25/05/2017
1311
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***
Ngày 25

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
ĐỨC MARIA trong Kinh Mân Côi: mùa THƯƠNG
(Lm. FX. Đào Trung Hiệu, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Đón nhận chén đắng Cha trao
 
Suy niệm: Mẹ Maria chấp nhận việc Con tử nạn cứu đời
 
Ngay khi vào đền thánh để dâng con cho Chúa Cha, Đức Mẹ đã nghe lời tiên báo “Một nhát gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà” (Lc 2,35). Và ngay từ đó, Mẹ đã linh cảm được những đau khổ mình phải chịu để chia sẻ sứ mạng của Con. Mẹ đã thấy lời ấy ứng nghiệm khi đưa con lưu lạc bên Ai-cập, khi lạc con trong đền thờ, khi thấy con đi giảng dạy nghèo nàn không chỗ tựa đầu và bị người đời chống đối.
 
Như vậy suốt 33 năm trường chứ không phải chỉ lúc này, Mẹ Maria đã sẵn sàng để gươm sắc thâu qua lòng và hiến tế Con Một yêu dấu làm giá chuộc cho nhân loại.
 
Lạy Mẹ Maria,
xin cho con ý thức được rằng đời con là của Chúa.
 
Ưu tư lớn nhất phải theo là Ý Chúa,
và tất cả những gì Chúa ban,
con phải sẵn sàng dâng lại cho Ngài.
 
Xin cho con nhớ rằng,
không bao giờ Chúa đòi hỏi con quá sức,
và Chúa luôn gia tăng lòng quảng đại nơi con.
 
Xin cho con biết noi gương Mẹ,
thắng lướt những tình cảm nhân loại,
dám lìa xa những cái quí nhất khi Chúa cần
và dám xa lìa cả những người thân yêu
để đóng góp phần mình trong việc cứu độ trần gian.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Giêsu bị đòn đánh
 
Suy niệm: Nỗi khổ đau của Mẹ Maria.
 
Người Mẹ nào chẳng thương con ? Người Mẹ nào thấy con đau đớn mà chẳng xót xa trong lòng ? Nhất là đó lại là người con duy nhất. Do đó chúng ta có thể hiểu phần nào nỗi khổ đau mãnh liệt của Mẹ Maria khi biết con mình đang bị lý hình tra tấn.
 
Trái tim Mẹ hoàn toàn tan nát, khi nghĩ đến bao hình khổ chồng chất trên thân thể con, khi nghĩ đến giòng máu con chan hòa trên mặt đất, giòng máu mà Mẹ đã chuyển thông khi còn là bào thai trong lòng Mẹ. Tim Mẹ lịm ngất, trí Mẹ rối bời và khắp châu thân đau nhói như chính mình bị hành hạ vậy…
 
Lạy Mẹ Maria,
Khi Chúa Giêsu chịu tra tấn,
lưỡi gươm mà Simêon loan báo
trở nên sắc bén và tàn nhẫn,
lưỡi gươm ấy băm nát ruột gan Mẹ,
rạch nát trái tim và đâm thủng tâm trí Mẹ.
 
Lạy Mẹ,
Với sự tin tưởng sâu xa vào quyền năng Thiên Chúa,
Mẹ đã cùng khổ đau với Chúa.
 
Xin cho chúng con đức tin kiên cường,
vui nhận mọi khổ đau và rủi ro trong cuộc sống,
để bù đắp những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ ba: Chúa đội mão gai
 
Suy niệm: Mẹ Maria thông phần sỉ nhục với Chúa Giêsu.
 
Hiện diện trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Mẹ Maria cũng hứng chịu muôn vàn sỉ nhục. Nếu bình thường người ta vẫn coi bạn của kẻ thù là kẻ thù, chúng ta có thể tưởng tượng ra thái độ của đám đông Do Thái đối với Mẹ Maria, Mẹ của tên tội nhân tử hình.
 
Nhưng giữa những cặp mắt xỉa xói, những lời nói độc địa, Đức Mẹ vẫn đứng đó hứng chịu mọi sỉ nhục đến với Chúa Giêsu như với chính mình. Sự hiện diện của Mẹ là lời phản kháng mãnh liệt: Giêsu vô tội, và Giêsu vẫn là con của Mẹ.
 
Lạy Mẹ Maria,
Mẹ đã cam lòng hiện diện bên Chúa Giêsu vác khổ giá,
khi muôn người chế diễu nhạo cười Ngài.
 
Mẹ đã hào hùng đứng vững dưới chân thánh giá,
khi con Mẹ bị treo trần trụi tủi nhục trên không,
Mẹ đã minh nhận:
liên hệ của Mẹ với Đấng bị tử hình
là đối tượng của niềm căm phẫn của người Do thái.
 
Xin cho con thêm lòng can đảm
tuyên xưng Chúa trước những người không tin,
bênh vực chân lí dù bị chế diễu,
và cản trở những lời lộng ngôn xúc phạm đến Chúa.
 
Còn với những kẻ không muốn lắng nghe,
xin cho con biết biện minh cho Ngài
bằng thái độ tôn thờ và những hành vi mến yêu.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Chúa vác khổ giá
 
Suy niệm: Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác thánh giá.
 
Gập đôi người dưới cây gỗ ngang nặng trĩu, cổ mang tấm bảng đề tên, Đức Giêsu cùng với đoàn tử tội lê từng bước nặng nhọc lên núi Sọ. Hết rồi, hoàn cảnh không thể cứu vãn được nữa. Hoàn toàn cô đơn. Đám đông la ó vang trời.
 
Trong khung cảnh như thế, chúng ta mới hiểu nổi: Chúa được an ủi lớn lao dường nào khi gặp được Mẹ Maria trong đám phụ nữ thành Giêrusalem khóc thương Ngài: Mẹ vẫn hiểu mình, Mẹ cảm thông với mình, và Mẹ hiện diện để an ủi khích lệ mình.
 
Lạy Mẹ Maria,
Đức Giêsu hôm nay vẫn quằn quại dưới sức nặng của thập giá
nơi những người đau khổ,
những nạn nhân của chiến tranh và bất công.

nơi những người ăn xin lê thân trên phố
nơi những can phạm bị giam trong trại tập trung…
 
Mọi khổ đau nhân loại vẫn chồng chất trên vai Ngài
Xin Mẹ luôn nhắc nhở con Lời của Chúa:
“Những gì các con làm cho các kẻ bé mọn này,
là làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
 
Xin cho con biết học theo gương Mẹ
làm nhẹ bớt thánh giá của Chúa
bằng cách hòa mình và bênh vực,
hiện diện và an ủi, giúp đỡ và thăm viếng.
 
Xin cho con dám đi ngược chiều với đám lý hình đàn áp họ
và đám đông quên lãng họ.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ năm: Chúa Giêsu chết trên khổ giá
 
Suy niệm: Mẹ Maria là Mẹ chúng ta.
 
“Đức Giêsu thấy đứng bên khổ giá có mẹ Ngài và thánh Gioan, thì Ngài nói với Mẹ: “Thưa Bà, này là con Bà” và Ngài nói với Gioan: “Này là Mẹ con”, và từ lúc đó Gioan đưa Mẹ về nhà mình (Ga 19,26-27)
 
Chịu treo trên giá, qua những đau khổ cùng cực, để cho đến giọt máu cuối cùng, Đức Giêsu đã sinh ra một chủng tộc mới, một gia đình thánh, gổm các tín hữu đã đắm mình trong máu Con Chiên. Và Ngài đã trao phó gia đình đó cho Mẹ Maria qua đại diện là thánh Gioan. Như thế, Mẹ Maria thực sự là Mẹ nhân loại, là Mẹ chúng ta.
 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ con,
Con biết chắc Mẹ thương yêu con,
tình thương Mẹ bao trùm lấy con,
và chở che nâng đỡ con.
 
Con biết chắc Mẹ sẽ an ủi khi con âu sầu,
giúp đỡ khi con đau khổ,
hộ phù khi con gặp thử thách
và khích lệ con hiến thân cho Chúa.
 
Lạy Mẹ con muốn làm người con thảo của Mẹ,
xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Con Xin Dâng Mẹ
 
ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.
 
1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Trong khi cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an. 
 
2. Dâng lên muôn kinh chúc khen tình Mẹ đời con cô liêu xin Mẹ gìn giữ. Con luôn an vui ngóng trông về Mẹ là ánh sao đêm dẫn dắt đời con. 
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ hai – Năm Sự Mừng: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 
Việc Chúa Giêsu lên trời là một bằng chứng rỗ rệt, chính xác nhất cho những kẻ không tin vào sự sống đời sau. Mẹ dạy chúng ta ước ao, yêu mến Nước hằng sống là Thiên Quốc, hầu cho sự ước ao ấy khiến lòng trí chúng ta luôn hướng về trời, nơi ấy khiến lòng trí chúng ta luôn hướng về trời, nơi chúng ta sẽ được hạnh phúc viên mãn trong Chúa. Sự chúng ta ước ao lên trời là một sức mạnh, giúp chúng ta vượt thắng mọi khó khăn nguy hiểm, chông gai trong mưu chước kẻ thù.
 
Ý chí khát khao sự sống Thiên Quốc là một sức mạnh giúp chúng ta đạt đến sự sống đời đời. Ðó không phải là một việc khát khao tầm thường, nhưng là một sự khát khao thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa, để chính tình yêu là sức mạnh giúp chúng ta chiến đấu đoạt được sự sống là chính Thiên Chúa. Sức mạnh cần thiết hỗ trợ cho chúng ta đó là chính Mẹ Maria.
 
Giai Thoại: Cưới cho được cô gái lần ba chuỗi mỗi ngày
 
Ái Thần thuật Giai Thoại sau đây trong một nguyệt san. Ở Giáo phận Huế có khá nhiều ông bà đạo đức đã đào tạo được ba linh mục mỗi gia đình, trong số đó có song thân cha T. Khi hai ông bà đến ở gần nhà thờ Tây Lộc Huế vào thập niên 1950, thiên hạ bàn tán nhiều về việc sùng kính Kinh Mân Côi của hai bô lão đó: Mỗi ngày đêm lần 150 Chuỗi MÂN CÔI. Có nhiều lần, hai ông bà đi vắng, kẻ trộm đến rình ban đêm và nghe trong nhà vang lên liên miên những tiếng thanh tao, dịu dàng như tiếng nhạc thiên cung: Trong nhà đang lần hạt MÂN CÔI có hai phe nam nữ. Thế là bọn gian manh tiu nghỉu trở về, buồn phiền không làm được những mẻ lớn như họ đã rắp tâm khi khởi hành.
 
Sự tưng hửng nặng nề được bàn tán và hạch hỏi giữa bọn lưu manh.
 
Tên thứ nhất:
 
- Sao mi bảo cả nhà đi vắng, đi vắng thì ai mà tụng kinh rang cả đêm như rứa?
 
Tên thứ hai đáp:
 
- Tao gặp hai ông bà trên xe buýt Tập Lộc-Ðông Ba, họ bảo là đi thăm 3 người con làm cha sở ở 3 họ đạo khác nhau.
 
Tên thứ ba giải thích:
 
- Nghe nói bên đạo, họ tụng cái Kinh Kính Mừng kính vui gì đó linh thiêng lắm. Biết đâu 2 ông bà thường tụng niệm Kinh đó, hay họ đi vắng và các vị thần linh xuống tụng niệm thế cho họ.
 
Bọn kẻ trộm gợi ý cho tôi: có mấy đêm tôi cũng đến rình chung quanh nhà song thân cha T., rình để nghe hư thật thế nào về chuyện thần thánh xuống lần hạt và đồng thời gián tiếp giữ nhà cho 2 ông bà.
 
Quả thật, tôi thấy trong nhà đèn sáng trưng mà không thấy người và cũng nghe cả tiếng cầu Kinh Mân Côi, nghe cả bài ca của Huyền Linh: Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ.
 
Lúc đầu tôi sửng sốt, tôi kinh ngạc, nhưng hồi tâm lại và lẩn thẩn về nhà, bụng bảo dạ: "Ðức Mẹ là Mẹ Chúa Trời, có gì mà Ngài làm chẳng được." Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng tìm gặp cho được song thân cha T. Lúc đó, ông bà cụ đang nhổ cỏ trong vườn cam. Tôi tò mò nhìn mấy cụm cỏ cú, mỗi cụm 10 cây, và đoán: hai ông bà vừa làm việc vừa lần hạt, cứ mỗi Kinh Ave là dồn lại một cây cỏ mà các thầy lang gọi là hương phụ: Tôi kính cẩn hỏi thăm:
 
- Thưa hai cố, người ta đồn hai bác mỗi ngày lần 150 Chuỗi MÂN CÔI phải không?
 
Ông cố vuốt bộ râu dài trắng, đẹp như bộ râu của Ðức Cha Hồ Ngọc Cẩn, mỉm cười, lắc đầu:
 
- Làm gì có.
 
Tôi năn nỉ vặn hỏi, ông cố mới nhận:
 
- ... À mà 50 chuỗi, thỉnh thoảng có, còn 30 chuỗi là mức trung bình. Mà đâu đã lần được cả đời! Thật tiếc... Nghĩa là chúng tôi mới lần được 30 chuỗi, sau khi cha T. là cha thứ ba được thụ phong, để tạ ơn Trên và cầu nguyện cho ba người con đó.
 
Ông cụ thêm:
 
- Nói ra để cám ơn Mẹ: Hồi nhỏ, tôi có thói quen lần 3 chuỗi mỗi ngày và cũng có ý ngồ ngộ là nguyện trong lòng: tìm ra được cô nào có thói quen như tôi, là lần 3 chuỗi ngày, tôi sẽ cưới cho được để làm vợ. Sau 3, 4 năm tìm kiếm, người ta giới thiệu cho tôi cái cô miền núi Sơn Quả đó.
 
Ông cố âu yếm liếc nhìn bà cố tiếp:
 
- 'Tôi dám quả quyết với anh: chắc Ðức Mẹ đã hằng ngày đếm 3 chuỗi của mỗi đứa chúng tôi, là những kẻ tội lỗi và nghèo hèn, và đã quảng đại ban cho 3 linh mục như anh biết đó...
 
Lời Nguyện
 
Lạy Mẹ, nếu lần 3 chuỗi mỗi ngày mà Mẹ thương ban cho 3 linh mục, thì chúng con nguyện lần thật nhiều chuỗi để Mẹ ban cho thật nhiều linh mục, với các điều kiệu khác mà Mẹ đòi hỏi. Lạy Mẹ MÂN CÔI, xin Mẹ ban cho chúng con thật nhiều linh mục, vì chúng con đang quyết tâm lần thật nhiều chuỗi sốt sắng đây.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
 
114.864864865135.135135135250