01/05/2019
852

01.05.2019

Thứ Tư

Thánh Giuse thợ

 

 

Tin Mừng: Mt 13,54-58

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: "Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?" Và họ lấy làm gai chướng về Người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: "Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình". Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Ông không phải là con bác thợ mộc sao?” (Mt 13,55).

 

Như Mẹ: Từ khung cảnh lao động bình thường của cuộc sống tại Nadarét, Chúa Giêsu dạy chúng ta học biết sống khiêm nhường, yêu quý giá trị lao động, và nhận thức đầy đủ về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những gì bé nhỏ và đơn sơ giữa đời thường.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống luôn thay đổi không ngừng, và con người thường có khát vọng vươn lên cao hơn. Xin cho chúng con biết yêu cuộc sống hiện tại, biết say mê làm việc thiện và biết tôn trọng tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin giúp chúng con biết trân trọng tất cả những giá trị của lao động dù tầm thường hay nhỏ bé, như mẫu gương của thánh cả Giuse, để qua lao động mà thánh hoá bản thân mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng