01/04/2018
1348

Suy niệm và cầu nguyện

“Hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, 

Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9).


Như Mẹ: Chết là quy luật tự nhiên của con người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng đã làm người, và Người cũng đã chấp nhận quy luật ấy. Tuy nhiên, có một điều khác thường ở đây là theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Và hôm nay Người đã thực sự sống lại từ cõi chết! Alleluia.


Với Mẹ: Việc Chúa sống lại từ trong kể chết giúp chúng con sống với niềm tin và hy vọng rằng chúng con rồi sẽ phải chết, nhưng sẽ được sống lại với Chúa, rồi được lên trời hưởng phúc với Ngài. Xin cho những ai đã chết vì tin Chúa được sống lại hưởng gia nghiệp Nước Trời.


Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, Mẹ được hưởng trọn ơn phúc phục sinh của Chúa, xin cầu cho các linh hồn nơi luyên ngục mau được hưởng phúc thiên đàng!


Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.


(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng