02/08/2017
1233

02.08.2017

Thứ Tư – Tuần 17 TN – Năm A

Th.Êusêbiô và Phêrô Julianô

 

 

Tin mừng: Mt 13,44-46

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Vị thương gia đi tìm ngọc quý (Mt 13,45).

 

Như Mẹ: Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Người thương gia tìm mọi cách để được viên ngọc ấy. Chúng ta cũng phải dám từ bỏ tất cả để hết mình cùng với ơn ban của Chúa mà tìm kiếm Nước Trời, thì chúng ta mới có thể thật sự tìm thấy nước ấy.

 

Với Mẹ: Nước Trời là kho báu giá trị nhất và trường tồn. Xin Chúa giúp chúng con kiên vững trên hành trình tìm kiếm và tiến về Nước Trời. Xin cho những người tín hữu luôn khao khát sống những giá trị Tin Mừng ngay giữa dòng đời ngược xuôi này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin giúp chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày với một lòng tin tưởng, nhẫn nại và yêu mến. Và cũng xin Mẹ giúp chúng con biết làm việc không vì ai nhưng vì Chúa và vì Tin Mừng của Ngài mà thôi.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng