02/05/2018
1266

02.05.2018

Thứ Tư – Tuần 5 PS

Thánh Athananisio

 

 

Tin Mừng: Ga 15,1-8

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. "Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. "Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,2b).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu là cây nho thật, còn Chúa Cha là người trồng nho. Mỗi người chúng ta là cành nho. Cành nho phải gắn liền với thân cây nho, cành nào càng gắn liền với thân cây và hút lấy nhựa sống từ thân cây, thì cành ấy sinh được nhiều hoa trái. Cành nào sinh hoa trái, thì Chúa Giêsu lại cắt tỉa cho nó sinh được nhiều hoa trái hơn.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là cây nho thật, xin cho người tín hữu chúng con, là những cành nho, biết gắn chặt với thân cây là Chúa nhiều hơn. Xin cho chúng con biết dấn thân nhiều hơn nữa, để làm cho cành nho của mình sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng cho các linh hồn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin cắt tỉa những gì xấu xa trong tâm hồn, để chúng con lập được nhiều công phúc hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng