02/05/2019
2344
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***
 
Ngày 02
 
i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
(Sau mỗi mầu nhiệm, 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
 

MẦU NHIỆM MÙA MỪNG

(Các Cha Đa Minh Bari, Italia)
 
Việc chiêm ngắm dung nhan của Đức Kitô không thể dừng lại ở hình ảnh của Đấng chịu đóng đinh. Người đã sống lại rồi. Kinh Mân Côi luôn luôn diễn tả sự hiểu biết sinh ra từ lòng tin này và mời gọi người tín hữu vượt qua bên kia bóng tối của cuộc Thương Khó để đến chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Kitô trong cuộc Phục Sinh và Thăng Thiên… Các mầu nhiệm mùa Mừng nuôi dưỡng nơi người tín hữu niềm hy vọng vào đích điểm cánh chung mà hiện nay họ đang tiến đi với tư cách là phần tử của Dân Thiên Chúa đang lữ hành qua dòng lịch sử. Điều ấy còn có thể thôi thúc họ nêu lên chứng từ quả cảm cho “Tin Mừng” mang lại ý nghĩa cho cho toàn thể cuộc đời của họ (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa Giêsu Phục Sinh từ cõi chết.
 
Khi chiêm ngưỡng Đấng Phục Sinh, các Kitô hữu tái khám phá những lý do của lòng tin riêng của mình (x.1Cr 15,14) và sống lại niềm vui không phải chỉ của những người đã được thấy Đức Kitô hiện ra (các tông đồ, cô Maria Magđala và các môn đệ trên đường Emmaus) nhưng còn cả niềm vui của Đức Maria. Chắc chắn Đức Mẹ cũng phải có một kinh nghiệm cao độ về đời sống mới của Người Con của Mẹ được vinh quang (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Marcô (16,1-14).
 
2. Suy niệm:  Xưa kia, Chúa Phục Sinh đã để lại các môn đệ một vài dấu chỉ để nhận biết Người: ngôi mộ trống, tấm khăn liệm được gấp lại và được đặt dưới đất, những lần hiện ra với các phụ nữ và các tông đồ. Ngày nay, tuy dưới hình thức khác, Chúa Phục Sinh cũng còn để lại vài dấu chỉ: biết bao nhiêu tín hữu sống đời đức hạnh cách âm thầm, biết bao nhiêu sinh lực của hoạt động bác ái, bí tích Thánh Thể. Mỗi người hãy biết nhận ra những dấu chỉ đó, để tin vào Chúa Kitô giống như các môn đệ xưa kia, và giúp cho anh chị em mình thêm vững tin bất chấp những cuộc bách hại.
 
3. Quyết tâm: Đức tin: “Phúc cho những ai tin, dù không thấy dấu lạ” (Ga 20,29).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết tin rằng Chúa Kitô đã sống lại, và chúng con cũng sẽ được sống lại như Người.
 
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
***


Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha.
 
Trong cuộc Thăng Thiên, Đức Kitô được cất lên trong vinh quang bên hữu Chúa Cha (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích sách Tông đồ công vụ (1,1-11).
 
2. Suy niệm:  Trong cuộc Thăng Thiên của Chúa Giêsu, lòng tin của các môn đệ được củng cố vì biết rằng Người thực sự đã sống lại và hiện diện ở giữa họ: “Này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20); lòng hy vọng của các môn đệ được bảo đảm vì Người đã hứa sẽ đem họ về với mình: “Thầy đi dọn chỗ cho các con” (Ga 14,2). Đồng thời họ cũng được uỷ thác một trọng trách là làm chứng nhân của Chúa ở giữa trần thế, đảm nhận trách nhiệm của bổn phận mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
 
3. Quyết tâm: Đức cậy (Hy vọng): “Thầy sẽ trở lại và đem các con về với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó” (Ga 14,3).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con đi lên tới chỗ mà Chúa Giêsu đã dọn cho chúng con.
 
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
***


Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Trinh Nữ Maria và các tông đồ cầu nguyện tại phòng Tiệc Ly.
 
Cuộc Hiện xuống bộc lộ cho thấy dung nhan của Hội Thánh như thể là một gia đình được qui tụ lại cùng với Đức Mẹ, gia đình ấy được sống nhờ Thánh Thần được tuôn đổ tràn đầy và sẵn sàng ra đi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích Sách Tông đồ công vụ (2,1-13).
 
2. Suy niệm:  “Nếu thiếu Thánh Thần, thì Thiên Chúa trở thành xa vời, Đức Kitô thuộc về quá khứ xa xưa, Phúc Âm là chữ chết, Giáo Hội là một tổ chức phàm trần, quyền bính là cường lực, truyền giáo là tuyên truyền, phụng tự là phong tục dân gian, luân lý là nghĩa vụ của nô lệ.
 
Nhưng trong Thánh Thần, loài thọ tạo được nhấc lên cùng Thiên Chúa, Đức Kitô Phục Sinh đang hiện diện, Phúc Âm chứa đầy sinh lực, Giáo Hội thể hiện tình hiệp thông, quyền bính trở thành phục vụ, phụng vụ làm cho mầu nhiệm Vượt Qua được hiện thực, hành động của con người được thiên hoá” (Thượng phụ Athenagoras).
 
3. Quyết tâm: Sự hiệp nhất: “Lạy Cha, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha thế nào, thì xin cho họ tất cả đều nên một” (Ga 17,21).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Hội Thánh, xin cầu cho chúng con ơn hiệp nhất.
 
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
***


Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Maria được đem về trời cả hồn và xác.
 
Trong cuộc Mông Triệu, Đức Maria được hưởng trước, do một đặc ân độc nhất vô song, vận mệnh dành cho mọi người công chính vào ngày kẻ chết phục sinh (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (1,48-49).
 
2. Suy niệm:  “Cũng như ở trên trời, Thân Mẫu của Chúa Giêsu được hiển vinh cả thân xác và linh hồn là hình ảnh và trái đầu mùa của Hội Thánh vào thời viên mãn trong tương lai như thế nào, thì ở dưới đất, Người cũng chiếu rạng như một dấu chỉ hy vọng chắc chắc và an ủi cho Dân Thiên Chúa trên đường lữ hành như vậy” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 972).
 
“Chúng ta tin rằng Thân Mẫu chí thánh của Chúa, và cũng là Thân Mẫu của Hội Thánh tiếp tục trên trời vai trò làm hiền mẫu đối với hết mọi phần tử của Hội Thánh” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 975).
 
3. Quyết tâm: Nên thánh: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1Tx 4,3). “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta… Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyên thánh thiện” (Ep 1,3.5).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn hướng về vinh quang đang chờ đợi, và sau cuộc đời này, xin Mẹ đem chúng con về Trời với Mẹ.
 
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
***


Mầu nhiệm thứ năm: Đức Maria lãnh triều thiên của Nữ hoàng.
 
Được tôn lên trong vinh quang, Đức Maria rạng rỡ như là Nữ Vương các thiên thần và các thánh, như thể là sự tham dự trước và là sự hoàn thành tối hậu của tình trạng cánh chung của Hội Thánh (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích sách Khải huyền (12,1; 19,6-8).
 
2. Suy niệm:  Đức Maria làm Nữ Hoàng. Sau khi đã chọn Đức Maria làm Thân Mẫu của Con mình, Thiên Chúa Cha muốn đặt Người ngự bên cạnh Đức Kitô trên ngai vua. Khác với chúng ta là những kẻ thích tuyên dương công trạng, Đức Maria biết rằng mình đã nhận lãnh tất cả bởi Thiên Chúa, và duy có Chúa mới thực là Đấng Cao Cả. Thiên Chúa là Đấng che chở người nghèo khó, hạ bệ kẻ kiêu căng, đổ tràn ân phúc cho kẻ đói khát, và là Đấng đã trao cho mình sứ mạng làm Thân Mẫu của Con Chúa. Đức Maria đã đáp lại bằng lời “Xin vâng”. Từ lúc ấy, Chúa đã đặt ngai ở trong tâm hồn của Mẹ.
 
3. Quyết tâm: Phục vụ. Đức Maria thưa với sứ thần: “Này đây là tôi tớ của Chúa, xin để cho lời của Ngài thực hiện nơi tôi” (Lc 1,38). Chúa Giêsu dạy: “Hễ ai muốn phục vụ tôi thì hãy đi theo tôi; tôi ở đâu thì kẻ phục vụ tôi cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ tôi thì Cha của tôi sẽ tôn vinh kẻ ấy” (Ga 12,26).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương trời đất, xin dạy chúng con biết phục vụ để mai sau cũng được hiển trị với Mẹ trong vinh quang.
 
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
***


iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ: Dâng Mẹ
ÐK. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con.
 
1. Con dâng Mẹ, đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con. 
 
2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ, con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh. 
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Kinh Kính Mừng Maria, việc tôn kính Mẹ hàng đầu
 
Thánh Anphongsô luôn luôn là vị Tiến sĩ cầu nguyện và là vị Tiến sĩ “Những Vinh Hiển Đức Mẹ MARIA”, đã đặt Kinh Kính Mừng vào hàng đầu trong 10 việc tôn kính Đức Mẹ.
 
Lời vàng ngọc của thánh nhân: “Ôi lời chào mừng của Thiên thần đẹp lòng Đức Trinh Nữ biết bao!” khi nghe lời ấy, cơ hồ như Mẹ cảm nhận lại niềm vui lúc Thiên sứ Gabriel báo tin Mẹ sắp làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy vui mừng dâng nỗi hoan lạc đó cho Mẹ bằng cách thường xuyên đọc Kinh Ave Maria (Kinh Kính Mừng).
 
Tác giả Tôma a Kempis khuyên: “Chúng ta hãy năng ngỏ với Mẹ Maria lời chào của Thiên Thần, vì Mẹ rất thích thú khi nghe lời ấy”.
 
Chính Mẹ đã tâm sự với thánh Mechtilda: “Trong tất cả mọi lời chào kính, lời chào kính thiết thân với lòng Mẹ hơn cả là Kinh Kính Mừng.”
Ai chào Mẹ sẽ được Mẹ chào lại. Ngày kia, thánh Bênađô nghe rõ ràng từ một tượng Mẹ: “Bênađô, Mẹ chào con” mà lời chào của Đức Trinh Nữ là một ân sủng Mẹ ban để đáp lễ. Thánh Bonaventura nói: “Mẹ hoan hỉ chào ta, nếu ta sốt sắng chào Mẹ bằng Kinh Kính Mừng.”
 
Rítta Lôrenxô thêm: “Nếu ai trình diện Đức Trinh Nữ với Kinh Kính Mừng, lẽ nào Mẹ lại không ban ơn cho người ấy ư? Chính Mẹ đã hứa với thánh Gertrude là Mẹ sẽ ban trong giờ lâm chung bao nhiêu điều giúp đỡ bằng bấy nhiêu lần đọc Kinh Kính Mừng.
 
Thánh Alanh Rốt (Alain de la Roche) quả quyết: Khi đọc Kinh Kính Mừng cả thiên đàng nhảy mừng hoan lạc, hỏa ngục run rẩy và ma quỷ chạy trốn.
 
Ông Tôma a Kempis cũng minh xác, vì chính ông kinh nghiệm: Ngày kia ma quỷ hiện ra, ông liền đuổi nó chạy trốn với Kinh Ave Maria.
 
Thánh Tiến sĩ của Đức Trinh Nữ khuyên ta đọc Kinh Kính Mừng trong 6 trường hợp sau đây:
 
1- Đọc 3 Kinh Kính Mừng ban sáng và ban tối.
2- Đọc Kinh Nhật Một ngày 3 lần (Kinh Truyền Tin).
3- Đọc Kinh Kính Mừng khi nghe điểm giờ.
4- Đọc Kinh Kính Mừng khi ra khỏi nhà và khi về.
5- Đọc Kinh Kính Mừng khi thấy tượng Đức Mẹ.
6- Đọc Kinh Kính Mừng trước và sau khi làm một việc gì.
 
Giai Thoại: Một đại úy bay nổi qua đường
 
Khi chúng ta cầu nguyện với Mẹ Maria là Đại Hiền Mẫu, không những Mẹ giúp ra nên thánh hoặc hối cải, mà còn tránh cho ta những nguy hiểm làm ta tái phạm. Câu chuyện lý thú sau đây minh chứng:
 
Trong tác phẩm “Người Giáo Hữu Thông Thái”, linh mục Xenhơri (Segneri) kể:
Ở La Mã có một thanh niên, đầy tội lỗi trắng trợn và nô lệ những tập quán xấu xa, ngày kia, đến xin xưng tội với cha Duchi (Nicolas Zucchi).
Ngài tiếp chàng với lòng tự ái, và cảm thông thảm trạng của chàng. Ngài quyết chắc lòng tôn sùng Đức Mẹ có thể cứu chàng khỏi tật xấu quái ác ấy.
 
Bởi vậy, ngài ra việc đền tội cho đến lần xưng tội kế tiếp là: Mỗi ngày đọc một Kinh Kính Mừng khi thức dậy, trước khi ngủ và dâng con mắt, tay chân và toàn thân cho Mẹ để xin Mẹ giữ gìn như là sở hữu của Mẹ, cuối cùng là hôn đất 3 lần.
 
Hối nhân làm đầy đủ việc đền tội, lúc đầu không thấy hiệu quả lắm. Nhưng cha Duchi buộc chàng không bao giờ được bỏ, khuyên chàng can đảm và tin mạnh vào sự che chở của Đức Trinh Nữ.
 
Trong thời gian kế tiếp, chàng với một số bạn hữu cùng rời La Mã chu du khắp thiên hạ.
 
Khi về, chàng đến trình diện cha giải tội. Ngài sung sướng và sửng sốt thấy chàng hoàn toàn thay đổi cùng lành hẳn những tật xấu.
Người hỏi: “Con làm thế nào mà được Chúa cho thay đổi lạ lùng như vậy”.
 
Chàng thưa: “Chính nhờ Đức Trinh Nữ mà con được ơn ấy. Mẹ thưởng con đã đọc Kinh Ave hôm sớm như cha đã dạy”.
 
Thừa thắng xông lên, cha Duchi lên tòa giảng, trình bày sự linh nghiệm của kinh “Tấu Lạy Bà” hôm sớm ấy.
 
Trong số thính giả có một đại úy, đã lâu, sống lộn xộn. Viên sĩ quan liền đem ra áp dụng, quyết bứt dây ràng buộc đương sự trong nô lệ ma quỷ. Nhờ việc đạo đức nhỏ mọn ấy, viên sĩ quan áp đảo được mối đam mê ô nhục của mình và đổi đời.
 
Sau nửa năm, anh chàng, quá ỷ lại vào sức mình, đã điên cuồng nghĩ: đến xem người đồng phạm cũ có hối cải không...
 
Nhưng khi đến nhà dâm phụ tức là liều mình có thể tái phạm, chàng cảm thấy một sức vô hình bắt và đưa chàng qua cuối đường bên kia, rồi để chàng trước nhà mình.
 
Thế là chàng hiểu rõ Đức Trinh Nữ đã rứt chàng ra khỏi sự hư mất.
 
Lời Nguyện
 
Mẹ ôi: uy lực vô song của Kinh Kính Mừng làm chúng con sung sướng và phấn khởi! Xin Mẹ cho toàn thể nhân loại, khoảng 7 tỷ người hiện nay, ai cũng đọc Kinh Kính Mừng. Ai cũng đọc kinh toàn năng, toàn lực đó thì không mấy chốc thế gian biến thành Thiên đàng.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.