03/01/2019
988

P03.01.2019

Thứ Năm – Mùa GS

Thánh danh Chúa Giêsu

 

 

Tin Mừng: Ga 1,29-34

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: 'Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi'. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel".

Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần'. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

 

Như Mẹ: Có nhiều cách để làm chứng cho Chúa. Ông Gioan đã dùng lời nói và cuộc đời của mình để làm chứng cho Chúa Giêsu. Còn chúng ta, chúng ta đã làm chứng cho Chúa bằng cách nào? Có nhiều cách. Như Ông Gioan, chúng ta hãy biểu lộ niềm tin của mình vào Chúa qua cuộc sống ngay thẳng, công chính và tình yêu chân thành đối với tha nhân.

 

Với Mẹ: Chúa ơi, làm sao chúng con có thể giới thiệu Chúa cho tha nhân, nếu chúng con chưa thực sự yêu mến Chúa? Xin cho chúng con biết dành thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ dạy chúng con có kinh nghiệm thiêng liêng về Chúa, và xin Mẹ đồng hành với chúng con trên bước đường đem Chúa vào cuộc đời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng