30/05/2017
1348
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***
Ngày 30

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
NĂM MẦU NHIỆM MỪNG: CẦU NGUYỆN CHO HIỀN MẪU
 
SUY NIỆM VỚI MẸ MARIA
(Hội Dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp)
 
1. Ngắm thứ nhất: Chúa Giêsu sống lại.
 
Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói.” (Mt 28,5-6).
 
Suy niệm: Thánh sử Gioan ghi lại rằng: Bà Maria Mác-đa-la ngay từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần đã vội vã ra thăm mộ. Thế nhưng, khi giáp mặt Chúa, bà đã không nhận ra Ngài (x. Ga 20,1.15) Bà cứ ngỡ là bác làm vườn. Còn Đức Maria thì không – Mẹ ở tại nhà và với niềm tin sâu xa, Mẹ chắc chắn rằng: Chúa Giêsu, Con Mẹ sẽ sống lại như lời Ngài đã phán. Bằng niềm tin, bằng tình yêu dựa trên Lời của Chúa, Mẹ đã nhìn thấy vinh quang rạng rỡ bừng lên giữa đau thương, thử thách. Ngày hôm nay, trong cuộc sống gia đình đầy bất trắc và rủi ro… ước gì các bà mẹ vẫn luôn là những mô phạm của đức tin trung kiên, tín thác để có thể hướng dẫn mọi thành viên trong gia đình, vì yêu mến Đấng Phục Sinh, biết vui lòng chấp nhận mọi thập giá, mọi đau khổ, nhất là biết sống niềm hy vọng: Qua Thánh Giá sẽ tới vinh quang.
 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, cuộc sống dương thế của Mẹ thực sự là một cuộc lữ hành đức tin, Mẹ đã hoàn tất hành trình này cách tốt đẹp. Xin Mẹ cầu bầu cho các hiền mẫu, trong thiên chức làm mẹ và làm vợ của mình, biết thánh hoá những đau khổ, biết chấp nhận những oan khiên để nhờ ánh lửa tin yêu của các bà, mọi phần tử trong gia đình sẽ được thắp sáng và hâm nóng niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đã chết và đã phục sinh vì chúng con. Amen.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
2. Ngắm thứ hai: Chúa Giêsu lên trời.
 
“Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (Cv 1,9).
 
Suy niệm: Là người của thánh ý Chúa, Mẹ Maria luôn vâng ý Cha trên trời, sẵn sàng thông công vào công trình cứu độ của Chúa Con. Thật vậy, mặc dầu sống trong cảnh mẹ goá con côi, khi đến ngày giờ đã định, Mẹ Maria sẵn sàng để Chúa Giêsu lên đường thi hành sứ vụ rao giảng suốt 3 năm dài tại quê hương Palestine. Mẹ tiếp tục hiệp thông với Chúa suốt cuộc khổ nạn; và bây giờ, sau khi Chúa sống lại, Mẹ lại chấp nhận để Chúa về trời. Chính vì luôn thuận theo thánh ý, mà Mẹ đã hơn một lần được Chúa Giêsu khen ngợi: “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai vâng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).
 
Noi gương Mẹ, các bà mẹ của các gia đình hôm nay trong thiên chức làm mẹ cao cả, chớ gì các bà cũng biết sẵn sàng hy sinh những tình cảm và lợi ích cá nhân để những dự phóng Thiên Chúa dành cho từng thành viên trong gia đình sớm được thành tựu mỹ mãn.
 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xưa kia nhờ Mẹ luôn sẵn sàng với những gì Chúa mong muốn, mà ơn cứu độ trần gian được hoàn tất. Nay xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ các bà mẹ trên toàn thế giới, để nhờ noi gương Mẹ, họ luôn thuận phục ý Chúa; nhờ đó, các bà có khả năng dìu dắt mọi người trong gia đình biết trung thành thực thi những huấn lệnh và thánh chỉ của Chúa. Amen.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
3. Ngắm thứ ba: Chúa Thánh Thần hiện xuống.
 
“Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một… và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Cv 2,3-4).
 
Suy niệm: Sau khi Chúa về trời, các tông đồ đã tụ họp lại một nơi và trong sự đồng tâm nhất trí, dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, các ông đã chuyên cần cầu nguyện để đón đợi Chúa Thánh Thần đến đổi mới và canh tân mọi sự.
 
Trong xã hội đầy biến động hôm nay, nhiều gia đình đang đứng trước những thử thách cam go, nếu mỗi chúng ta, đặc biệt các bà mẹ biết yêu thích cầu nguyện và cầu nguyện cùng với Mẹ Maria, chúng ta sẽ đón nhận được những tác động huyền nhiệm của Chúa Thánh Thần; và để nhờ ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể vượt mọi gian nguy trong cuộc sống, sẽ trở nên những Kitô hữu trưởng thành hơn, những tông đồ đích thực hơn của Chúa.
 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, suốt cuộc đời dương thế, Mẹ đã luôn ngoan ngoãn trước lời mời của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, Chúa đã thực hiện nơi Mẹ biết bao điều nhiệm lạ. Xin Mẹ cầu bầu cho các bà mẹ cũng như cho chúng con luôn biết gắn bó với Chúa Thánh Thần để trong Người và nhờ Người, chúng con tìm thấy hạnh phúc chân thật cho chính mình và kiến tạo sự bình an vững chắc cho những ai được trao phó cho chúng con. Amen.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
4. Ngắm thứ bốn: Đức Maria hồn xác về trời.
 
“Còn người phụ nữ… Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ…” (Kh 12,6a).
 
Suy niệm: Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời làm cho tâm hồn mọi Kitô hữu chúng ta bừng lên niềm vui mừng và hy vọng. Vì Mẹ Thánh của chúng ta, sau chuỗi ngày gian khổ chốn trần ai, đã được Thiên Chúa nghênh đón về trời hưởng vinh quang bất diệt. Bên ngai toà Thiên Chúa Ba Ngôi, chắc chắn Mẹ sẽ không quên khẩn cầu cho tất cả chúng ta, những người luôn tín thác và cậy trông nơi Mẹ.
 
Suy niệm mầu nhiệm Mẹ lên trời, chúng ta quyết tâm noi gương Mẹ, trong khi lo toan những nhu cầu cuộc sống trần thế, vẫn luôn hướng tâm hồn về Thiên Quốc và chuẩn bị hành trang cho cuộc sống mai sau bằng một trái tim yêu thương, dấn thân và phục vụ.
 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, ngày hôm nay biết bao gia đình đang chịu sự chi phối rất nghiệt ngã của cuộc sống vật chất. Họ quay cuồng, trăn trở với những âu lo của cơm-áo-gạo-tiền, tiện nghi, thú vui… mà quên rằng: quê hương thật dành cho họ là cõi trời mai sau… Xin cho các bà mẹ, bằng cuộc sống thánh thiện và đạo hạnh, thực sự trở nên “muối men” và “ánh sáng” ướp mặn và soi sáng không chỉ cho gia đình của mình mà con cho cả xã hội và thế giới. Amen.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
5. Ngắm thứ năm: Thiên Chúa tưởng thưởng Đức Maria trên thiên quốc.
 
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,46.49).
 
Suy niệm: “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận: Bà là ai?” Lời bài hát này được lấy ý từ Sách Diễm Ca đã mô tả phần nào phẩm tước cao quý Thiên Chúa dành cho Đức Maria, thân mẫu của Người.
 
Được vinh hạnh làm con của Mẹ, chúng ta hãy yêu mến, tin tưởng và cậy trông nơi Mẹ – Mẹ sẽ bầu cử cho chúng ta trước thiên nhan Chúa. Điều Mẹ mong chờ là mỗi chúng ta hãy lắng nghe và kiên trung thực hành lời Mẹ nhủ khuyên qua sứ điệp Fatima, Lộ Đức:
 
– Hãy ăn năn sám hối
– Hãy tôn sùng trái tim Mẹ
– Siêng năng lần chuỗi mân côi
– Yêu mến Thánh Thể và sống Lời Chúa để con người tìm lại được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và hành trình cuộc đời bừng lên niềm tin và hy vọng.
 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria! Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Mẹ tước vị Nữ Vương Thiên Quốc và là Đấng bầu cử thế lực cho nhân loại chúng con. Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con, đặc biệt cho các bà mẹ được ơn can đảm và khôn ngoan hầu làm nhân tố giữ gìn sự sống và tái tạo bình an trong các gia đình. Xin cho mỗi gia đình công giáo hôm nay thực sự là chiếc nôi ấm áp nuôi dưỡng tình yêu và đức tin cho mọi người trong nhà, là vườn ươm ơn gọi bậc tu trì và là môi trường tốt giúp người trẻ lớn lên về các nhân đức. Amen.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Mẹ Nguồn Cậy Trông
 
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.
 
ÐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.
 
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Ðoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời. 
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
15 đặc ân ban cho những người sốt sắng lần hạt MÂN CÔI
 
Ðức Trinh Nữ Maria đã hiện ra cho linh mục Alain và long trọng hứa ban cho những người sốt sắng lần hạt MÂN CÔI 15 đặc ân sau đây:
 
1. Ðược một ơn đặc biệt quí hóa.
 
2. Ðược bênh vực và chở che cách riêng.
 
3. Ðược phần thưởng trọng hậu trên thiên đàng.
 
4. Ðược lãnh nhận mọi ơn lành.
 
5. Ðược mau ra khỏi lửa luyện tội.
 
6. Ðược lãnh các bí tích sau hết trước khi chết.
 
7. Không phải hư hỏng, trụy lạc.
 
8. Dấu chắc được rỗi linh hồn.
 
9. Ðược làm con riêng của Ðức Mẹ, em Chúa Giêsu.
 
10. Ðược vinh hạnh làm anh em với các thánh trên thiên đàng (đoàn viên Hội MÂN CÔI).
 
11. Ðược nâng đỡ trong mọi cơn gian nan thiếu thốn nếu cổ động và truyền bá Kinh Mân Côi.
 
12. Ðược ơn soi sáng, dư dật ơn thánh, chung hưởng phần công nghiệp các thánh.
 
13. Không mắc phải tai nạn, thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, không phải chết tươi, được ơn sám hối, nếu là người tội lỗi; được ơn bền vững trong ơn nghĩa Chúa.
 
14. Tràng hạt MÂN CÔI sẽ trở thành chiến cụ tinh nhuệ để chiến đấu với hỏa ngục; sẽ tiêu diệt mọi tính mê nết xấu; sẽ tẩy uế mọi vết nhơ tội lỗi; sẽ tiêu diệt các bè rối.
 
15. Tràng hạt MÂN CÔI sẽ tô điểm vẻ đẹp siêu nhiên của các nhân đức, các việc lành phước đức; sẽ đem lại cho các linh hồn lòng thương yêu, nhân hậu của Thiên Chúa; sẽ tiêu diệt lòng tham lam, ham hố để trở về yêu mến Thiên Chúa, tìm kiếm và khao khát của vĩnh cửu trên trời.
 
Giai Thoại
 
Bản luật được công bố trên đồi Fatima
 
Trưa ngày 13.5.1917 từ muôn tháp nhà thờ, sóng âm thanh dào dạt, ba trẻ Luxia, Giaxinta và Phanxicô sụp quì xuống nệm cỏ xanh và lần hạt như thói quen. Giữa lúc ấy, Ðức Trinh Nữ hiện đến như để thưởng công cho ba người bạn trẻ. Tay phải Ngài cầm tràng hạt rất đẹp. Lần viếng thăm nào Ngài cũng khuyên lần hạt MÂN CÔI. Ngay lần hiện ra thứ nhất này, Ngài hứa vĩnh phúc cho Phanxicô, nếu em lần hạt nhiều chuỗi.
 
Ngày 13.6.1917, gần sáu ngàn người hòa vang lời nguyện "Kính Mừng Maria" cùng 3 trẻ nhỏ, Ðức Trinh Nữ hiện đến và nhấn mạnh lần thứ ba rằng:
 
- Lần hạt MÂN CÔI cần thiết vô cùng, phải lần hạt để cuộc chiến được chấm dứt.
 
Ngày 13.9.1917, trước 30 ngàn người đang niệm châu, Ðức Mẹ lặp lại đúng hệt lời yêu cầu tháng 7 trước. Ngài thêm:
 
- Bệnh nhân muốn thuyên giảm, người nào muốn xin ơn: cần phải trung thành lần hạt.
 
Ngày 13.10.1917, ngày phép lạ cả thể, hơn 70 ngàn người chứng kiến, và ức triệu ở xa trông thấy, và như xưa trên núi Xinai, giữa sấm chớp kinh hoàng, nay trên đồi Fatima với những hiện tượng lạ lùng chưa từng thấy, một bản luật được công bố:
 
Hãy tiếp tục làn chuỗi hằng ngày.
 
Trong lần xuất hiện cuối cùng này, Ðức Mẹ cũng nhắc đến những phép gẫm khi lần hạt trong các phim hình hiện ra: Năm sự Vui: Thánh Gia Thất. Năm sự Thương: Ðức Mẹ sầu bi. Năm Sự Mừng: Ðức Bà Cát Minh.
 
Lời Nguyện
 
Kính lạy Mẹ MÂN CÔI Fatima, chúng con hết lòng cám ơn Mẹ đã thương hiện ra nhắc nhủ chúng con lần hạt hằng ngày. Xin Mẹ cho chúng con luôn luôn tuân giữ lời Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con xác tín rằng: "Ngày nào không lần Chuỗi MÂN CÔI, ngày đó coi như vô ích, ngày đó là ngày bất hạnh."
 
Tha thiết xin Mẹ cho chúng con luôn luôn sốt sắng lần Chuỗi MÂN CÔI để được Mẹ ban cho 15 đặc ân Mẹ hứa.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
114.864864865135.135135135250