02/05/2019
885

02.05.2019

Thứ Năm đầu tháng

Thánh Athananisio

 

 

Tin Mừng: Ga 3,31-36

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

“Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa” (Ga 3,34).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng từ trời mà đến. Người được Chúa Cha sai xuống trần gian để làm Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Nhờ những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, loài người mới biết được những sự trên trời, biết có Thiên Chúa là Đấng quan phòng yêu thương.

 

Với Mẹ: Lạy Cha, Chúa Giêsu không ngừng nói về Cha và bày tỏ cho chúng con biết Cha là Đấng yêu thương. Xin cho chúng con biết đón nhận lời của Người, và xin cho chúng con luôn biết nói về tình yêu của Cha cho tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, Mẹ không ngừng suy niệm những lời của Chúa Giêsu trong lòng. Xin Mẹ giúp chúng con yêu mến Lời Chúa, và trở nên nhân chứng đích thực của Tin Mừng.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng