02/01/2019
1050

02.01.2019

Thứ Tư – Mùa GS

Th. Basiliô và th. Grêgôriô, gmtsht

 

 

Tin Mừng: Ga 1,19-28

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" - Gioan đáp: "Không phải".

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Ông Gioan nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa” (Ga 1,23). 

 

Như Mẹ: Hoang địa là nơi thanh vắng. Một âm thanh vang lên trong hoang địa thì chẳng là gì cả! Ông Gioan Tiền Hô tự cho mình là một tiếng kêu trong hoang địa, tiếng kêu ấy không được ai nghe đến. Ông tự hạ, khiêm nhường coi mình chẳng là gì cả so với Đức Kitô, Đấng có tiếng nói đầy quyền năng và uy hùng.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, trước uy quyền của Chúa, chúng con chẳng là gì cả! Chúng con chỉ là những người tội lỗi, không có một ảnh hưởng nào đối với người khác. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con cho nên trống vắng những đam mê để lời quyền năng của Chúa được đong đầy!

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin nâng đỡ các gia đình đang gặp khó khăn, giúp họ kiên trì trong gian truân, và nhẫn nhại cầu nguyện với lòng tin yêu vững bền.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng