26/05/2017
1281
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 26

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
chuỗi ngọc vàng kinh: những mầu nhiệm vinh hiển
(Nguồn: rosarium.op.org)
 
Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết bởi Thiên Chúa Cha
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Ta muốn con sống. Ta muốn cho con cuộc sống đẹp nhất mà hiện nay con đang có: đó là cuộc sống riêng của con, cuộc sống làm con Thiên Chúa.
 
Sống theo cách sống của Thiên Chúa, đó là yêu thương.
TÌNH YÊU là ý nghĩa của cuộc sống tôi. Tôi được sinh ra để yêu thương.
 
Ai không yêu thương thì ở trong sự chết (Ga 3,14).
 
Cha ơi, Cha tốt lành biết bao! Cha không để cho chúng con trong sự chết, nhưng Cha cho chúng con được thông phần vào cuộc sống thần linh của Cha!
 
Vâng, chỉ có bằng tình yêu thương mà chúng con sống một cách thực sự. Chỉ có yêu thương mà chúng con được hạnh phúc.
 
Xin Cha cho làm trái tim con có đầy lòng nhân hậu, đầy sự thiện hảo, đầy tình thương xót, và xin Cha cũng làm cho những đức tính đó lan tỏa trên những người đồng loại của con. Chớ gì con đón tiếp đồng loại như đón tiếp người mà Chúa Giêsu muốn con yêu mến. Xin giúp con yêu thương như chính con muốn được yêu thương.
 
Xin ban cho con sức mạnh để đáp trả điều xấu bằng điều lành. Xin ban cho con cũng biết yêu chính mình, với tất cả những khuyết điểm, những yếu đuối và những giới hạn của con – như chính Chúa yêu con.
 
Chớ gì con đáp lại tất cả bằng tình yêu, trong khi coi tất cả các tình huống như một dịp để yêu thương. Chớ gì tất cả đời sống của con nên tình yêu!
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu đã được nâng lên trong vinh quang của Cha
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Ta ở với con, Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con.
 
Còn Ta, Ta ở với các con tất cả mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20).
 
Lạy Chúa Giêsu, lời hứa của Chúa tuyệt vời biết bao! “Tất cả mọi quyền năng được ban cho trên trời cũng như dưới đất” đều thuộc về Chúa (Mt 28,18), Chúa luôn ở với con ngay cả khi con không thấy Ngài.
 
Một cuộc sống không sợ hãi, không lo lắng thì đều có thể có! Không có một đau khổ thực sự nào có thể đến với con nếu con bám chặt vào Chúa với niềm tin tưởng hoàn toàn. Xin Chúa cho chúng con có được niềm tin tưởng vô giới hạn này, từ Đấng là tác giả của tất cả mọi ân huệ:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 3:  Sự tuôn trào Thánh Thần
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Ta yêu thương con. Ta yêu con như con là. Ta tha thiết với con. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Ta sẽ luôn luôn tha thứ cho con. Ta chịu trách nhiệm một cách năng động về tất cả điều Ta làm hay Ta chịu đựng. Con là con yêu dấu của Ta. Ta muốn con toàn toàn được hạnh phúc. Chỉ có người yêu mới được hạnh phúc. Vì thế con hãy từ bỏ bản thân mình hoàn toàn cho Thánh Thần Tình Yêu, Ngài sống trong tâm hồn của con.
 
Tình yêu của Thiên Chúa đã tỏa lan trong tâm hồn của chúng ta bởi Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta (Rm 5,5).
 
Để Thánh Thần giãi bày trong chúng ta quyền năng của tình yêu Ngài, chúng ta hãy cầu xin với Đấng mà bằng Thánh Thần Ngài đã ban cho chúng ta Trái Tim riêng của Ngài, chúng ta hãy thưa với Ngài với tràn đầy lòng biết ơn của người làm con:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu liên kết Mẹ Maria, Mẹ của Ngài với sự tán dương của Ngài
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Con sẽ không chết.
 
Bất kỳ ai thấy và tin vào Ta sẽ không bao giờ chết. Con có tin vào Ta không? (Ga 11,26).
 
Vâng, lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa. Ai tin vào Chúa thì kết hợp cuộc sống của họ với cuộc sống của Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là hiệp nhất với chính THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.
 
Tình yêu là ân huệ. Cái mà tôi đã cho, tôi không thể mất nó, nó đã trở nên quà tặng, nó đã trở nên tình yêu. Như vậy, cái chết của tôi có thể trở nên tột đỉnh sự hiện hữu của tôi, là lúc mà ân huệ hoàn hảo, là lúc hoàn tất tình yêu của tôi.
 
Ôi lạy Mẹ Maria, con giao phó cho Mẹ tất cả những gì mà con có, và tất cả những điều mà con là. Con giao phó cho Mẹ, con không lo lắng về những điều mà Mẹ sẽ làm cho con. Con là con của Mẹ và con đặt hoàn toàn tin tưởng nơi Mẹ. Như vậy, con có thể bắt đầu sống cuộc sống thiên đàng ngay từ dưới mặt đất này, và một ngày kia, con không sợ hãi khi trở về với Đấng sẽ đón nhận con với cánh tay rộng mở:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu ban tặng cho Đức Maria phẩm chức Nữ Vương
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU nói: Hãy đến, vào trong NIỀM VUI vô tận.
 
“Ta đã nói với các con điều đó để niềm vui của Ta ở trong các con, và chớ gì các con được tràn đầy niềm vui” (Ga 15,11).
 
Ôi Chúa Giêsu, niềm vui của Chúa là làm vui lòng Thiên Chúa Cha. Vậy mà điều làm vui lòng Cha, chỉ có tình yêu mà thôi.
 
Lạy Mẹ Maria, xin hãy làm cho chúng con không muốn gì hơn là yêu thương và làm vui lòng Cha bằng một sự tin tưởng vô giới hạn vào lòng nhân từ và lòng thương xót của Ngài.
 
Vậy thì chúng con có thể vui mừng vô cùng: Sẽ không còn nước mắt, không còn đau khổ, không còn chết chóc nữa. Chỉ một điều sẽ lấp đầy tâm hồn chúng con, và sẽ làm tràn đầy tâm hồn chúng con niềm hạnh phúc, đó là chính THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Cung Chúc Trinh Vương
 
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
 
ÐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
 
2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ ba – Năm Sự Mừng: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.
 
Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống sau khi Chúa Giêsu đã về trời. Chúa Thánh Thần là sự sống của linh hồn nhân loại. Không có Chúa Thánh Thần, sự sống không có trong nhân loại, cả nơi Hội Thánh cũng sẽ phải tàn lụi vì không có Tình Yêu. Chính vì chối bỏ tình yêu Thiên Chúa mà nhân loại ngày nay đang đi đến chỗ tuyệt vọng.
 
Mầu nhiệm này thật quan trọng khi chúng ta suy đến sự sống của linh hồn. Chúa Thánh Thần là Ðấng tác thành trong sự đổi mới, tẩy rửa và thánh hóa mỗi linh hồn nhân loại. Nói chung: sự sống của Hội Thánh Chúa Kitô tồn tại và sự sống của mỗi linh hồn nhân loại là do chính Chúa Thánh Thần. Tình Yêu của Thiên Chúa đã thể hiện giữa loài người là Ðức Maria. Chúng ta hãy chạy lại với Người để Người tái sinh chúng ta trong cung lòng Mẹ, hầu cho thân thể nhân loại được sống.
Mẹ Maria dạy chúng ta hãy xin các ơn của Chúa Thánh Thần, là Mẹ bảo chúng ta hãy chạy đến với Mẹ. Mẹ sẽ mặc cho chúng ta những ơn trọng đại đó là hành trang để chúng ta bước về cùng Chúa.
 
Giai Thoại: Tràng Hạt của Patơ (Pasteur) và Ampe (Ampère)
 
Ðôi khi có người nói: "Kinh Mân Côi là việc sùng kính của đàn bà và con nít". Thốt ra câu ấy là vô tình tự thú mình quá thiển cận. Người đó có biết Êdua III, vua nước Anh; Satcanh, hoàng đế Tây Âu; Sigítmông và Cadimia, vua nước Ba Lan; vua thánh Luy và nhiều vua nước Pháp rất sùng kính Kinh Mân Côi không? Chẳng hạn như Henry VI, lần chuỗi mỗi tuần ngày Chúa Nhật và Thứ Bảy; Luy XIV, biệt danh là Vua Mặt Trời, lần hạt hằng ngày. Một tối kia, một quan đại thần bỡ ngỡ thấy tràng hạt trong tay đại vương. Ông ngạc nhiên:
 
- Sao một vua lớn như vậy mà đọc cái Kinh tầm thường như thế.
 
Ngài tâm sự:
 
- Khanh kinh ngạc thấy trẫm đang lần hạt? Trẫm cho là một vinh dự lớn được lần hạt MÂN CÔI. Ðó là sự sùng kính tuyệt diệu của Hoàng Thái Hậu. Nếu ngày nào không lần hạt, chắc trẫm sẽ buồn phiền lắm.
 
Những người nông nổi đã lỡ buông lời hư từ như trên có biết hai Thần tài Khoa học Patơ (Pasteur) và Ampe không?
 
Trên một chuyến tàu, một sinh viên ngồi bên hai va li, tay cầm tờ nhật báo. Chàng đọc có vẻ say sưa mục tin Khoa Học, đề cập đến Luy Patơ, nhà hóa học và sinh vật học lừng danh đã nghiên cứu phép phòng khuẩn, canh tân hoàn thuật chữa trị bệnh tật. Ðể xả hơi, anh đảo mắt quanh một vòng các hành khách và thấy một bô lão khả kính, ngồi trệt trên sàn xe chăm chú lần hạt. Anh chắt lưỡi, thầm nghĩ: "Thời Khoa học kỹ thuật, còn có những người tụng niệm nhảm nhí!... Rồi anh chạy lại vỗ vai ông cụ:
 
- Nầy bác, bác muốn đọc sách báo gì không? Bác có rảnh, và muốn đọc sách, cho cháu địa chỉ cháu sẽ mang sách lại bác đọc... Thời nay ai lại tụng niệm như bác!
 
Ông cụ gật, đọc hết Kinh Kính Mừng, cụ mở ví, trao anh tấm danh thiếp. Anh cầm đọc và ngạc nhiên kêu lên:
 
- Trời Luy Patơ! Luy Patơ?
 
Nhìn lại bức ảnh trên báo và anh sụp qùy xuống như cái máy, ôm gối nhà bác học, ríu rít xin lỗi và... áp đôi môi thành kính lên tràng Chuỗi MÂN CÔI của vị đại ân nhân thế giới.
 
Phêđerích Ôdaman là đại văn hào Pháp, tác giả những công trình trứ danh về Dante và các thi sĩ Phan Sinh cũng như những nghiên cứu rất giá trị về nước Ðức. Nhà bác học phi thường này là một trong những vị sáng lập Hội Bác Ái Vinh Sơn quốc tế.
 
Lúc 18 tuổi, chàng đến Balê. Không phải là người vô tín ngưỡng, nhưng tâm hồn chàng bị nhiễm độc, nên loạng choạng trong khủng hoảng Ðức Tin như linh mục Gratry đã từng đề cập đến.
 
Một hôm, Ôdaman vào trong một nhà thờ. Chàng thấy một cụ già quì trong góc, đang sốt sắng lần Chuỗi MÂN CÔI. Chàng đến gần và nhận ra là Ampe, người lý tưởng của mình, là nhà khoa học, là thiên tài hiện hình.
 
Cảnh tượng ấy xáo động cả tâm hồn. Chàng nhè nhẹ quì xuống sau lưng nhà điện học thời danh: lời cầu nguyện và nước mắt tung ra từ trái tim hồi hộp của chàng.
 
Ðó là chiến thắng trọn vẹn của niềm tin và tình yêu Thiên Chúa.
Ðến sau, Ôdaman vui vẻ kể mãi:
 
- Tràng Chuỗi MÂN CÔI của Ampe tác động mạnh trong tôi hơn cả các pho sách và hơn cả mọi bài thuyết giáo.
 
Lời Nguyện
 
Lạy Chúa, có những bộ óc cao hơn núi, rộng hơn biển, ngày đêm cân từng hạt bụi, đếm từng vi khuẩn, nhưng đời sống nội tâm của họ còn cao thâm hơn nữa, cường độ sống đạo của họ vượt thâm hơn thế. Họ đã quán triệt Kinh Mân Côi, một cô đọng tuyệt vời của Phúc Âm.
 
Nguyện xin Chúa và Ðức Mẹ cho chúng con biết học đòi gương hạnh của hai nhà bác học uy danh quốc tế Patơ và Ampe sùng kính hết mình Kinh Mân Côi muôn vàn kính mến.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
ustify'>3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
114.864864865135.135135135250