18/10/2019
1256
THÁNG MÂN CÔI
Ngày 18 Tháng 10
1. Đọc kinh hoặc hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn. 
3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành. 
2. xét mình (thinh lặng chốc lát) hoặc đọc:
Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
3. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
Mầu nhiệm thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Lời Chúa: Cv 2,4-13
1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi,2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp.3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.
5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về.6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình.7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư?8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a,10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây;11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! "12 Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau: "Thế nghĩa là gì? "13 Nhưng người khác lại chế nhạo: "Mấy ông này say bứ rồi! "
Suy niệm và cầu nguyện
Sau khi Chúa Giê-su về trời, các môn đệ lui về nhà tiệc ly, ở đó các ngài đồng tâm nhất trí trong việc cầu nguyện cùng với Mẹ Ma-ri-a. Và Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các ngài. Thực ra, Mẹ Ma-ri-a đã đầy tràn Chúa Thánh Thần trong ngày truyền tin, khi Mẹ hiến dâng cuộc đời cho kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã bao phủ Mẹ cách trọn vẹn ngay từ phút giây ấy. Người ở trong Mẹ, sống với Mẹ, thực hiện trong Mẹ tác phẩm lớn nhất lịch sử vũ hoàn, là Ngôi Lời nhập thể. Vì thế, việc Mẹ hiện diện trong nhà tiệc ly chính là để thực hiện sứ mạng làm Nữ Vương các thánh Tông đồ, và để khẩn cầu Thánh Thần đến với trần gian.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con đang phải đứng trước một thời kỳ mà các giá trị đạo đức, kể cả các giá trị đạo đức Ki-tô giáo, bị lung lay trước những xu hướng chạy theo vật chất. Xin Mẹ dạy chúng con biết lắng nghe Chúa Thánh Thần, biết tin tưởng ở Chúa Thánh Thần và biết để Chúa Thánh Thần tự do hoạt động trong chúng con. A-men.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

4. ĐỌC: KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
5. BÀI ĐỌC
Sứ mệnh của Thánh Thần
Trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh Irênê, giám mục.
Khi ban cho các môn đệ quyền cho người ta được tái sinh làm con Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói với các ông: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  
Thật vậy, Người đã dùng các ngôn sứ mà hứa sẽ đổ Thánh Thần xuống trên các tôi tớ nam nữ để họ tuyên sấm. Bởi đó, Thánh Thần đã ngự xuống trên Con Thiên Chúa nay đã trở thành con người, để cùng với Người quen ở giữa nhân loại, nghỉ ngơi nơi người ta, sống trong con người Thiên Chúa đã nặn ra từ bụi đất, thi hành ý muốn của Chúa Cha nơi họ, đổi mới họ, nghĩa là làm cho họ cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới là Đức Kitô. 
Thánh Luca nói: trong ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi Chúa Giêsu lên trời, Thánh Thần đã ngự xuống trên các môn đệ; Người có quyền trên mọi dân tộc để đưa họ tới sự sống và khai mở giao ước mới cho họ. Vì thế, các môn đệ dùng mọi thứ tiếng mà đồng thanh hát mừng Thiên Chúa, nhờ có Thánh Thần hiệp nhất các chi tộc từng xa cách nhau và dâng lên Chúa Cha của đầu mùa là mọi dân tộc.  
Vì thế, chính Chúa đã hứa sai Đấng Bảo Trợ đến để làm cho chúng ta nên xứng hợp với Thiên Chúa. Quả thật, nếu không có nước, thì từ hạt miến khô không thể có một nắm bột, cũng chẳng có một tấm bánh được, thì chúng ta vốn là nhiều cũng không thể nên một trong Đức Kitô Giêsu, nếu không có nước từ trời đổ xuống. Và như đất khô nếu không thấm nước, sẽ không sinh hoa kết trái; thì chúng ta vốn là cây khô cũng chẳng bao giờ sinh hoa kết trái là sự sống, nếu Chúa không để cho mưa từ trời rơi xuống. 
Quả thật, thân xác của chúng ta được kết thành Hội Thánh duy nhất, để khỏi bị hư nát; còn linh hồn thì nhờ Thần Khí. Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu, Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và đạo đức, Thần Khí kính sợ ĐỨC CHÚA. Thần Khí ấy, Chúa Giêsu lại ban cho Hội Thánh khi từ trời sai Người như Đấng Bảo Trợ xuống trên khắp thế gian, từ trời là nơi Xatan rơi xuống như một tia chớp, như Chúa nói. Vì thế chúng ta cần được Thiên Chúa đổ sương xuống, để khỏi bị đốt cháy và không sinh hoa kết quả; và để ở đâu có kẻ tố cáo ta thì ở đó chúng ta cũng có Đấng Bảo Trợ. 
Chúa đã trao phó cho Thánh Thần con người bị rơi vào tay kẻ cướp mà chính Người đã xót thương và băng bó thương tích, rồi cho hai quan tiền mang hình đức vua, để nhờ Thánh Thần, một khi nhận được hình ảnh cùng danh hiệu của Chúa Cha và Chúa Con, chúng ta làm cho quan tiền đã được giao phó cho chúng ta, sinh lợi thêm nhiều cho Chúa. 
(Bài đọc 2, Kinh Sách, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống).

6. KẾT THÚC (HÁT HOẶC ĐỌC):  MAGNIFICAT (Linh hồi tôi)

Hát:
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
Đọc:
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
***
 
114.864864865135.135135135250