01/10/2017
1171
01.10.2017, Chúa Nhật 26 TN - Năm A

Tin Mừng: Mt 21,28-32

Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mattêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!' Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện
 
“Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Lc 21,31).
 
Như Mẹ: Những người bị coi là tội lỗi dễ dàng đón nhận sứ điệp Chúa Giêsu rao giảng hơn những người Pharisêu và giới thông luật. Những người tội lỗi đã dùng con tim của mình, để tiếp cận với sứ điệp cứu độ; còn những người Pharisêu và giới thông luật lại dùng trí óc để chất vấn vai trò và sứ vụ của Chúa Giêsu.
 
Với Mẹ: Chúa quảng đại ban phát tình thương cho mọi người, kể cả những người tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con đáp trả với niềm tin vững mạnh và con tim nhạy bén trước sứ điệp cứu độ mà Chúa đã thực hiện cho chúng con.
 
Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ giúp chúng con hoán cải và đổi mới đời sống theo đòi hỏi của bí tích rửa tội mà chúng con đã lãnh nhận.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng