02/04/2018
877

02.04.2018

Thứ Hai

Bát Nhật Phục Sinh

 

Tin Mừng: Mt 28,8-15

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

 

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta". Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em” (Mt 28,9).

 

Như Mẹ: Hằng ngày Chúa đón gặp chúng ta qua những người chúng ta gặp gỡ và sống  cạnh chúng ta. Chúng ta thường ảo tưởng, mong ước được thấy những điều siêu phàm lạ mắt từ nơi Chúa. Còn Chúa lại hiện diện trong những điều rất tầm thường, nơi những tâm hồn khiêm hạ và luôn tín thác vào Người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, mấy người phụ nữ sau khi đã gặp Chúa liền bái lạy Ngài, rồi trở về báo tin cho các môn đệ. Xin cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và đặc biệt là trong tâm hồn, để hết lòng thờ phượng Ngài, rồi dấn thân làm chứng về Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin cho phẩm giá của giới nữ được tôn trọng, và xin cho họ cũng tích cực cộng tác vào các sinh hoạt của cộng đoàn tại địa phương!

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng