17/10/2019
1266
THÁNG MÂN CÔI
Ngày 17 Tháng 10
1. Đọc kinh hoặc hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn. 
3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành. 
2. xét mình (thinh lặng chốc lát) hoặc đọc:
Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
3. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Lời Chúa: Lc 24,50-53
50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Suy niệm và cầu nguyện
Biến cố thăng thiên mang lại cho chúng ta một niềm hy vọng. Đức Giê-su đã về trời, thì tất cả những ai nghe, tin và theo Người, cũng sẽ về trời với Người trong vinh quang bất diệt.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, dường như cuộc sống càng đầy đủ và tiện nghi thì chúng con lại càng sao lãng việc tích trữ kho tàng trên trời. Các giờ kinh gia đình đang dần phải nhường chỗ cho các chương trình truyền hình, các bộ phim... Xin Mẹ dạy chúng con biết cách sử dụng của cải trần gian, và biết “ước ao những sự trên trời”. Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. A-men.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

4. ĐỌC: KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
5. BÀI ĐỌC
Không ai đã lên trời,
ngoại trừ Đấng đã từ trời xuống 

Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục
Hôm nay, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta lên trời. Ước gì lòng trí chúng ta cũng lên theo Người. Chúng ta hãy nghe thánh Tông Đồ nói: Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Quả thật, như Người đã lên trời và không rời xa chúng ta thì cũng vậy, chính chúng ta đã ở đó với Người, dù trong thân xác chúng ta vẫn chưa xảy ra điều Người hứa với chúng ta. Người đã được đưa lên các tầng trời, nhưng dưới đất, Người vẫn còn phải chịu bất cứ nỗi khổ cực nào mà chúng ta cảm thấy với tư cách là chi thể của Người. Người đã chứng thực điều này khi từ trên cao hô lớn: Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?, hay khi Người nói: “Xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn”. 
Vậy tại sao chúng ta không chịu khổ cực ở dưới đất như thế để được nghỉ ngơi với Người ở trên trời nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, khiến chúng ta được liên kết với Người ? Khi ở trên đó, Người cũng ở với chúng ta, và chúng ta khi ở đây thì cũng ở với Người. Người có thể thực hiện điều đó là do thần tính, quyền năng và lòng yêu mến. Còn chúng ta, tuy không thể làm được như Người nhờ thần tính, nhưng có thể làm được nhờ lòng yêu mến đối với Người.  
Người không rời khỏi trời, khi từ đó xuống với chúng ta. Người cũng chẳng rời xa chúng ta khi lại lên trời. Thật thế, Người ở đó, khi Người ở đây, như khi Người làm chứng: Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người là Đấng từ trời xuống, là Con Người, Đấng ở trên trời. Điều ấy được nói ra là nhằm sự hiệp nhất: Người là đầu của chúng ta, Còn chúng ta là thân mình của Người. Vậy thân mình này chẳng là ai khác mà là chính Người, bởi vì chúng ta là chính Người, xét theo phương diện chính Người là Con Người vì chúng ta, và chúng ta là Con Thiên Chúa vì Người. 
Bởi vậy thánh Tông Đồ nói: Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thánh Tông Đồ không nói: Như Đức Kitô mà nói: Đức Kitô cũng vậy. Như thế, Đức Kitô có nhiều bộ phận nhưng chỉ là một thân thể duy nhất.  

Người đã từ trời xuống vì lòng xót thương, chỉ một mình Người đã lên trời, nhưng chúng ta cũng lên trời ở trong Người nhờ ân sủng. Chỉ một mình Đức Kitô đã xuống và cũng chỉ một mình Đức Kitô đã lên. Sự cao trọng của đầu không hoà lẫn vào thân thể, nhưng sự duy nhất của thân thể không tách biệt khỏi đầu.
(Bài đọc 2, Kinh Sách, Lễ Thăng Thiên).

6. KẾT THÚC (HÁT HOẶC ĐỌC):  MAGNIFICAT (Linh hồi tôi)

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
Đọc:
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
***
 
114.864864865135.135135135250