Mẹ Maria yêu mến Chúa Giêsu thật nồng nàn. Đức Giêsu là hạnh phúc của đời Mẹ. Mẹ đã chăm sóc Người chu đáo và cẩn thận suốt những năm thơ ấu, cả về thể chất lẫn tinh thần. Và khi bé Giêsu tròn 12 tuổi, Mẹ đã cùng với thánh Giuse đưa con lên đền thánh, chu toàn Lề luật của Maisen.
 
Tình thương ấy được biểu lộ khi từ đền thờ về nhà mà không thấy con, Mẹ Maria bồi hồi lo lắng, tất tưởi kiếm tìm, Mẹ đến bất cứ nơi nào nghĩ là có Chúa, và cứ như vậy suốt ba ngày ròng rã, mới gặp lại được người con yêu trong đền thờ.
 
Lạy Mẹ Maria,
Xin cho con cảm nghiệm được
hạnh phúc sống với Chúa Giêsu.
Xin dạy con trao phó trọn vẹn trí khôn, con tim,
và cuộc đời con cho Người.

Xin cho con mỗi khi xa Người
lòng cảm thấy thiếu vắng,
để biết quay lại với Người.
 
Và lạy Mẹ,
xin cho con khi khô khan nguội lạnh,
và thấy vắng bóng Chúa,
biết kiên tâm tìm kiếm dù hoàn cảnh có vẻ vô vọng,
để rồi từ đây,
Người là cứu cánh duy nhất của đời con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Chuỗi Ngọc Vàng Kinh
 
1. Xin dâng lên Mẹ lời Kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ, Mẹ Ma-ri-a. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa, xin dâng lên Mẹ, Mẹ hãy thương tình.
 
ÐK. Ðây chuỗi ngọc Mân Côi nhiệm mầu tỏa sáng say đắm dương gian. Sao vương vấn hương đời, quên lời Mẹ khuyên thống hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hòa khúc, chất ngất thiên nhan. Vui trong ánh huy hoàng, nép bên tà áo Mẹ hiền.
 
2. Xin dâng lên Mẹ niềm tin vô biên, trọn đời tận hiến, mộng ước tương lai, xin dâng lên Mẹ tâm hồn trong trắng. Xin dâng lên Mẹ tình yêu trinh nguyên, tuổi hồng yêu dấu, hạnh phúc thanh xuân, xin dâng lên Mẹ, lời hứa ban đầu.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ  nhất – Năm Sự Mừng: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 
Ðọc mầu nhiệm này chúng ta đã thấy rõ sự sống thật của linh hồn quan trọng làm sao. Mẹ Maria đã dạy chúng ta cái ước ao quan trọng nhất là sự sống đời đời cho linh hồn. Xác thịt sẽ trở về bụi đất, chỉ còn lại sự sống là linh hồn, là chính hơi thở của Chúa đã ban khi tạo nên chúng ta. Chúa đòi lại hơi thở ấy, nên Mẹ Maria dạy chúng ta phải xin cùng Thiên Chúa để hơi thở ấy được hô hấp trong sự sống là chính Thiên Chúa. Sự sống lại của Ngôi Hai bởi Ngôi Ba mà có. Vậy sự sống của chúng ta cũng bởi Ngôi Ba. Dạy chúng ta khát khao sự sống là Mẹ dạy chúng ta hãy mời Mẹ làm chủ, để Mẹ ban sự sống cho chúng ta nơi cung lòng Mẹ.
 
Giai Thoại: Tràng Chuỗi MÂN CÔI là chìa khóa thần mở cửa Luyện Tội
 
Cha Nieremberg là một linh mục thông thái, Dòng Ða Minh ở thế kỷ thứ 18. Ngài kể:
 
Tại thành Phố Aragon, nước Tây Ban Nha có một thiếu nữ quyền quí và rất đẹp tên Alêsơn. Hai chàng thanh niên mê mệt cô nàng và ghen nhau dữ dội, ngày kia trong cuộc tranh hùng, đã hạ sát nhau. Cha mẹ hai gã si tình giận dữ và gán cho người đẹp đã gây nên điều bất hạnh đó. Họ đến nhà nàng, chặt đầu và quăng xuống giếng.
 
Mấy ngày sau, thánh Ða Minh đi ngang qua đó. Ðược Chúa soi sáng, ngài đến giếng và gọi: "Alệsơn, lên đây". Nạn nhân nổi lên, đặt đầu lên bờ giếng và xin xưng tội. Thánh nhân giải tội, rồi cho nàng rước Thánh Thể trước đám người tụ họp rất đông. Thánh Ða Minh hỏi nhờ đâu, nàng được ơn đặc biệt đó. Alệsơn đáp là khi nàng bị giết, nàng đang mắc tội trọng. Nhưng, để thưởng công nàng thường lần Chuỗi MÂN CÔI, Ðức Mẹ giữ nàng còn sống. Trong hai ngày, mọi người có thể xem trên bờ giếng đầu của Alệsơn sống động nói năng cho đến khi linh hồn nàng xuống luyện tội.
 
Nửa tháng sau, nàng hiện ra cùng thánh Ða Minh, diễm lệ và sáng chói như một vừng sao. Nàng trình với thánh nhân không có gì hiệu nghiệm để cứu các linh hồn trong luyện tội bằng lần hạt MÂN CÔI. Nàng thêm: Các linh hồn thánh thiện kia, khi đã lên thiên đàng, không quên cầu bầu cho những kẻ đã áp dụng cho họ cái Kinh Kính Mừng đầy quyền năng đó. Sau đó, thánh Ða Minh chiêm ngưỡng linh hồn diễm phúc này hớn hở bay bổng lên cõi trường sinh.
 
Giai Thoại: Một Tràng chuỗi kéo 1.400.000 linh hồn lên trời
 
Thánh Gioan Massias, trợ sĩ Dòng Ða Minh hết sức hăng say lần hạt để cứu các linh hồn trong Luyện Tội. Khi thầy hấp hối, cha giải tội ra lệnh:
 
- Thầy cho biết có bao nhiêu linh hồn đau khổ thầy đã giải thoát với Chuỗi MÂN CÔI của thầy?
 
Thầy đáp:
 
- Thưa cha, một triệu bốn trăm ngàn người. Khi thầy lên trời: cả triệu tư linh hồn sáng láng, diễm lệ vô song đó sẽ tháp tùng thầy. Ôi là hùng hậu! Ôi là oai phong lẫm liệt.
 
Vạn tuế, vạn tuế tràng Chuỗi MÂN CÔI, chìa khóa thần mở cửa Luyện Tội.
 
Lời Nguyện
 
Lạy Nữ Vương các linh hồn luyện ngục, xin thương xót chúng con cùng.
 
Chúng con xin vui lòng dâng các sự khó chúng con chịu cho Mẹ, hợp với những sự đau đớn của Chúa và của Mẹ để đền tội chúng con đời này, và đời sau. Amen. (L.M.A. Nguyễn Ðức Tuyên, Dòng Chúa Cứu Thế).
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
114.864864865135.135135135250