03/05/2018
995

03.05.2018
Thứ Năm Đầu Tháng

Th. PHILIPHÊ và Th. GIACÔBÊ                            

Tin Mừng: Ga 14,6-14

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".

Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con".

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?' Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Con Chúa Cha hằng sống. Chúa Giêsu và Chúa Cha là một, nên ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha rồi. Trọn cuộc sống ở trần gian, tất cả những gì Chúa Giêsu làm cho dân chúng lầm than đều là nhằm mục đích bày tỏ tình yêu thương vô biên của Chúa Cha dành cho con người.

 

Với Mẹ: Lạy Cha, Cha đã vì yêu thương nhân loại lầm than tội lỗi mà ban tặng Con Một cho chúng con. Xin cho chúng con một lòng tin tưởng vào Người Con của Cha, để nhờ đó chúng con được sống dồi dào hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin hướng dẫn chúng con sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu để sống xứng là con của Cha.
 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng