16/10/2019
1435
THÁNG MÂN CÔI
Ngày 16 Tháng 10
1. Đọc kinh hoặc hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn. 
3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành. 
2. xét mình (thinh lặng chốc lát) hoặc đọc:
Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
3. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Lời Chúa: Lc 24,5-7
1 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn.2 Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ.3 Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả.4 Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ.5 Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?6 Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê,7 là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại."
Suy niệm và cầu nguyện
Mẹ Ma-ri-a là người đầu tiên được hưởng ơn cứu độ nhờ cuộc Khổ nạn và sự Phục sinh của Chúa Giê-su. Và Mẹ đã đón nhận ân sủng ấy cách đầy đủ, sung mãn và tràn đầy. Thiên Chúa không từ chối ơn nào mà không ban cho Mẹ. Và Thiên Chúa đã ban cho Mẹ là để chuyển thông cho chúng ta.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin cho chúng con đang tưởng niệm mầu nhiệm Chúa sống lại, được biến đổi thành những con người mới tràn đầy ơn sủng của Chúa Phục Sinh. Xin dạy chúng con biết chết đi cho “con người tội lỗi”, để sống cuộc đời mới. A-men.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

4. ĐỌC: KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
5. BÀI ĐỌC
Lời công bố về Đức Kitô 
Trích bài giảng của đức cha Mêlitơn, giám mục Xácđê, về mầu nhiệm Vượt Qua. 
Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng mầu nhiệm Vượt Qua vừa mới lại vừa cũ, vừa vĩnh cửu vừa tạm thời, bao hàm cái hư hoại lẫn cái bất hoại, cái phải chết cũng như cái bất tử. Mầu nhiệm ấy cũ là do Lề Luật, mới là do Ngôi Lờí; tạm thời vì là hình bóng, vĩnh cửu vì là ân sủng; có cái hư hoại là con chiên bị sát tế, có cái bất hoại là sự sống của Chúa; có cái phải chết vì Chúa đã chịu mai táng trong lòng đất, có cái bất tử vì Người từ cõi chết sống lại. Thật vậy, Lề Luật thì cũ, còn Ngôi Lời thì mới; hình bóng chỉ tạm thời, ơn cứu độ mới vĩnh cửu; con chiên thì hư hoại, còn Chúa thì bất hoại; Người đã chịu sát tế vì là con chiên, nhưng đã sống lại vì là Thiên Chúa.  
Người như con chiên bị đem đi làm thịt, nhưng Người lại không phải là con chiên; Người như con cừu câm nín chẳng mở miệng kêu ca, nhưng Người không phải là con cừu. Quả thế, hình bóng đã qua đi và thực tại đã xuất hiện: thay vì con chiên thì là Thiên Chúa, thay vì con cừu thì là một người, mà con người đó chính là Đức Kitô, Đấng bao hàm mọi sự. 
Vậy việc sát tế con chiên và nghi lễ Vượt Qua cũng như bản văn Lề Luật đều hướng về Đức Kitô Giêsu là cùng đích. Mọi điều xảy ra trong Luật Cũ đều quy về Người, và trong trật tự mới lại còn hơn thế nữa. 

Quả thế, Ngôi Lời thay cho Lề Luật, Luật Mới thay cho Luật Cũ (cả hai đều xuất phát từ Xion và Giêrusalem); lệnh truyền chuyển qua ân sủng, hình bóng chuyển qua thực tại, con chiên nhường chỗ cho Chúa Con, con cừu nhường chỗ cho con người, và con người nhường chỗ cho Thiên Chúa. Chúa Kitô, vốn là Thiên Chúa, đã mặc lấy xác phàm, đã chịu đau khổ thay cho người đau khổ, mang xiềng xích thay cho kẻ bị giam cầm, chịu kết án thay cho phạm nhân, chịu mai táng thay cho người được mai táng. Người đã sống lại từ cõi chết và lớn tiếng tuyên bố rằng: "Kẻ nào kết án Ta, cứ thử đến đây coi ! Chính Ta đã giải án cho người bị kết tội, đã cho kẻ chết được sống, và cho kẻ chôn trong mồ được chỗi dậy. Nào ai cãi lại Ta ? Chúa phán: Chính Ta là Đức Kitô, Ta đã huỷ diệt thần chết, đã chiến thắng kẻ thù, đã chà đạp âm phủ, đã cột trói kẻ mạnh, và đã đoạt lấy con người mà đưa lên trời cao thẳm. Chúa phán: Chính Ta là Đức Kitô".  
"Vậy hỡi muôn dân thiên hạ bị ràng buộc trong tội lỗi, hãy đến và đón nhận ơn tha thứ. Chính Ta là ơn tha thứ cho các ngươi, là Chiên Lễ Vượt Qua đã chịu sát tế để cứu chuộc các ngươi, là dòng nước thanh tẩy, là sự sống và là sự sống lại, là ánh sáng, là ơn cứu độ và là vua các ngươi. Chính Ta đưa các ngươi lên chốn trời cao; chính Ta sẽ cho các ngươi sống lại và diện kiến Chúa Cha là Đấng ngự trên trời. Chính Ta sẽ đưa cánh tay uy quyền nâng các ngươi chỗi dậy". 
(Bài đọc 2, Kinh Sách, Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh).

6. KẾT THÚC (HÁT HOẶC ĐỌC):  MAGNIFICAT (Linh hồi tôi)

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
Đọc:
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
***
 
114.864864865135.135135135250