28/05/2017
1200
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 28

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
 
CHUỖI NGỌC VÀNG KINH: NHỮNG MẦU NHIỆM Thương Đau
(Nguồn: rosarium.op.org)
 
Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Giệtsimani
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU chịu đau khổ như một trẻ nhỏ.
 
“Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất khỏi con chén đắng này! Tuy nhiên, không phải theo ý muốn của con, nhưng mà theo ý muốn của Cha!” (Mc 14,36).
 
Cha, Cha ơi! – trước sự đau khổ ghê gớm nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện như vậy đó.

Chúa Giêsu trưởng thành mà còn có tâm hồn trẻ thơ. Với Cha, tất cả đều có thể được – Con trẻ thì tin tưởng của nó không có giới hạn.

Hãy cất khỏi con chén đắng này! – Trẻ nhỏ sợ đau khổ. Tất cả bản năng của nó dấy lên chống lại sự đau khổ, bởi vì nó không được dựng nên vì đau khổ, nhưng vì NIỀM VUI.

Tuy nhiên, không phải điều con muốn, nhưng là điều Cha muốn!
 
Tinh thần trẻ thơ, từ bỏ là chiến thắng. Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy được điều đó: Chúng con cũng phải cư xử như thế khi đứng trước đau khổ. Hãy làm cho tâm hồn của chúng con trở nên giống tâm hồn của Chúa để khi đứng trước một thử thách, từ môi miệng chúng con thốt ra được những lời này, để chúng con có thể nói với lòng tin tưởng của người con.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU bị tổn thương.
 
Bây giờ Philatô dẫn Chúa Giêsu ra và cho đánh đón Ngài (Ga 19,1).
 
Chúa Giêsu nhận những vết lằn đầu tiên. Chúa Giêsu bị tổn thương.

Tôi cũng vậy, tôi đã bị tổn thương, và trong thâm tâm tôi, ngày hôm nay, có lẽ tôi còn muốn làm điều đó cho người đã làm tôi bị tổn thương. Tôi đã quên rằng tôi cũng đã làm tổn thương những người khác chứ?

Tôi có ý thức rằng có những vết thương mà nó đã không gây nên bởi người khác không? Vì người ta cũng có thể tự gây tổn thương cho chính mình khi người ta không hành động đúng hay khi người ta không thấy?
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu đựng những vết thương mà người ta bắt Chúa phải chịu với sự kiên nhẫn mà không phàn nàn, bởi vì Chúa đã được tăng cường sức mạnh bởi Đấng cũng sẽ tăng cường sức mạnh cho chúng con khi chúng con khẩn cầu Ngài:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU làm nên sự liên kết.
 
“Đây là Người!” (Ga 19,5).
 
Người đã đau khổ nhất, đó chính là Con Thiên Chúa!

Các bạn hãy nhìn sự ghen ghét, sự khinh bỉ, sự độc ác – tất cả những hình thức xấu xa mà con người đã làm! Tất cả sự ác tâm của thế giới đã đánh đập trên một con người duy nhất. Và con người này là con người đau khổ, đó chính là THIÊN CHÚA!!!
 
Lạy Chúa Giêsu, Ngài yêu thương biết bao! Với cảnh tượng xấu xa của thế giới, nhiều người tự hỏi: Một Thiên Chúa tình yêu, làm thế nào Ngài có thể hiện hữu? – và họ rơi vào trong tình trạng nghi ngờ hoặc là vô thần. Trước sự hiện diện của con người đau khổ, mà chính Ngài là Thiên Chúa làm người, thì tất cả những lời than vãn, tất cả những chất vấn phải im hơi lặng tiếng.

Không, Chúa không phải là một vị thần ở trên cao từ trên trời nhìn xem một cách hoàn toàn dửng dưng với đau khổ của con người: Nơi Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận mang trong mình tất cả những tâm trạng cơ cực và tất cả những đau khổ. Ngay cả trong đau khổ và sự chết, Chúa đã không muốn để cho chúng con phải chịu đựng một mình, bởi vì Chúa là Cha của chúng con:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác Thánh Giá nặng vì loài người
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU sẵn sàng chịu đau khổ vì người mình yêu.
 
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta” (Lc 9,23).
 
Môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ chính mình, điều đó có nghĩa là họ quên bản thân mình, để không còn thấy gì hơn là thấy Đấng đã vì yêu thương, Ngài đã mặc lấy cho bản thân mình biết bao đau khổ vì họ.
 
Lạy Chúa Giêsu, con muốn là môn đệ của Chúa và đi theo Chúa. Những sự đau khổ của con, nó còn là chén đắng cho con! Điều đó biểu lộ cho con biết rằng tình yêu của con đối với Chúa còn quá nghèo nàn. Điều đó có nghĩa là sự đau khổ của con thì còn đang còn nhiều. Hãy cho con biết chịu đựng đau khổ với lòng khiêm tốn, như là con không xứng đáng chịu đựng một điều gì vì Chúa là Đấng đã đau khổ nhiều vì con. Vâng, tất cả với Ngài, lạy Chúa Giêsu, tất cả vì Ngài, lạy Chúa Giêsu; vì niềm vui vô tận của anh chị em con, và để biểu lộ tình yêu vô tận của Đấng mà Chúa đã dạy chúng con gọi là Cha:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chết trên Thập giá
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU không kết án: Ngài bào chữa và tha thứ.
 
“Lạy Cha, xin tha lỗi cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
 
Lạy Chúa Giêsu, có ai đã chịu đựng một thảm hại nào lớn hơn? Có hành động nào xấu xa hơn là giết chết một Con Người là Thiên Chúa? Tuy vậy mà Chúa đã cầu nguyện cho những người xử tử Chúa, và Chúa đã xin sự tha thứ cho họ. Còn con, con làm thế nào, là người tội lỗi xấu xa, con có thể giữ sự hận thù và từ chối sự tha thứ cho những người đã làm điều xúc phạm đến con không? Với Chúa, con muốn bào chữa cho họ và xin với Cha tha tội cho họ và tha tội cho chính con:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Đền Tạ Trái Tim Mẹ
 
ÐK. Lạy Mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
 
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì Mẹ ơi.
 
2. Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn có Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh sống cuộc đời bình an.
 
3. Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối. Con đường xưa tội lỗi nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Và quỳ đây con muốn không dâng gì, không xin gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm nhìn Mẹ thôi.
 
4. Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Lòng trần ai say đắm xa bến bờ, xa bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai Mẹ ơi.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ năm – Năm Sự Mừng: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên nước Thiên Ðàng.
 
Thiên Chúa đã rước Mẹ lên trời cả hồn cả xác. Như đã trình bầy trên đây, chúng ta thấy rõ Mẹ Maria đã được Thiên Chúa yêu dấu cách nào. Tất cả các Thiên Thần, các thánh, các bậc Serephim cùng toàn thể triều đình thiên quốc ra đón rước Mẹ. Cả thiên quốc đều phải che mắt vì vinh quang của Mẹ rực rỡ quá. Mẹ đẹp quá, trang trọng quá và khiết trinh quá, khiến vinh quang của Mẹ tỏa ra làm cả thiên quốc phải sững sờ kinh ngạc. Tại sao Mẹ lại đẹp như thế trong vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc cho Mẹ? Bởi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ tình Yêu, mà Thiên Chúa là tình yêu, nên Thiên Chúa tỏ vinh quang của Người ra nơi Mẹ. Mẹ là vẻ đẹp Thiên Chúa. Mẹ là sự cao sang vinh hiển của Thiên Chúa. Thế nên, khi được rước về Trời, cả triều đình thiên quốc như mở hội hoa đăng để đón tiếp sự vinh hiển vô cùng của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria.
 
Suy như thế chúng ta thấy rõ: sự sống chúng ta phải chiếm đoạt ấy là chính Ðức Maria trong chúng ta. Chiếm được Mẹ là chúng ta đã vĩnh viễn được sự sống trong Ðức Kitô.
 
Giai Thoại: Chỉ tin vì Tràng Hạt MÂN CÔI
 
Báo giới Tây Âu trước đây đã đăng tin Ðức Quốc Xã thanh trừng Công Giáo hết sức nghiệt ngã. Lưu lượng máu tử đạo cũng góp phần mạnh vào tràng giang đại hải huyết đào của tín hữu. Báo chí thuật lại một trong những truyện liên quan đến Tràng Hạt MÂN CÔI trong nhà tù như sau:
 
Hitle ra lệnh tống giam nhiều dân Ðức. Trong số đó có một chiến sĩ Công Giáo. Ðồ đạo bị tịch thu hết, để thay thế, người chiến sĩ lấy dây thắt nút làm Chuỗi MÂN CÔI để lần. Ngày đêm chàng say sưa chào mừng Mẹ Maria và suy niệm 15 sự Vui Thương Mừng của Hai Ðấng mà chàng quyết tâm yêu mến đến cùng với bất cứ giá nào. Một hôm kia, ban Giám thị thình lình đi khám xét các phạm nhân để tìm các đồ đạo thu giấu. Họ khám phá được tràng hạt bằng dây thắt nút của anh chàng ngoan đạo.
 
Chàng bị kỷ luật, ghi sổ đen và cảnh cáo với trường hợp gia trọng. Ðối với các can nhân, tang vật bắt được, đặc biệt là cáo trạng tương ứng với bản án xử tử giam hậu. Ý thức từ đó, lưỡi gươm Damoclès treo sẵn trên đầu, là bất cứ lúc nào cũng có thể bị điệu đi thủ tiêu, người chiến sĩ can trường càng tăng gia các việc đạo đức, nhất là lần Chuỗi MÂN CÔI với một thứ chuỗi khó mà bắt được, đó là chuỗi 10 ngón và 12 đốt tay.
 
Quả thật, một thời gian sau, cửa lao xá mở, chàng được lệnh lên xe. Trên quãng đường trường, xe vút bay như hối hả đưa chàng đến cõi chết. Còn chàng thì bình tĩnh, lâm râm lần chuỗi tay "...Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con... khi này và trong giờ lâm tử. Vâng lạy Mẹ, trong giờ con sắp chết, vì Chúa và vì Mẹ đây..."
 
Ðến một nơi vắng, xe dừng lại, cửa mở, anh chàng được lệnh bước xuống. Người đầu tiên, anh đối diện là viên giám thị nhà giam đã bắt quả tang Tràng Chuỗi MÂN CÔI bằng dây hằm lên án, ông giám thị lại mỉm cười, kéo chàng ra một bên và nói nhỏ ông cũng là chiến sĩ Công Giáo, ẩn tàng làm giám thị lao xá, nhằm tìm cứu những người Công Giáo nạn nhân của chế độ Quốc Xã.
 
Ðọc thấy nghi ngờ trong mắt người chiến sĩ, ông giám thị đưa tay trái bắt tay mặt chàng. Chàng nhìn nhận ông giám thị là đồng chí hướng nhờ tràng chuỗi hột lộm cộm trong lòng tay.
 
Thế là chiến sĩ khí phách đã nhận nhau ra nhờ Tràng Chuỗi MÂN CÔI. Họ ôm nhau, chan hòa trên má dòng lệ hân hoan và chia tay nhau trong lời hứa chiến đấu quyết liệt hơn nữa cho lý tưởng Ðức Tin và với Mẹ MÂN CÔI.
 
Lời Nguyện
 
Lạy Mẹ, xin hãy nhận diện cho chí hiếu của Mẹ:
 
- Trong giờ lâm chung,
- Trong ngày phán xét,
- Trước cửa đời đời.
 
Trên làn môi thường cầu nguyện với Kinh Mân Côi, nơi ngón tay mòn đi hằng lướt trên tràng chuỗi.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
114.864864865135.135135135250