30/09/2018
2428
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI 
Ngày Thứ 3

Ý cầu nguyện chung – cầu cho
:

 * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...;
* Thế giới được hoà bình;
* Con người được phát triển toàn diện;
* Sự sống và phẩm giá con người được tôn trọng;
* Quốc thái dân an;
* Các gia đình được yên ấm;
* Các linh hồn nơi luyện ngục;
* Và tất cả mọi nhu cầu của con người...

Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Kinh hiến dâng thế giới cho Trái Tim Đức Mẹ
 
 (Ghi chú: 1/ Kinh của Đức thánh Gioan Phaolô II, Rôma ngày 25.03.1984.
 2/ Phn ở trong ngoặc đơn (được in đậm), quý vị có thể tuỳ hoàn cảnh để thích nghi!)
 
Lạy Mẹ của tất cả mọi người nam nữ/ và tất cả mọi dân tộc,/ Mẹ biết tất cả những đau khổ/ và hy vọng của chúng con. Mẹ hiểu rõ tất cả những cuộc chiến giữa thiện và ác,/ giữa ánh sáng và bóng tối/ đang gây tác hại lên thế giới hiện đại này,/ xin Mẹ đón nhận lời kêu cầu mà chúng con,/ được Thánh Thần thúc đẩy,/ dâng trực tiếp lên Trái Tim Mẹ. Xin Mẹ ôm ấp thế giới này của chúng con/ bằng tình yêu của người Mẹ/ và người Nữ tỳ của Chúa. Chúng con xin phó thác/ và hiến dâng thế giới này cho Mẹ,/ vì chúng con đầy lo âu/ cho định mệnh nơi cuộc sống trần gian/ và mai sau của các cá nhân và các dân tộc.
 
Nhất là chúng con xin phó thác/ và hiến dâng cho Mẹ những cá nhân/ và dân tộc đặc biệt cần được phó thác và hiến dâng.
 
(Chúng con cũng xin đặc biệt hiến dâng cho Mẹ: chính bản thân con, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, giáo phận chúng con và đất nước chúng con...)
 
‘Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời,/ xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện,/ trong cơn gian nan thiếu thốn’.
 
Giờ đây, lạy Mẹ Chúa Kitô,/ khi đứng trước tôn nhan Mẹ,/ và trước Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ,/ chúng con muốn,/ cùng toàn thể Hội Thánh,/ hiệp nhất với nhau trong việc dâng hiến,/ vì yêu thương chúng con,/ Con Mẹ đã tự hiến chính mình cho Chúa Cha:/ ‘Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,/ để họ cũng được thánh hiến trong sự thật’ (Ga 17,19). Chúng con muốn cùng hiệp nhất với Chúa Cứu Thế/ trong việc thánh hiến của Chúa/ vì thế giới và vì nhân loại;/ chính trong Thánh Tâm Chúa,/ thế giới và nhân loại có sức mạnh/ để đạt được ơn tha thứ/ và chuộc lại những gì đã bị đánh mất.
 
Sức mạnh của việc hiến dâng này trường tồn qua mọi thời đại/ và bao phủ lấy tất cả mọi người,/ mọi dân tộc và mọi quốc gia. Sự hiến dâng này vượt qua mọi sự dữ/ mà tinh thần đen tối có thể trỗi dậy,/ mà thực tế tinh thần đen tối này đã nổi lên trong thời đại chúng con,/ trong trái tim con người/ và trong lịch sử của con người.
 
Chúng con cảm thấy vô cùng cần phải hiến dâng nhân loại và thế giới/ – thế giới của thời đại chúng con/ – trong sự hiệp nhất với chính Chúa Kitô! Vì công cuộc cứu độ của Chúa Kitô/ phải được thông dự vào trong thế giới/ và qua Giáo Hội.
 
Nguyện xin Mẹ được chúc phúc trên mọi thụ tạo,/ ôi lạy Mẹ là Nữ tỳ của Chúa; Mẹ là người đã vâng nghe/ lời mời gọi của Chúa một cách trọn vẹn!
Kính chào Mẹ,/ Mẹ đã hoàn toàn hiệp thông/ với sự thánh hiến cứu độ của Con Mẹ!
 
Lạy Mẹ Hội Thánh! Xin Mẹ chiếu sáng Dân Chúa/ dọc theo hành trình đức tin, đức cậy và đức mến! Xin Mẹ chiếu sáng đặc biệt những dân tộc/ mà Mẹ đang chờ đợi chúng con phó thác và hiến dâng. Xin Mẹ giúp chúng con/ sống trong chân lý của sự thánh hiến của Chúa Kitô/ vì toàn thể gia đình nhân loại của thế giới thời đại này.
 
Ôi lạy Mẹ, trong khi phó thác cho Mẹ tất cả mọi cá nhân/ và mọi dân tộc, chúng con cũng xin phó thác cho Mẹ/ chính việc hiến dâng thế giới này,/ đặt nó trong trái Tim từ mẫu của Mẹ.
 
Ôi lạy Trái Tim Vô Nhiễm! Xin giúp chúng con vượt thắng/ mối đe doạ của sự dữ đang dễ dàng ăn sâu/ vào trong trái tim của con người thời đại này, và hậu quả khôn lường của sự dữ/ đã ảnh hưởng sâu rộng lên thế giới thời đại của chúng con/ và hình như nó khoá chặt những nẻo đường đến với tương lai!
 
Xin giải thoát chúng con khỏi đói khát và chiến tranh.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi chiến tranh hạt nhân,/ khỏi sự tự huỷ diệt kinh hoàng,/ xin giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức chiến tranh.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi/ chống lại sự sống con người/ ngay từ những giây phút đầu tiên.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi thù hận/ và sự hạ thấp phẩm giá của con cái Thiên Chúa.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức bất công/ trong cuộc sống xã hội,/ ở phạm vi quốc gia/ cũng như ở phạm vi quốc tế.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi nguy cơ sẵn sàng chà đạp lên các giới răn của Thiên Chúa.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi những tấn công đàn áp/ chân lý đích thực về Thiên Chúa nơi trái tim con người.
 
 Xin giải thoát chúng con khỏi mất ý thức về điều thiện và điều ác.
 
Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi chống lại Thần Khí Chúa.
 
Ôi lạy Mẹ Chúa Kitô,/ xin Mẹ đón nhận tiếng kêu van này/ chất đầy với biết bao đau khổ của tất cả loài người/ và toàn xã hội.
 
Xin Mẹ giúp chúng con với quyền năng của Chúa Thánh Thần/để thắng vượt mọi tội lỗi/: tội cá nhân và ‘tội của thế giới’,/ tội trong tất cả mọi hình thức biểu hiện của nó.
 
Nguyện xin cho quyền năng giải thoát của Công Cuộc Cứu Độ/ được sáng tỏ trong lịch sử của thế giới:/ quyền năng của Tình yêu đầy lòng thương xót! Ước gì quyền năng đó/ như là một dấu chấm hết đối với sự dữ! Nguyện cho quyền năng đó/ biến đổi lương tâm con người! Nguyện xin Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ/ bày tỏ cho mọi người biết ánh sáng của “Niềm Hy Vọng”. Amen.
 
Kết thúc: Đọc Kinh Magnificat
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
--(+)--