01/07/2019
965

01.07.2019

Thứ Hai

Tuần 13 TN

 

Tin Mừng: Mt 8,18-22

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết(Mt 8,22).

 

Như Mẹ: Muốn được Chúa làm cùng đích của đời mình và đạt tới vinh quang Thiên Quốc, chúng ta cần phải đặt Chúa và ý Chúa lên trên tất cả, kể cả tình cảm gia đình. Việc đi theo Chúa đòi hỏi người môn đệ phải dứt khoát với chọn lựa ấy. Khi chấp nhận như thế, Chúa sẽ bù đắp lại gập bội phần cho người môn đệ.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người đi theo Chúa, nhưng đang còn lưỡng lự và còn quyến luyến với những chuyện đâu đâu. Xin Chúa lôi kéo những ai đã chọn đời sống làm môn đệ Chúa, dứt khoát với mọi quyền luyến trần gian, để tâm vào việc phụng thờ Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ đồng hành và giúp chúng con đi theo Chúa Giêsu trên hành trình cuộc đời như xưa Mẹ đã bước theo Ngài.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250