22/04/2017
882

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Nhất
(Hướng về Tháng 5 - Tháng Đức Mẹ)

 

Mục đích cầu nguyện cho: 

1. Giáo Hội được hiệp nhất
2. Thế giới được hoà bình
3. Quê hương được yên ấm
4. Gia đình được hạnh phúc
5. Công việc cổ võ Kinh Mân Côi 
6. Sứ vụ truyền giáo và Tân phúc âm hoá...

Cầu nguyện cùng Chúa Giêsu


Lạy Chúa Giêsu Kitô, là vua, là Chúa chúng con, Chúa đã trở nên con người để làm cho chúng con được tham phần vào Thiên tính của Chúa, Chúa thật là Bánh của chúng con trong phép Thánh Thể đáng tôn thờ, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tôn kính mầu nhiệm rất cao trọng này, cũng biết hướng lòng về Ðức Trinh Nữ Maria rất dịu hiền, trong người Chúa đã muốn được dựng thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần! Cũng xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương sự tôn thờ nhiệm tích rất uy nghi mà Mẹ đã thực hiện khi còn trên dương thế, để chúng con được nhìn thấy vương quốc Thánh Thể của Chúa lan rộng và phát triển trên toàn thế giới! Chúa là Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời! Amen.
 
Kinh Ðức Mẹ Thánh Thể

Lạy Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Thánh Thể, là vinh quang của các Kitô hữu, là niềm vui của toàn thể Giáo Hội, và là hy vọng của thế giới, xin cầu cho chúng con. Xin Mẹ khơi dậy trong hết mọi tín hữu lòng sùng kính mãnh liệt đối với Thánh Thể, để họ hết thảy được trở nên xứng đáng tiếp rước Chúa mỗi ngày.
Lạy Ðức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.
 
Ngày Thứ Nhất: Tước hiệu Ðức Mẹ Thánh Thể

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh! Ôi Nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!
Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, là Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ dịu hiền của chúng con, chúng con kêu cầu Mẹ dưới tước hiệu Ðức Mẹ Thánh Thể, bởi vì Mẹ là Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc đang sống trong phép Thánh Thể, và vì chính từ nơi Mẹ mà Ngài rút ra Thịt và Máu để nuôi chúng con! Chúng con cũng kêu cầu Mẹ dưới tước hiệu đó bởi vì Mẹ là Ðấng quyền thế ban phát mọi ơn lành, mọi điều hàm chứa trong phép Thánh Thể uy nghi, hơn nữa vì Mẹ là người đầu tiên đã chu toàn bổn phận của đời sống Thánh Thể, xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ tham dự Thánh Lễ thế nào cho xứng hợp, biết hiệp lễ thế nào cho xứng đáng và biết siêng năng thành kính viếng Thánh Thể.

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể. Xin cầu cho chúng con.

Ð. Ðể Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!
 

Linh hồn tôi ngợi khen – Magnificat
 

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.