02/08/2018
1504
Thứ Năm, 02.08.2018
                                                                                  
Tin Mừng: Mt 13,47-53
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có".
Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình". Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy. Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

“Cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48).
 
Như Mẹ: Đời sống hiện tại sẽ quyết định số phận của ta trong Nước Trời mai sau. Thiên Chúa luôn ban mọi ơn để cho con người tự do chọn lựa cuộc sống của mình hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Một quy luật mà con người thường áp dụng trong cuộc sống: tốt thì lấy, xấu thì bỏ. Đến ngày tận thế thì cũng vậy, ai tốt thì được chọn, còn ai xấu thì bị loại ra ngoài.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho các tín hữu sống tinh thần Tin Mừng một cách sát sao hơn. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng đời sống này để đạt tới Nước Chúa qua đời sống làm con cái Ngài, luôn tin tưởng vào lòng Chúa xót thương.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin giúp chúng con biết thức tỉnh, và xin Mẹ hãy dìu dắt chúng con trong đời sống hiện tại này.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng