01/05/2018
1934

01.05.2018

Thứ Ba – Tuần 5 PS

Th. Giuse thợ

 

Tin Mừng: Mt 13,54-58

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: "Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?" Và họ lấy làm gai chướng về Người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: "Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình". Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ông không phải là con bác thợ mộc sao?” (Mt 13,55).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu có một gia đình thật bình thường, trong đó cha nuôi là thánh Giuse làm nghề thợ mộc. Từ khung cảnh gia đình bình thường này, Chúa Giêsu cho ta bài học về sự khiêm nhường, về giá trị của cuộc sống lao động, và về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những gì bé nhỏ và đơn sơ.

 

Với Mẹ: Lạy Cha, con người vốn luôn thích được nổi tiếng và được giàu có, để rồi không còn tin và không còn cần một Đức Kitô nghèo khó nữa. Xin cho chúng con biết yêu cuộc sống lao động như thánh Giuse, và biết tôn trọng phẩm giá của người lao động.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho những người làm cha làm mẹ trong gia đình hết lòng làm việc để lo cho con cái được ăn học thành người.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương