02/07/2018
974
02.07.2018, Thứ Hai                                  
 
Tin Mừng: Mt 8,18-22
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết(Mt 8,22).
 
Như Mẹ: Muốn có Chúa làm cùng đích của đời mình và đạt tới vinh quang Thiên Quốc, chúng ta cần phải đặt Chúa và ý Chúa lên trên tất cả, kể cả tình cảm gia đình, nếu như tình cảm đó cản trở chúng ta trên bước đường theo Chúa. Và mỗi khi đã chọn Chúa, chúng ta được mời gọi cương quyết theo Ngài cho đến cùng.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cứ lo tìm kiếm lợi lộc trần thế, mà không lo kiếm tìm hạnh phúc vĩnh cửu. Xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm những giá trị thiêng liêng để đạt tới Nước Trời là nơi bảo đảm cho sự sống trường tồn.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin nâng đỡ những người sống đời tu trì biết kiên tâm sống ơn gọi của mình, tha thiết dấn thân phục vụ Hội Thánh và con người khắp nơi.
 
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui