31/05/2017
1402
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 31

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
Chúa Giêsu trong Kinh Mân Côi: mùa vui
(Lm. FX. Đào Trung Hiệu, OP.)
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ
 
Suy niệm: Chúa Giêsu nhập thể để thực hiện chương trình cứu độ
 
“Lúc vào trần gian, Đức Giêsu đã thưa với Chúa Cha: Chúa không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho Con một thân thể, bấy giờ con nói: Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi thánh ý Ngài” (Dth. 10,5-7).
 
Thiên Chúa “làm người”. Từ nay sẽ không có ai có thể coi việc làm người là một bất hạnh, trái lại họ nhận ra một ơn gọi, một sứ mạng trong chương trình Thiên Chúa. Ơn gọi làm người đó, họ phải đáp trả với tinh thần tuân phục.
 
Lạy Chúa Giêsu,
Ngài đã chấp nhận thân phận con người,
để thể hiện tình thương của Chúa Cha,
và phục hồi phẩm giá bản tính nhân loại.
 
Xin cho chúng con ý thức rằng mỗi người chúng con:
– Phải hoàn thành ơn gọi của mình
– Phải hoàn tất đời mình theo ý Chúa
– Và phải đóng góp phần của mình trong chương trình cứu độ.
 
Cùng với Ngài, lạy Chúa, con cũng xin thưa:
“Này con xin đến để thi hành thánh ý Cha”.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ hai: Đức Mẹ đến thăm bà Isave
 
Suy niệm: Đức Giêsu đem ơn cứu độ đến cho thánh Gioan
 
Sách Tông đồ Công vụ nói về Chúa Giêsu rằng: “Người đi đến đâu thì thi ân giáng phúc đến đấy, chữa lành mọi kẻ bị ma quỉ thống trị, vì Thiên Chúa ở cùng Người”
 
Dù chưa ra mắt người đời, Đức Giêsu đã mang ơn cứu độ đến cho thánh Gioan Tẩy giả. Bà Isave kêu lớn tiếng và nói “… Bởi đâu đôi được thế này, là Mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi. Vì thoạt nghe tiếng em chào, thì Hài Nhi trong dạ tôi nhảy mừng (Lc. 1,43-44).
 
Lạy Chúa Giêsu,
con đường tình yêu của Chúa thật lạ kì,
Chúa đến với con trước khi con mở lời kêu xin,
Chúa đã ngỏ lời đến thăm nhà của ông Gia-kêu
dù ông tìm Chúa chỉ vì tò mò
Chúa đã đến với thánh Gioan
như vị lương y tìm bệnh nhân để chữa trị.
 
Xin cho chúng con biết noi gương Chúa
sẵn sàng đến với anh em con,
thăm viếng, ủi an, giúp đỡ
và kêu mời tha nhân đón nhận ơn thánh Chúa
chỉ vì họ cần không đợi họ nài nỉ.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Giáng Sinh
 
Suy niệm: Trong máng cỏ thô hèn, Chúa Giêsu làm bạn với mọi người
 
Thiên thần loan báo cho các mục đồng rằng: “Cứ dấu này anh em nhận ra Đấng Cứu Thế, một Hài Nhi bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,42).
 
Dưới hình dạng một thơ nhi ngây thơ duyên dáng, thay vì những cuộc thần hiện uy nghi thời Cựu Ước, Đức Giêsu muốn tất cả chúng ta có thể tiếp cận với Ngài trong tình yêu mến và tín nhiệm.
 
Lạy Chúa Giêsu,
Ngài là ÁNH SÁNG muôn thuở
nhưng hóa thân trong kiếp phàm nhân yếu hèn,
để chúng con dễ dàng thân cận,
chiêm ngưỡng và mến yêu.
 
Lạy Chúa Hài Đồng,
con ước muốn có trái tim yêu mến của Mẹ Maria,
có tâm tình khiêm tốn của thánh Giuse,
có tấm lòng đơn sơ như các mục đồng,
và sự cung kính của Ba Vua phương Đông
để tôn thờ Chúa trong máng cỏ.
 
Xin cho lòng con ,
ngất ngây trước nụ cười tươi thắm của Chúa,
biết tin tưởng phó mình trong bàn tay rộng mở của Ngài.
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ tư: Dâng Chúa trong đền thờ
 
Suy niệm: Chúa Giêsu là lễ tế duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa
 
Khi Hài Nhi Giêsu được 40 ngày, thánh Giuse và Đức Mẹ đem Ngài lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa. Việc tiến dâng con trai đầu lòng theo luật Môisen là dấu tỏ lòng thần phục tuyệt đối vào Thiên Chúa Đấng sáng tạo ra mình.
 
Nhưng kể từ nay khoản luật đó không còn giá trị nữa ; việc hiến dâng Hài Nhi Giêsu trong đền thờ là biểu trưng cuộc hiến tế của Ngài trên đồi Can-vê sau này. Chúng ta phải kết hiệp đời mình với Đức Kitô và trong Đức Kitô, vì Ngài là lễ tế duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa.
 
Lạy Chúa,
trót đời con là của Chúa,
con xin dâng cho Chúa trọn vẹn.
 
Xin cho con trong mọi lúc mọi nơi,
dù khi nghèo hay giàu, buồn hay vui,
khi cô đơn hay đoàn tụ,
thất bại hay thành công,
lúc vất vả hay an nhàn…
 
Biết liên kết đời mình với Chúa Giêsu
“nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài ”
để “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động
dâng lên Thiên Chúa” (Rm 12,1).
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Tìm thấy Chúa trong đền thờ
 
Suy niệm: Chúa Giêsu là sự khôn ngoan Thiên Chúa
 
Năm 12 tuổi, con trẻ Giêsu theo Đức Mẹ và thánh Giuse lên Giêrusalem dự lễ vượt qua, nhưng Ngài không về với cha mẹ khiến hai ông bà vất vả suốt ba ngày đi tìm kiếm.
 
Và khi gặp lại Chúa trong đền thờ, ông bà thấy Ngài ngồi giữa các tiến sĩ mà nghe và hỏi họ. Mọi kẻ nghe Ngài “đều sửng sốt về trí thông minh và về các lời Ngài đối đáp” (Lc 2,46.47).
 
Lạy Chúa Giêsu,
Ngài là kho mọi sự khôn ngoan thông thái,
Ngài là vị tôn sư duy nhất của con.

Chính Chúa dạy con:
đừng gọi ai là thầy, vì chỉ có một Thầy duy nhất.  (Mt 23,8)
 
Xin cho con, biết lắng nghe lời Chúa cách kính cẩn,
nghe tiếng Ngài nói trong lương tâm,
biết khắc ghi vào trí khôn,
yêu mến và quyết tâm thực hành.
 
Vì lạy Chúa, Ngài chính là “đường, là sự thật và là sự sống đời con”
(Xc Ga.14,6).
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Ave Maria
 
1. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. 
 
2. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi trời ngập nắng hồng bình minh êm vui trời đông. Con hân hoan lời ca mừng Ave Maria! Maria Mẹ dịu dàng xin nghe con cầu khẩn, cho nhân dân Việt Nam, được mau thoát ách quỷ thần. Maria Mẹ hiền từ, xin đưa tay gìn giữ. Cơn gian nan dần qua, đoàn con yên vui gần xa.
 
3. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi. Con say sưa đọc lên lời Ave Maria! Qua bao năm lạc đường đời bao đêm sương mờ tối, Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi sao mai bừng sáng. Maria tình thương, Mẹ ơi trông xem hồn con.
 
4. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Trong giờ này sum vầy, biệt ly đau thương ngày mai. Con không quên đọc lên lời Ave Maria! Maria Mẹ dịu dàng con dâng Mẹ hồn xác, luôn xông pha thời gian, mặc cho sóng gió phũ phàng. Trông lên quê trời mịt mùng, ôi bao nhiều buồn nhớ. Maria Mẹ ơi! Lòng con mơ quê trời vui.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Nước Việt Nam, Nước của Đức Mẹ Maria
 
Trưa ngày 13.5.1917, từ muôn tháp nhà thờ Bồ Quốc, sóng âm thanh dào dạt và lanh lảnh, ba trẻ chăn chiên quì xuống đọc Kinh Mân Côi, Ðức Mẹ hiện đến.
 
Lạy Mẹ, Mẹ đã hiện ra ở Fatima, nước Bồ Ðào Nha, vì quốc dân Bồ có lòng tôn sùng Mẹ đặc biệt, vì dân Bồ thích lần hạt MÂN CÔI hơn hết, các trẻ em lên bảy cũng vậy.
 
Mẹ cũng đã hiện ra ở La Vang, ở Trà Kiệu, nước Việt Nam, vì quốc dân Việt có lòng sùng kính Mẹ Maria đặc biệt, nhờ các giáo sĩ Bồ đầu tiên đến truyền đạo và lòng tôn kính Mẹ, nhờ Dòng Chúa Cứu Thế cổ võ việc kính yêu Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp... vì dân Việt Nam ham mê lần Chuỗi MÂN CÔI, như tiếng nói thẩm quyền đã khẳng định, linh mục Nguyễn Tri Ân, Dòng thánh Ða Minh. Ngài nói: "Theo chỗ chúng tôi biết, tại Việt Nam, giáo hữu các địa phận vẫn thi đua hưởng ứng lời hiệu triệu của Giáo Hội và tham gia cách sốt sắng việc tôn sùng Mẹ Maria trong tháng 10 hơn nhiều nước Công Giáo khác."
 
Trong thập niên 1970, Ðức Hồng Y Rosi, Bộ Trưởng Thánh Bộ Phúc Âm Hóa đã đến tham quan nước Việt Nam, và đã tuyên bố: "Giáo dân Việt Nam rất có lòng sùng kính Ðức Mẹ Maria".
 
Nhà văn Ái Thần đã viết trong Tạp Chí Ðức Mẹ La Vang: "Người Việt Nam đa cảm siêu của Mẹ Maria. Các bạn hãy hỏi lại ông cha ta trước đây về việc lần ba chuỗi trong các ngày Chúa Nhật, các ngài đã hưởng ứng mau mạnh và bền bỉ như thế nào.
 
Thủ tướng Salazar nước Bồ Ðào Nha đã hành hương cùng nội các đến Fatima.
 
Một quốc trưởng Việt Nam trước đây, nhiều lần đã đi chân không hành hương đến La Vang và đã dâng nước Việt Nam cho Ðức Mẹ.
 
Trong Ngày Thánh Mẫu tại Dòng Ðồng Công Hoa Kỳ năm 1986, Ðức Hồng Y Bênađô Law, Tổng Giáo Mục Boston-Ðức Tổng Giám Mục Pio Laghi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ-Ðức Tổng Giám Mục Giuse Tikang, Tổng Giám Mục Ðài Loan và nhiều Giám Mục Hoa Kỳ đã ngỏ lời khâm phục lòng sùng kính Mẹ Maria của người Việt Nam.
 
Giai Thoại: Ðức Mẹ thương giúp một vị QUỐC TRƯỞNG Việt Nam
 
Theo Văn khố tại Vương Cung Thánh Ðường La Vang, chúng ta đọc Giai Thoại sau đây:
 
Ngày lễ Tứ Tuần của Vua Khải Ðịnh sắp đến; Triều đình Huế chuẩn bị xôn xao mừng Ðại Khánh; nhưng cả Hoàng cung rất lo lắng vì Nhà Vua ngã bệnh lúc bấy giờ quyết đem hết tài lực cứu chữa song vô hiệu, bệnh tình cứ mỗi ngày mỗi trầm trọng thêm lên mãi. Ðã tới hồi nan phương, liền có quan cận thần tâu Nhà Vua biết sự cứu giúp linh ứng của Ðức Mẹ La Vang, và thỉnh cầu Nhà Vua nên tìm tới xin ơn Ðấng Thánh Mẫu.
 
Vua Khải Ðịnh cho mời ngay Cụ Quận công Nguyễn Hữu Bài vào điện và xuống mạng theo Cụ ra La Vang khấn xin cùng Ðức Mẹ. Vâng Thánh dụ, Cụ Quận ra La Vang cầu xin, Ðức Mẹ đã nhậm lời cho Nhà Vua an thuyên và bình phục rất mau chóng.
 
Ðến lễ Tứ Tuần, Nhà Vua ngự triều tiếp kiến đình thần, quan khách, và dự được các nghi lễ yến tiệc.
 
Sau lễ Tứ Tuần, một chiều kia Cố Trung ở Trí Bưu vào La Vang, đột ngột bảo ông từ Lê Hộ dọn dẹp trang hoàng Ðền Thờ, chưng hoa đèn trên bàn thờ, trải nệm và dọn mấy bàn quì đặc biệt. Cửa Ðền Thờ mở rộng; Cố Trung đứng đợi khách dưới tháp chuông.
 
Mãi đến nửa đêm, hai chiếc xe hơi bóng loáng đổ trước cấp tiền đường; nhưng vị khách rất sang trọng bước xuống. Cố Trung chào kính và đưa khách vào trước Cung Thánh... ấy là cuộc lễ tạ ơn của Nhà Vua.
 
Qua năm sau, Vua Khải Ðịnh lại ngã bệnh nguy cấp; một lần nữa, Nhà Vua nhờ Cụ Quận Nguyễn Hữu Bài ra khấn xin Ðức Mẹ. Lần này Nhà Vua cho các cận thần mang theo 2 cây sáp ong to lớn cao 1 thước và vòng lưng 3 tấc rưỡi để dâng cúng Ðức Mẹ. Ra tới La Vang Cụ Quận dạy quan hầu đặt hai cây sáp trước bàn thờ Ðức Mẹ và đốt lên. Nhưng lạ thay, một cây sáng đỏ tử tế, còn cây kia đốt mãi vẫn không cháy, dù có chữa tim cẩn thận, ngọn đèn vẫn leo lét rồi phụt tắt liền. Khấn vái xong, Cụ Quận ra về nói với các quan hầu và người nhà rằng: "Tôi rất phân vân thấy hai cây đèn một cháy, một không, làm cách gì cây kia cũng vẫn không cháy. Có lẽ hoặc là Ðức Mẹ cho biết chỉ nhận lần này nữa thôi, còn lần khác Mẹ không cho nữa chăng".
 
Trong bút tích để lại, Cụ Quận có viết: "Tôi tưởng có dấu cho tôi hiểu là lần này Ðức Mẹ chỉ cho vì sự nài ép qúa mà thôi..."
 
Năm sau Vua Khải Ðịnh lại ngã bệnh, và đã thăng hà cũng do một chứng bệnh ấy.
 
Lời Nguyện
 
Nguyện xin Mẹ cho nước Việt Nam chúng con trở nên nước của Ðức Mẹ như Bồ Quốc đã được các sử gia tặng vinh tước cao cả đó.
 
Chúng con quyết từ tháng MÂN CÔI này củng cố nước của Mẹ bằng thứ khí giớ vô cùng sắc bén, vô cùng và luôn luôn tối tân, đó là Kinh Mân Côi.
 
Lạy Mẹ MÂN CÔI, xin cho đất nước chúng con sớm thanh bình, để chúng con lại được tự do đến Bình Lợi, La Vang cao rao Danh thánh Mẹ. Xin Mẹ cho các con dân nước Việt đang rải rác khắp thế giới được luôn trung thành dùng khí giới sắc bén là Chuỗi Vàng MÂN CÔI, để chúng con chiến thắng những quyến rũ của vật chất xa hoa, để chúng con chống lại với sức mạnh của thần lực quỉ ma và để chúng con sáng suốt làm chủ chính con người chúng con, hầu chúng con luông xứng đáng là con riêng của Mẹ.
 
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++
114.864864865135.135135135250