01/10/2018
1725

01.10.2018

Thứ Hai – Tuần 26 TN

Thánh Têrêsa HĐGS, tn-tsht, lễ kính

 

Tin Mừng: Mt 18,1- 5

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời". Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai là người lớn nhất trong Nước trời?” (Mt 18,1).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng ghi lại lời giáo huấn của Đức Giêsu về điều kiện cần có để được vào Nước trời là trở nên như trẻ nhỏ. Sống “tinh thần thơ ấu” là con đường hoàn thiện của người môn đệ. Lời giáo huấn của Đức Giêsu được thể hiện cách sống động nơi bản thân và cuộc đời của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Ngài nên thánh nhờ sống con đường thơ ấu thiêng liêng.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực thi “tinh thần thơ ấu” mà thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã sống, đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự, là tín thác hoàn toàn nơi Chúa trong sự khiêm nhường, đơn sơ và luôn cố gắng trở nên thành mỗi ngày.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng,  xin giúp chúng con luôn biết trung thành trong các việc nhỏ và bổn phận hàng ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui