02/07/2019
1045

02.07.2019

Thứ Ba

Tuần 13 TN

 

 

Tin Mừng: Mt 8,23-27

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin(Mt 8,26).

 

Như Mẹ: Trên hành trình tìm kiếm Nước Thiên Chúa, chúng ta có những kinh nghiệm về sự yếu đuối của bản thân, những lúc suy sụp tinh thần, những lúc cảm thấy như bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Đức tin của chúng ta nhiều lúc cũng chao đảo.

 

Với Mẹ: Sống trong một thời đại đầy nhiễu nhương, chúng con nhiều lúc như mất phương hướng. Xin Cha giúp chúng con thấy được ánh sáng chân lý chiếu soi, để chúng con kiên tâm trên hành trình đức tin tiến về quê trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, cả cuộc đời Mẹ đã xin vâng theo ý Cha và tín thác hoàn toàn trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ mà sống trọn niềm tin vào Ngài.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250