Sống Tin Mừng Với Mẹ: 31.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 31.10.2019 / 4051 / Với Mẹ
31.10.2019 Thứ Năm Tuần 30 TN   Tin Mừng: Lc 13,31-35   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.10.2019
/ 1324 / Với Mẹ
30.10.2019 Thứ Tư Tuần 30 TN   Tin Mừng: Lc 13,22-30   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.10.2019
/ 1416 / Với Mẹ
29.10.2019 Thứ Ba Tuần 30 TN   Tin Mừng: Lc 13,18-21   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.10.2019
/ 1250 / Với Mẹ
28.10.2019 Thứ Hai Thánh SIMON và Thánh GIUĐA, Tông đồ   Tin Mừng: Lc 6,12-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Trong những ngày ấy Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.10.2019
/ 1116 / Với Mẹ
27.10.2019 Chúa Nhật 30 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 2   Tin Mừng: Lc 18,9-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.10.2019
/ 1610 / Với Mẹ
26.10.2019 Thứ Bảy Tuần 29 TN   Tin Mừng: Lc 13,1-9     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.10.2019
/ 1730 / Với Mẹ
25.10.2019 Thứ Sáu Tuần 29 TN   Tin Mừng: Lc 12,54-59   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.10.2019
/ 920 / Với Mẹ
24.10.2019 Thứ Năm Thánh Anton Maria Claret, gm   Tin Mừng: Lc 12,49-53   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.10.2019
/ 958 / Với Mẹ
23.10.2019 Thứ Tư Thánh Gioan Capestranô, lm   Tin Mừng: Lc 12,39-48   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.10.2019
/ 791 / Với Mẹ
22.10.2019 Thứ Ba Thánh Gioan Phaolô II, gh   Tin Mừng: Lc 12,35-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.10.2019
/ 1717 / Với Mẹ
21.10.2019 Thứ Hai Tuần 29 TN   Tin Mừng: Lc 12,13-21   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.10.2019
/ 940 / Với Mẹ
20.10.2019 Chúa Nhật 29 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 1     Tin Mừng: Lc 18,1-8   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.10.2019
/ 1033 / Với Mẹ
19.10.2019 Thứ Bảy Thánh Gioan Brebeuf, Isaac Jogues   Tin Mừng: Lc 12,8-12   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.10.2019
/ 1126 / Với Mẹ
18.10.2019 Thứ Sáu THÁNH LUCA, thánh sử   Tin Mừng: Lc 10,1-9   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2019
/ 1229 / Với Mẹ
17.10.2019 Thứ Năm Thánh Inhatiô Antiôkia, gmtđ - lễ nhớ   Tin Mừng: Lc 11,47-54   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2019
/ 944 / Với Mẹ
16.10.2019 Thứ Tư Thánh Margarita Alacoque, tn   Tin Mừng: Lc 11,42-46   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2019
/ 1032 / Với Mẹ
15.10.2019 Thứ Ba Thánh Têrêsa Giêsu, tn-tsht   Tin Mừng: Lc 11,37-41   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2019
/ 861 / Với Mẹ
14.10.2019 Thứ Hai Tuần 28 TN   Tin Mừng: Lc 11,29-32   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...