01/01/2019
1725

01.01.2019

Thứ Ba – Mùa GS

Mẹ Thiên Chúa - lễ trọng

 

 

Tin Mừng: Lc 2,16-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,18).

 

Như Mẹ: Người sống nội tâm thường hay suy niệm. Mẹ Maria là một người sống nội tâm, tất cả những điều Mẹ nghe hay Mẹ thấy về Chúa Giêsu, Mẹ thường suy niệm trong lòng. Mẹ suy niệm trong lòng, rồi lấy đó làm nguồn động lực sống trong ánh mắt quan phòng của Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, Chúa đã trở nên nguồn mạch bình an, niềm vui và động lực sống cho Mẹ Maria thế nào, thì xin Chúa cũng trở nên nguồn mạch sống cho chúng con như vậy. Xin cho lời của Chúa luôn ngân vang trong tâm hồn chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép và cũng là Nữ Vương Hoà Bình, xin Mẹ gieo vào tâm hồn con người ngày nay khát vọng sống hoà bình: hoà bình trong tâm hồn, hoà bình trong gia đình và hoà bình giữa người với người,...

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 


 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương