08/04/2016
1953

Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô

( Thần Đô Huyền Nhiệm )


 
114.864864865135.135135135250