02/10/2018
1341

02.10.2018

Thứ Ba – Tuần 26 TN

Các thiên thần hộ thủ - lễ nhớ

 

Tin Mừng: Mt 18,1-5.10

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Các thiên thần của họ ở trên trời” (Mt 18,10).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng ghi lại lời giáo huấn của Đức Giêsu về giá trị của những người sống “tinh thần thơ ấu”. Thiên Chúa sẽ gửi các thiên sứ đến chăm sóc và gìn giữ họ, đó là các thiên thần bản bệnh. Các ngài chăm sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh như người mẹ thương con, như đạo sư dẫn lối đưa đường...

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết năng lắng nghe lời hướng dẫn của các thiên thần bản mệnh để trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết năng tưởng nhớ đến các thiên thần bản mệnh để tin tưởng vào sự dẫn dắt, gìn giữ và giúp đỡ của các ngài trên mọi nẻo đường.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương