01/08/2017
1165

01.08.2017                                                

Thứ Ba – Tuần 17 TN – Năm A

Th. Alphongsô M. Liguori, gm-tsht

 

 

Tin mừng: Mt 13,36-43

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần” (Mt 13,38).

 

Như Mẹ: Chúng ta là những người đang sống trong thế gian, một thế gian đang bị vây bủa bởi những bất công, giả dối và sự dữ. Người Kitô hữu là những hạt giống trong ruộng thế gian ấy, dễ bị vùi dập. Nhưng nếu tin tưởng vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở thành hạt giống tốt, có sức để vượt thắng thế gian.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa gieo vào lòng chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con vượt thắng những mưu mô cám dỗ của ma quỷ, đồng thời xin làm cho chúng con trở nên con cái của Nước Trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ chăm nom mảnh đất tâm hồn chúng con, để hạt giống Lời Chúa được gieo trong cuộc đời chúng con sinh được nhiều hoa quả tốt lành.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui