07/03/2018
3163
Vatican, ngày 03/03/2018:

Theo các hãng thông tấn xã công giáo (CNA / EWTN News), vào ngày thứ Bảy, Vatican thông báo rằng Đức giáo hoàng Phanxicô quyết định cho cử hành lễ Đức Trinh Nữ là Mẹ của Giáo Hội trong cả Giáo Hội hoàn vũ vào ngày Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mỗi năm, xét như một cách để nuôi dưỡng lòng sùng kính đối với Đức Mẹ và cảm thức hiền mẫu về Giáo Hội.
 
Sắc lệnh thiết lập lễ nhớ được ban hành vào ngày 03/03 (năm nay) trong một bức thư được gửi đi từ Đức hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.
 
Như Đức hồng y Sarah đã giải thích, Đức giáo hoàng Phanxicô đã thêm lễ nhớ vào Lịch Phụng vụ Rôma sau khi đã xem xét cẩn trọng cách làm sao việc cổ võ lòng sùng kính Mẹ Maria dưới tược hiệu đặc biệt này được khuyến khích phát triển trong “cảm thức làm mẹ của Giáo Hội và trong lòng đạo đức sùng kính đúng đắn đối với Đức Mẹ”.
 
Đức hồng y Sarah viết: “Việc cử hành lễ Đức Maria là Mẹ của Giáo Hội sẽ giúp chúng ta nhớ rằng sự trưởng thành trong đời sống Kitô hữu phải được gắn kết với Mầu nhiệm của Thập giá, với sự tự hiến mình của Chúa Kitô trong Bữa Tiệc Thánh Thể và đối với Mẹ Chúa Cứu Thế và Mẹ của những người được cứu độ.”

Đức hồng y nhấn mạnh rằng việc sùng kính vui mừng được Giáo Hội đương thời dành cho Mẹ Thiên Chúa, trong ánh sáng của việc suy tư về mầu nhiệm của Chúa Kitô và về bản tính của Chúa, không thể bỏ qua hình ảnh của người nữ, Đức Trinh Nữ Maria, người nữ vừa là Mẹ của Chúa Kitô vừa là Mẹ của Giáo Hội.”

Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, Mẹ của Giáo Hội, được thêm vào Lịch Phụng vụ chung, Sách Lễ Rôma và các Giờ Kinh Phụng Vụ. Bản văn tiếng Latinh đã được ban hành, và các bản dịch sẽ được các hội đồng giám mục chuẩn bị và sẽ được Thánh bộ chuẩn y.

Việc cử hành lễ nhớ thường có ý nghĩa rằng các lời nguyện và các bài đọc đặc biệt dành cho ngày lễ nhớ này được sử dụng trong Thánh Lễ.

Tước hiệu “Mẹ của Giáo Hội”, đã được Đức chân phước giáo hoàng Phaolô VI ban tặng cho Mẹ tại Công đồng Vatican II. Tước hiệu này cũng được thêm vào Sách Lễ Rôma sau Năm Thánh Hoà Giải vào năm 1975.

Tiếp đó, một số quốc gia, giáo phận và cộng đoàn tu trì đã được Toà Thánh cho phép thêm lễ này vào lịch phụng vụ riêng của các đơn vị này. Với việc thêm vào Lịch Phụng Vụ chung Rôma, lễ nhớ này sẽ được cử hành trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo Rôma kể từ bây giờ.

Năm 2018 này, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội, sẽ được cử hành vào ngày 21 tháng năm.

Hannah Brockhaus (nguồn: www.catholicnewsagency.com)
Chuyển ngữ: Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.